Gezondheidszorg in Rivierenland heeft meer samenwerking en preventie nodig

Regiobeeld 2030 Rivierenland

Een extra impuls voor regionale samenwerking en preventie. Dat is essentieel om het huidige niveau van zorg en gezondheid te behouden in de regio Rivierenland. Het regiobeeld van Menzis, lokale zorgorganisaties, huisartsen, gemeenten en patiëntenverenigingen helpt hierbij. Het laat zien hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende 10 jaar ontwikkelen.

16 oktober 2020

Bovengemiddelde vergrijzing
Ten opzichte van de rest van Nederland heeft Rivierenland meer jonge inwoners en minder 80-plussers. Er is sprake van een relatief hoog zorggebruik; en dan vooral van ziekenhuiszorg. Het algehele opleidingsniveau ligt lager dan gemiddeld in ons land. En ook de mate van zelfredzaamheid is minder in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Het aantal 65-plussers stijgt de komende jaren met 33%, terwijl het aantal inwoners onder de 65 jaar afneemt met 5%. Dit betekent dat de vergrijzing harder toeneemt dan gemiddeld in Nederland. Daardoor groeit het aantal inwoners met dementie en chronische aandoeningen (zoals artrose, beroerte en hart- en vaatziekte) sterker.

Tekorten in zorgaanbod
Het potentieel aan mantelzorgers daalt in de regio met bijna een derde. Toch is het in 2030 nog relatief gunstig ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Het aantal zorgverleners neemt de komende 10 jaar af, met ongeveer 3%. Op een totaal van 16.000 zorgverleners zijn dit er 600 minder.

Naar verwachting ontstaan de grootste tekorten bij de specialisten Ouderenzorg, GGZ en Verpleging. Voor de huisartsenzorg is het iets minder goed te voorspellen. De cijfers gaan over heel Zuidwest-Gelderland (inclusief Nijmegen) en laten zien dat er voldoende huisartsen in de regio zijn. Huisartsen in Rivierenland houden echter rekening met een tekort.

Marcel Knijnenburg, voorzitter Zorggroep Gelders Rivierenland: “Om onze inwoners te blijven voorzien van goede eerstelijnszorg, moeten we enerzijds kijken hoe we de zorg kunnen inrichten met andere vormen van zorgverlening. En anderzijds naar betere samenwerking met het sociaal domein. Plus ervoor zorgen dat er zaken van het bord van de huisarts verdwijnen.”

Verder kijken dan eigen terrein
Marc Hendriks, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland én voorzitter van het overleg tussen zorgaanbieders en Menzis*: “Samenwerking tussen de verschillende domeinen is nodig om de stijgende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. De verschillen in de regio zijn soms groot: Tiel en Buren zijn bijna uitersten. En uitdagingen als laaggeletterdheid (vooral een probleem in Tiel) en wegtrekkende jongeren (omdat een HBO of universiteit ontbreekt) maken dat we écht verder moeten kijken dan ons eigen terrein.

De oplossingen liggen niet alleen binnen de zorg. We moeten als zorgpartners - samen met Menzis en het sociaal maatschappelijk domein - samen en in breed verband werken aan betere zelfzorg, preventie en veerkracht voor de inwoners van de toekomst.”

Van regiobeeld naar regiovisie
Het Regiobeeld Rivierenland is het vertrekpunt voor alle betrokken partijen om te komen tot een regiovisie. Stanley Alards, manager Zorg regio Midden & West bij Menzis: “Het regiobeeld maakt de urgentie duidelijk om met elkaar de zorg anders in te richten. De volgende stap is om te komen tot een regiovisie. Hoe gaan we concreet inzetten op leefstijlverbetering, digitalisering en innovatie, waardoor inwoners meer invloed krijgen op hun gezondheid?

Als we nu keuzes maken voor een gezonde leefstijl en het versterken van leefkracht, plukken we daar over 20 jaar de vruchten van. We moeten ons als zorgpartijen dus blijven afvragen of onze zorg slimmer en beter kan. Zodat de zorg bereikbaar en betaalbaar is, voor alle inwoners in de regio Rivierenland.”


*Dit regionale afstemmingsoverleg is opgestart tussen Ziekenhuis Rivierenland, Zorggroep Gelderse Rivierenland, ECT Tiel, Coöperatie van Huisartsen en Menzis. Sinds 2019 maken ook Santé, Zorgcentrum de Betuwe en SZR deel uit van het overleg.

Het regiobeeld is gebaseerd op prognoses van vóór de coronacrisis. De impact van corona op de regio Rivierenland nemen de partners mee in de regiovisie die zij gezamenlijk ontwikkelen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.