Zorgaanbieder, zorgverzekeraar én daardoor patiënt geholpen bij inzage in wachttijden op ZorgDomein

De Menzis Zorgadviseur helpt u persoonlijk

Nu veel patiënten door corona wachten op zorg, is inzage in actuele wachttijden essentieel. Niet alleen voor zorgaanbieders, maar ook voor zorgverzekeraars. Zodat onze zorgadviseurs verzekerden sneller en beter kunnen helpen een zorgverlener te vinden. Dit overzicht kan online platform ZorgDomein bieden. Daarvoor is wel eenmalig toestemming nodig van zorgaanbieders.

8 december 2020

Zo’n 100 zorginstellingen hebben die toestemming inmiddels gegeven. Van deze instellingen zien Menzis, VGZ en ONVZ - met wie ZorgDomein samen optrekt - de wachttijden.

Voor de zorgaanbieders die nog geen akkoord hebben gegeven, zetten we de antwoorden op hun meest gestelde vragen onder elkaar.

Inkijkvoorziening in ZorgDomein; wat houdt dat in?

Dit betekent dat zorgadviseurs van verzekeraars in ZorgDomein kunnen zien hoe lang de wachttijd is bij ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en ggz-instellingen. Verwijzers konden deze informatie al zien. Sinds de zomer krijgen zorgadviseurs bij zorgverzekeraars Menzis en VGZ dit overzicht ook. Zorginstellingen moeten voor inzage eenmalig toestemming geven. Andere zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij dit initiatief.

Waarom is inzage in de wachttijden belangrijk?

Hierdoor hebben zorgadviseurs van verzekeraars meteen zicht op actuele wachttijden en kunnen ze hun verzekerden direct adviseren. Zonder oponthoud. De huisarts ziet dezelfde informatie en kan meteen naar de juiste zorgverlener verwijzen. Patiënten krijgen daardoor meer grip op hun zorgtraject en hebben minder zorgen. Daarbij krijgen zorginstellingen nauwelijks nog telefoontjes over wachtlijsten.

Zorginstellingen moeten hiervoor toestemming geven. Hoe kunnen ze dat doen?

Dat is heel eenvoudig. De zorginstelling hoeft alleen maar een mail te sturen naar support@zorgdomein.nl, met daarin de volgende tekst: <Naam contracthouder> geeft ZorgDomein toestemming om het zorgaanbod met bijbehorende wachttijden van <naam zorginstelling> te delen met zorgverzekeraars. Het intrekken van de toestemming is overigens net zo simpel.

Moeten instellingen daarvoor nieuwe informatie/data aanleveren?

Nee. De data staan namelijk al in ZorgDomein. Zorginstellingen hebben die informatie zelf aangeleverd. ZorgDomein vraagt dus niet om nieuwe informatie, maar om toestemming om deze informatie te ontsluiten. Zodat die bruikbaar is voor wachtlijstbemiddeling. Het vrijgeven van de wachttijden kost dus nauwelijks tijd en zorgt voor minder werk, omdat de zorginstellingen veel minder telefoontjes krijgen.

Zorginstellingen geven zelf afzonderlijk al inzage in wachttijden. Die zijn via de NZa gebundeld op ziekenhuischeck.nl. Waarom ook via ZorgDomein?

  • De wachttijd die je vindt op de website van het ziekenhuis, is de gemiddelde effectieve wachttijd van de laatste 3 maanden. Bij ZorgDomein gaat het om verwachte wachttijden. Die vormen een betere basis voor bemiddeling.
  • De informatie over wachttijden bij ZorgDomein is uitgebreider dan die op ziekenhuischeck.nl. ZorgDomein vormt bovendien ook de bron voor de verwijzer. Dat sluit beter aan.
  • De eerste bevindingen van zorgadviseurs laten zien dat de bemiddeling sneller en beter verloopt.

Welke informatie zien de zorgadviseurs van zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraars zien via de inkijkvoorziening alleen het zorgaanbod met bijbehorende toegangstijden. Onze zorgadviseurs kunnen met de zorgvraag – via het zorgvraagmenu – eenvoudig zoeken naar de juiste zorginstelling met de kortste wachttijden. Zij zien dus dezelfde informatie als de verwijzer. En gebruiken die informatie uitsluitend voor wachtlijstbemiddeling. Ze leggen een beroepseed af en zijn getraind in het vinden van de juiste zorginstelling.

Krijgt ZorgDomein een vergoeding van zorgverzekeraars voor de inkijkvoorziening?

Nee. Zorgverzekeraars betalen niet voor de data. De kosten voor de veilige ontsluiting van de wachttijden hebben zorgverzekeraars al gemaakt. Zo is zorgvuldig geborgd wat (on)zichtbaar is.

Gaan zorgverzekeraars de informatie uit ZorgDomein gebruiken bij inkoop(gesprekken) of om patiëntstromen te verschuiven?

Nee. Van beide zaken is geen sprake. Zorgverzekeraars gebruiken de informatie uitsluitend voor wachtlijstbemiddeling. Doel is minder wachttijd voor patiënten en beter gebruik van de beschikbare zorgcapaciteit.

Wordt ZorgDomein hier als commerciële monopolist niet nog sterker van en is dat wel verstandig?

ZorgDomein bestaat 20 jaar en is een vraag- en aanbodzorgplatform voor verschillende zorgdisciplines. Denk aan medisch specialistische zorg, huisartsen en andere verwijzers, instellingen voor verpleging en verzorging, ggz-instellingen en eerstelijnspraktijken. ZorgDomein staat voor een breed gedragen platform dat de ketensamenwerking in de zorg verbetert. Het helpt de patiënt om de juiste keuze te maken.

Geven de websites van zorginstellingen of de afsprakenbalie van een poli niet veel betere informatie over wachttijden?

Het mooie van de inkijkvoorziening in ZorgDomein is dat het een overzicht geeft van alle ziekenhuizen, behandelcentra en ggz-instellingen. Het benaderen van afzonderlijke instellingen is dan niet meer nodig. Ook voor de huisarts is dat heel erg handig. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat zorginstellingen toestemming geven voor de inzage in de wachttijden. Als die stap gezet is, kunnen zorginstellingen, huisartsen en zorgverzekeraars samen gaan werken aan de verdere verbetering van de inkijkvoorziening.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.