Samenwerken aan een gezondere toekomst

Welke stappen moeten er worden gezet voor verbeterde volksgezondheid en een nog beter werkend zorgstelsel? Die vragen stonden centraal tijdens het online event van Menzis met diverse partners in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

20 januari 2021

Welke stappen moeten er worden gezet voor verbeterde volksgezondheid en een nog beter werkend zorgstelsel? Die vragen stonden centraal tijdens een online event op dinsdag 19 januari van Menzis met diverse partners in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Drie thema’s kwamen daarbij aan bod. “We spreken over zorgtransformatie in de regio, over preventie en leefkracht en over wat een effectieve regionale indeling is om inwoners in de toekomst van de beste zorg te kunnen voorzien,” aldus Menzis-voorman Ruben Wenselaar.

Kijk de volledige uitzending terug

Transformatie in de regio

In het dynamische programma wisselden studiogespreken, interviews, reportages, een zandtekenaar en leefkrachtige intermezzo’s elkaar af. Deelnemers gingen, fysiek klaargestoomd door de instructies van fitnesscoach Carlos Lens, het eerste inhoudelijke thema in. Daar spraken het studio duo Ruben Wenselaar en Menzis woordvoerder Joeri Veen met ziekenhuisbestuurder Sophia de Rooij. Zij is hoogleraar Interne geneeskunde, lid van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland en bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente (MST). MST is topklinisch ziekenhuis in Enschede, in één van de regio’s waar Menzis van oudsher veel verzekerden heeft wonen. Ze vertelt over de recent gepubliceerde Regiovisie Twente: “De urgentie voor regionale samenwerking tussen gemeenten, huisartsen, zorginstellingen zoals ziekenhuizen en de zorgverzekeraar is groot. Het besef dat dit van groot belang is voor de beste zorg aan patiënten in de regio is mede door de Covid-uitbraak in een versnelling gekomen. Vijf jaar geleden was dit besef er nog onvoldoende. Er was ook ruimte voor vragen uit het publiek over de transformatie van zorg in de regio. En De Rooij blikte vooruit naar een regeerakkoord: “Wat nu nodig is na de verkiezingen? Beloon samenwerking, focus meer op het waarom en zorg regionaal voor een goede structuur waardoor partijen kunnen samenwerken.”

De beweging naar preventie en leefkracht

Voor Menzis is het versterken van de leefkracht van iedereen, naast het organiseren van toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit, een missie. Desgevraagd gaven deelnemers aan leefkracht te associëren met energie, eigen regie, meedoen, plezier en positieve gezondheid. In een reportage vertelde Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland, over preventie -één van de belangrijkste tools om leefkracht te versterken. “Preventie gaat over het voorkomen van ziekte, maar voor ons is preventie ook juist belangrijk voor mensen die al ziek zijn. Preventie kan verergering voorkomen, de eigen regie versterken en in sommige gevallen ziekte zelfs keren.” Ook hield ze een helder betoog over wat nodig is om de beweging naar meer preventie door te zetten: “Ik heb eigenlijk drie wensen. De wettelijke verantwoordelijkheid voor preventie moet beter worden geregeld, bijvoorbeeld in de zorgverzekeringswet en in de wet publieke gezondheid. Er moet ook iets in de bekostiging van preventie gebeuren. En ten slotte moet er iets aan de ongezonde omgeving gebeuren, denk aan bijvoorbeeld een suikertaks.”

Leefstijlinterventies bij gemeenten

Te gast was wethouder Joop Wikkerink, die in gemeente Aalten in de Achterhoek het sociaal domein in zijn portefeuille heeft. Volksgezondheid, WMO, minimabeleid en schuldhulpverlening hebben vanuit die rol zijn aandacht. “Ontschotting is hard nodig. De verschillende wet- en regelgeving staat soms effectieve samenwerking rondom preventie in de weg.” Volgens hem bleek uit het regiobeeld Achterhoek dat het verbeteren van de volksgezondheid in de regio een urgent probleem was. “De toename van het aantal inwoners met chronische ziekten noopt tot actie. We werken met partijen samen om van de Achterhoek de gezondste regio te maken. We zijn bijvoorbeeld gestart met het Kavelmodel, een methode om investeren in gezondheid echt te laten lonen.”

Ook Bas van de Goor, die vanuit zijn foundation met de leefstijlinterventie Nationale Diabetes Challenge helpt mensen in beweging te brengen, onderschrijft het belang van preventie. Hij verbaast zich ook: “Hoe kan het dat medicijnen voor diabetici de aandoening 0% genezen, maar wel als vergoede zorg worden gezien, terwijl het aanpakken van de leefstijl aantoonbaar in 42% van de gevallen kan genezen of omkeren en maar met grote moeite als ‘zorg’ gezien wordt?” Hij geeft mee dat vanuit het initiatief op lokaal niveau juist effectieve verbindingen ontstaan tussen (informele) hulpverleners, zorgprofessionals, patiënten en de gemeente. Ook hoopt hij dat deze initiatieven nog breder landelijk omarmt worden.

Regionale grenzen

Begonnen de deelnemers nog met de fysieke prikkels van Carlos Lens, in aanloop naar het laatste thema ook op de verbinding tussen lichaam en geest werden ze uitgedaagd door ‘mr. Breath’ Rob Koning. Met de leefkrachtige ademhalingsoefening op zak werd Rotterdamse wethouder Sven de Langen verwelkomd. Naast zijn zorgportefeuille is hij tevens voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Onderwijs en Jeugd. “Bij de samenwerkingen tussen gemeenten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en andere hulpverleners helpt het vaak niet mee dat de diverse zorgwetten werken met verschillende regionale grenzen.” Dat staat volgens hem soms effectieve samenwerking op thema’s zoals GGZ, preventie en ouderen in de weg. “Er gaat ook veel goed in de regionale samenwerking. Die is veelbelovend, maar er moet wel versnelling optreden. De samenwerking is vaak nog ‘een pril huwelijk’; een soort verloving.” In het vraaggesprek met De Langen wordt duidelijk dat het nodig is de mouwen op te stropen, maar dat de politieke en publieke urgentie gevoeld wordt.

Samen Nederland gezonder maken

Menzis is beslist niet de enige zorgverzekeraar die zich met deze thema’s bezighoudt. Ook andere zorgverzekeraars zien urgentie en kansen voor verbetering richting de toekomst. In die beweging hebben zij soms een verschillende zienswijze en houden ze elkaar scherp, maar wordt er waar dat kan ook samengewerkt aan een zo gezond mogelijk zorgstelsel. Bestuursvoorzitters Georgette Fijneman van Zilveren Kruis en Joep de Groot van CZ sloten de sessie af met hun zienswijze op enkele van deze thema’s.
De komende maanden, in opmaat naar de verkiezingen, zal Menzis vaker visie uitdragen op een gezondere toekomst. Steeds samen met partners en partijen uit het zorgveld. Houd onze kanalen in de gaten voor meer nieuws!.

Kijk de hele uitzending terug

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.