Een gezonder Den Haag dankzij meer aandacht voor preventie

Gezin loopt op het strand

Betere samenwerking rondom preventie moet leiden tot gezondere inwoners in Den Haag. Vooral voor kwetsbare inwoners is nog veel gezondheidswinst te boeken. De komende 3 jaar gaat de Preventiecoalitie aan de slag met preventie.

22 april 2021

Dit initiatief van GGD Haaglanden, zorgverzekeraars, de gemeente Den Haag en zorg- en welzijnsorganisaties is onderdeel van de beweging Gezond en Gelukkig Den Haag. Naast de eigen inbreng van de organisaties ondersteunt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma financieel.

Preventie en leefstijl staan steeds meer in de belangstelling. “Er komt steeds meer aandacht voor gezondheid en gedrag, waar het van oudsher ging om ziekte en zorg”, aldus Christiaan Rademaker, regiomanager West bij Menzis. “Om die omslag echt te kunnen maken, is er meer nodig. Dat gaan we met dit programma doen. Goed nieuws voor de gezondheid van vooral de meer kwetsbare inwoners van wijken met een lage sociaal-economische status in Den Haag!”

Meer aandacht voor gezonde wijken
“Preventie is succesvoller als die beter aansluit bij de leefwereld van inwoners”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag. “Als iemand bijvoorbeeld schulden heeft, moet eerst dááraan worden gewerkt. Pas zodra die stress is weggenomen, kun je van iemand verwachten dat hij of zij meer gaat bewegen en gezonder gaat eten. Wij geloven hierbij in de kracht van de gemeenschap. In de Haagse wijk Moerwijk zijn afgelopen maanden vanuit inwoners en professionals initiatieven ontstaan, zoals kookworkshops voor kinderen, een mama-café en een vitality-club voor ouderen. Door de Preventiecoalitie kunnen wij verder om dit soort initiatieven in wijken tot stand te brengen en te ondersteunen”.

Problemen vroeg signaleren en aanpakken
Het plan van de Preventiecoalitie moet via meer samenwerking leiden tot meer gezondheidswinst onder bewoners. “Als je problemen vroeg signaleert en aanpakt, is dat goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daar draait preventie om: erger voorkomen. Dat doe je via individuele aandacht, maar ook door de aandacht te richten op groepen”, aldus Jet Bussemaker van Gezond en Gelukkig Den Haag. “Organisaties zijn nog te vaak met alleen hun eigen terrein bezig. Maar soms ligt de oplossing voor een zorgprobleem in het sociaal domein. Of andersom. Door samen te werken, ga je dat soort dingen ook oplossen.”

VWS stimuleert preventieplannen
Het Ministerie van VWS wil de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van preventie stimuleren. Het gaat daarbij om gezamenlijk gedragen plannen voor effectieve preventieactiviteiten om de gezondheid van risicogroepen te verbeteren. Voor de programma-aanpak 'Preventiecoalitie Gezond en Gelukkig Den Haag 2021-2023' hebben de initiatiefnemers van VWS een subsidie ontvangen van € 1.092.970.

Over Gezond en Gelukkig Den Haag
Gezond en Gelukkig Den Haag streeft ernaar dat iedere Haagse inwoner zich - binnen de eigen mogelijkheden - zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen. Binnen de preventiebeweging zijn deze partijen vertegenwoordigd: Menzis (mede namens CZ), de gemeente Den Haag, LUMC-Campus Den Haag, zorg- en welzijnspartijen en burgerinitiatieven. Op initiatief van Gezond en Gelukkig Den Haag is onder andere in de Haagse wijk Moerwijk actie-onderzoek gedaan onder inwoners en professionals. Dit is als input gebruikt voor de Preventiecoalitie.

Inzet voor preventie en regiosamenwerking
De inspanningen in Den Haag sluiten naadloos aan bij onze paper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen'. Hierin roepen we de politiek op serieus werk te maken van betere regiosamenwerking en meer preventie.

  • Lees hier alles over onze verkiezingspaper

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.