Inzet op samenwerking in regio Twente loont

kinderen rennen in bos

Op 8 december hebben de 17 bestuurders van de Integrale Samenwerkingsagenda Twente ingestemd met een verlenging van vijf jaar voor de Integrale Samenwerkingsagenda Twente, een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, GGD Twente, provincie Overijssel, Menzis en vele andere partijen op het gebied van zorg en ondersteuning.

9 december 2021

Programmamanagers Elise Hol en Elke Klunder zijn trots: “De afgelopen vijf jaar zijn er mooie resultaten geboekt voor de gezondheid van onze inwoners en zorg in Twente. We zijn blij dat er zo veel draagvlak is bij de betrokken organisaties. Deze resultaten hebben de doorslag gegeven om samen te blijven bouwen aan de gezondheid van onze inwoners, het toekomstbestendig houden van ons zorgstelsel en het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor de Twentse inwoners.”

Integrale Samenwerkingsagenda Twente
De Integrale Samenwerkingsagenda Twente is een samenwerking over de grenzen van wetten en organisaties heen. Het legt de verbinding tussen het medisch- en sociaal domein, met de focus op gezondheid. “Dit vraagt lef, vertrouwen en een lange termijn investering”, vertelt Ruben Wenselaar, voorzitter raad van bestuur Menzis. ”Dit is noodzakelijk om de zorg in Twente beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden en te werken aan het versterken van de leefkracht van alle Twentenaren. Juist nu de druk op de zorg steeds hoger wordt en iedereen ziet dat er wat moet veranderen.”

Unieke samenwerking
Niet alleen regionaal is de Integrale Samenwerkingsagenda een succes. Het is een samenwerking die landelijk aandacht krijgt en wordt gezien als voorbeeld voor andere regio’s in Nederland. Ilse Duursma, wethouder gemeente Dinkelland: ”We werken integraal samen aan een passend en houdbaar aanbod van zorg en ondersteuning in Twente. Door initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden, dragen we écht iets bij aan het geluk, de eigen kracht en de gezondheid van onze inwoners. Vijf jaar geleden zijn we met het eerste project begonnen. Door gewoon te gaan doen en met vallen en opstaan, zijn we gekomen waar we nu zijn. Dit maakt het mogelijk dat we samen voor zo’n lange periode vooruit durven te kijken.”

“Een verlenging van deze samenwerking voor vijf jaar is van groot belang. Willen we samen de beweging maken naar meer gezondheid voor onze inwoners, dan moeten we stevig inzetten op preventie en gedragsverandering. Want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen”, aldus Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede. “Dit vraagt ook om een integrale aanpak. Denk daarbij ook aan thema’s, zoals schulden, armoede, arbeidsmarkt en leefstijl. In de regio en met deze eigenaren vinden we samen de schaalgrootte om de opgave aan te gaan.”

Terugblik
De huidige Samenwerkingsagenda bestaat uit vijf themalijnen, met daaronder 28 projecten. “De afgelopen jaren hebben we in Twente al veel mooie resultaten en successen geboekt. Dit biedt een mooie basis om op verder te bouwen. Juist de breedte en de verschillende thema’s, zoals jeugd, ouderen, GGZ en preventie, maakt ons programma en de verschillende projecten waardevol”, aldus Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid. Het eerste project waarmee deze samenwerking begon, is de Regeling Uitstroom bijstandsgerechtigden (RUB). Sinds 2017 wordt hier samen met Menzis uitvoering aan gegeven, waardoor inwoners met schulden bij de zorgverzekeraar weer goed verzekerd zijn en schulden worden aangepakt en opgelost. "De regeling loopt inmiddels goed bij alle 14 Twentse gemeenten", aldus Samantha. "In Twente hebben rond de 1100 inwoners deelgenomen of nemen op dit moment deel aan deze regeling. Hiervan zijn bijna 500 inwoners als succesvol uitgestroomd, wat betekent dat zij schuldenvrij zijn bij de zorgverzekeraar."

Gezondheid en leefstijl 
Een gezonde leefstijl krijgen en houden: dat is belangrijk voor de ervaren gezondheid en geluk van mensen. In Twente wordt er samen met de GGD Twente, Menzis en provincie Overijssel op verschillende manieren hard gewerkt aan het versterken van de gezondheid en leefstijl van onze inwoners. Zo worden de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), de Nationale Diabetes Challenge en het project JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) momenteel verder uitgerold in Twente. Met deze projecten helpen we inwoners met problemen en risico’s rondom hun gezondheid. Het doel hierbij is om problemen rondom de gezondheid te verminderen of voorkomen dat ze erger worden. Vaak gaat het om kwetsbare inwoners die daarbij ook andere problemen ervaren. Denk hierbij aan een laag zelfbeeld, sociaal isolement, armoede, schulden of psychische problemen. Een brede aanpak tussen de verschillende betrokken partners is het uitgangspunt. Binnen meerdere gemeenten is de GLI inmiddels al uitgerold en nemen al tientallen inwoners succesvol deel.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.