Media-aandacht beleggingen zorgverzekeraars in fastfoodketens

menzis gebouw Groningen

Vandaag wordt in diverse landelijke media-aandacht besteed aan het beleggingsbeleid van zorgverzekeraars en pensioenfondsen in fastfoodketens. Aanleiding van deze media-aandacht is de wens van de overheid om nieuwe fastfoodketens aan banden te leggen.

21 april 2022

Het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant deden onderzoek naar het beleggingsbeleid in fastfoodketens als McDonald’s, KFC en Burger King. Ook Coöperatie Menzis komt in dit onderzoek naar voren. We kunnen ons voorstellen dat hier vragen over ontstaan. In dit artikel leggen we uit wat ons beleid is.

Beleggingsbeleid Menzis
Met de zorgpremie die we elke maand van onze klanten ontvangen, kopen we zorg in en betalen we zorgrekeningen. Om dit te kunnen blijven doen, gebruiken we onze financiële reserves niet zomaar voor een premieverlaging. Het geld uit onze (verplichte) reservepot beleggen we op een duurzame, zorgvuldige en gespreide manier. Belangrijk voordeel voor onze klanten: met de opbrengsten van beleggingen houden we de premie zo laag mogelijk.

Waarin investeren we wel en niet
We investeren alleen in bedrijven die verantwoord omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Daarbij zijn de internationale duurzaamheidscriteria (ESG) en beleggingsprincipes van de Verenigde Naties (UNPRI) leidend. Om dit uitgangspunt kracht bij te zetten, hebben we samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)-convenant voor de verzekeringssector ondertekend. Dit convenant is een samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties die samen aan de slag gaan om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in kaart te brengen en te voorkomen. Menzis gebruikt het IMVO-convenant als leidraad voor haar duurzaam beleggen beleid.

Invloed kunnen uitoefenen
Vanuit dit beleid sluiten we sommige bedrijven uit omdat dit wettelijk verboden is dan wel niet past bij de overtuigingen van Menzis als Zorgverzekeraar. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven in relatie tot wapens en tabak. Voor andere thema’s en sectoren kiezen wij juist in eerste instantie voor het voeren van de dialoog, zodat we invloed kunnen blijven uitoefenen op een bedrijf of sector.

Menzis kiest er tot nu toe voor de fastfoodbedrijven niet uit te sluiten. We verwachten zo op belangrijke maatschappelijke thema’s meer positieve impact te kunnen maken op de gezonde leefstijl van mensen. Mocht op enig moment blijken dat de resultaten wat ons betreft niet voldoende zijn, kunnen wij besluiten ons belang te verkleinen dan wel het bedrijf alsnog uit te sluiten. Op dit moment belegt Menzis niet meer in McDonalds. De bedrijfsobligatie van McDonalds is in 2022 verkocht. Met YUM! Brands worden namens Menzis op dit moment gesprekken gevoerd. Bijvoorbeeld over antibioticaresistentie en meer transparantie over het gebruik en de effecten ervan in de hele toeleveringsketen.

Integraal beleid duurzaamheid
We hebben recent het integrale beleid duurzaamheid voor Menzis vastgesteld waarin een vijftal duurzaamheidspijlers zijn opgenomen die aansluiten bij de Strategie 2025 van Coöperatie Menzis en waarin gezondheid en welzijn belangrijke thema’s zijn waaraan Menzis actief wil bijdragen en positieve impact wil maken. Dit integrale beleid is ook de kapstok voor de verdere uitwerking van het duurzaam beleggingsbeleid. In 2022 onderzoeken we voor onze beleggingen in de breedte het thema gezondheid.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.