Zorgverbetering en kostenbesparing door langetermijnafspraken Menzis en UMCG

voorzijde UMCG

De langetermijnafspraken die Coöperatie Menzis en UMCG in 2017 met elkaar maakten, hebben hun vruchten afgeworpen voor beide organisaties, patiënten en verzekerden. In plaats van ieder jaar opnieuw onderhandelen over het af te sluiten contract, hebben Menzis en UMCG in 2017 een meerjarenovereenkomst voor 5 jaar afgesloten.

22 april 2022

Hierin werden niet alleen volume en prijzen vastgelegd, maar ook een gezamenlijke inspanningsverplichting om te komen tot zorginnovatie, meer samenwerking in de regio, verbetering van de organisatie van de zorg en kostenbesparing voor patiënten en verzekerden.  

Voor het UMCG is Menzis de belangrijkste verzekeraar; andersom is het UMCG een belangrijk ziekenhuis voor Menzis. Met het maken van langetermijnafspraken hebben Menzis en UMCG zich aan elkaar gecommitteerd, was er financiële zekerheid voor vijf jaar en werden er inhoudelijke afspraken gemaakt om in gezamenlijkheid te werken aan projecten rond zorgkwaliteit, samenwerking in de regio, verbetering van de organisatie van de zorg en kostenbesparing. Door kennis en data te delen ontstonden er nieuwe inzichten en voelden beide organisaties zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren van die duurzame, passende zorg.

HartNet
Hartnet is een project voor de verbetering van de organisatie van de cardiologische zorg. UMCG en Menzis hebben met andere ziekenhuizen, huisartsen en belangenverenigingen, de hartzorg voor patiënten in Groningen en Drenthe opnieuw ingericht. De eigen huisarts is en blijft het eerste aanspreekpunt en wanneer het nodig is gaat de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor behandeling of een operatie. Alleen voor hoog-specialistische zorg gaat de patiënt naar het UMCG. Cardiologen en huisartsen uit de regio werken in HartNet echt samen en iedere patiënt krijgt in de regio dezelfde hoogkwalitatieve zorg, dichtbij waar mogelijk, verder weg waar nodig.

Dashboard
Een project om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken is het dashboard binnen de niertransplantatie. Leefstijl en de cardiovasculaire risico's van niertransplantatiepatiënten worden inzichtelijk gemaakt. Daarmee kan de afdeling de eigen zorguitkomsten monitoren en kan ook per zorgverlener de uitkomsten bekeken worden. Blijkt de ene arts heel succesvol in het helpen van patiënten om te stoppen met roken of hun zoutinname te verminderen, dan kunnen collega's daar wat van leren. Vanwege het grote succes is een deel van het dashboard inmiddels ook voor andere UMCG-afdelingen beschikbaar. Op deze manier wordt er bijgedragen aan de transparantie van uitkomsten in zorg voor de patiënt en verzekerde.

Dure geneesmiddelen
Om kosten te besparen en het betaalbaar houden van de zorg en indirect de premie voor de verzekerde is er intensief samengewerkt op het gebied van dure geneesmiddelen. Het doel hierbij was het beteugelen van de kosten door scherper in te kopen en spillage te voorkomen. Door met beter afgepaste hoeveelheden te werken, hoefden er minder dure geneesmiddelen weggegooid te worden omdat bijvoorbeeld de verpakking al aangebroken was en het restant niet bewaard kan/mag worden. Daarnaast zijn patiënten waar mogelijk actief overgezet van een duur merkgeneesmiddel naar een zogeheten biosimilar, een vergelijkbaar generiek geneesmiddel. Hiermee is het gelukt de enorme groei van de kosten voor dure geneesmiddelen te drukken.

Zowel Menzis als het UMCG kijkt terug op een geslaagde samenwerking. “De vertrouwensrelatie waarin we kennis uitwisselen, keuzes maken en samenwerken aan betaalbare passende zorg: dat is de sleutel voor de toekomst", aldus UMCG-bestuurder Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit. Daarin werd steeds ook nadrukkelijk geluisterd naar de mening en wensen van patiënten. “Het was goed om te zien dat alle UMCG’ers steeds maar weer het patiëntenperspectief naar voren brachten. Dat is echt ingebakken in jullie werkwijze en komt onze verzekerden en inwoners van de regio ten goede", aldus zorgdirecteur Esther Agterdenbos van Menzis.

Trots op wat is bereikt en vertrouwen in de toekomst overheersten op de afsluitende bijeenkomst. En dat is nodig, want beide partijen hebben de intentie om later dit jaar opnieuw te komen tot meerjarenafspraak. “We hebben veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. We moeten verdiepen, verbreden en dóór”, vatte Klein Nagelvoort-Schuit samen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.