Met Samen voor Herstel pakt cliënt weer eigen regie

Twee vrouwen praten met elkaar aan tafel

Herstellen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, dankzij een sterk ondersteunend netwerk. Dat is de inzet van Samen voor Herstel in de provincie Groningen. De pilot hiervan was succesvol. Daarom hebben de betrokken partijen besloten herstelgericht werken naar de werkpraktijk te brengen. Dit is bezegeld met een convenant.

13 mei 2022

Aftrap in Groningse wijk
De pilot Samen voor Herstel is in 2017 gestart onder leiding van Coöperatie Menzis en de gemeente Groningen, in de wijk Wijert. Na 2 jaar is de pilot uitgebreid naar de stad en de provincie Groningen. Met als doel: mensen met een ernstige psychiatrische aandoening helpen te herstellen. Waarbij de samenwerking tussen cliënten en hun informele en professionele netwerk cruciaal is.

Bij Samen voor Herstel spreken we van ‘herstel’ als cliënten hebben leren leven met hun aandoening en tevreden zijn met hun leven en rol in de maatschappij. Ook is het prettig als zij weer zo goed mogelijk eigen keuzes kunnen maken en grip krijgen op hun leven. ‘Samen’ met mensen die hen daarbij kunnen helpen.

Kwaliteit van leven neemt toe
Tijdens de pilot is er onderzoek gedaan naar de ervaring van cliënten. Uit de resultaten blijkt dat als de werkwijze van Samen voor Herstel is toegepast, mensen een - significante - toename van hun kwaliteit van leven ondervinden. Op verschillende fronten zijn positieve effecten te zien, wanneer deelnemers ondersteuning krijgen bij het opzetten van een steungroep. Zo is ruim een kwart van hen zelfstandig gaan wonen.

Ook het Trimbos Instituut (2021) ondersteunt het werken volgens de methodiek die Samen voor Herstel gebruikt. Het leidt tot meer empowerment, meer persoonlijk herstel en regie over het herstelproces, beter functioneren en betere kwaliteit van leven dan bij alleen een behandeling of begeleiding. De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat cliënten ervaren dat zij op anderen kunnen rekenen en voelen dat zij als individu sterker worden.

Netwerkgericht werken
Inmiddels heeft het Samen voor Herstel-team een training ontwikkeld voor hulpverleners. In deze training van 6 bijeenkomsten leren zij wat herstel is en hoe ze netwerkgericht kunnen werken door steungroepen op te zetten.

De samenwerkende partijen die Samen voor Herstel in hun primaire proces opnemen, zijn: Lentis, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Community Support en BuurtzorgT. Dit hebben zij bezegeld met een convenant. Organisaties die ook willen meedoen, kunnen zich melden bij een van de organisaties.

Zorg bijeen
Volgens Annelies Meijer (mede-ontwikkelaar van de training) is deze nieuwe werkwijze erop gericht de betrokken hulpverleners bij elkaar te brengen. Het is een samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en de WIJ-teams vanuit de gemeente, maar ook de persoonlijke contacten zoals familie. "Het doel is de zorg meer samen te brengen, zodat de lijntjes korter zijn en er sneller de juiste hulp geleverd kan worden. Daarbij wordt gewerkt met speciale steungroepen, waarbij deelnemers zelf de regie hebben: zij bepalen wie er in zo'n steungroep zit. Dat kan familie zijn, hulpverleners, familie of buren. Het is belangrijk om de omgeving van de deelnemer te betrekken, omdat sociaal isolement en eenzaamheid het herstel vaak in de weg staan."

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.