VWS bezoekt Coöperatie Menzis

Menzis kantoor in Wageningen

Op 21 september bezocht een delegatie van VWS Coöperatie Menzis. Het onderwerp was preventie in het zorgstelsel.

23 september 2022

Preventie, als onderdeel van leefkracht, staat hoog op de agenda van Menzis en maakt deel uit van onze missie. Wij ervoeren dit als een mooie kans om met vertegenwoordigers van verschillende directies van VWS over dit onderwerp door te praten. Zeker nu de focus op gezondheid en het inrichten van een goede preventiestructuur een prominente plek heeft in het Integraal Zorgakkoord.

Preventie in zorginkoop
Esther Agterdenbos, directeur Zorg bij Menzis, trapte af met een toelichting op preventie in de zorginkoop. Belangrijk hierbij is dat preventie daar alleen onderdeel van kan uitmaken en vergoed kan worden als er een betaaltitel is. Dat is wettelijk zo geregeld. Het vergroten van het aantal preventieve interventies is daarom een wens van Menzis.
Dat wil niet zeggen dat wij ons daarnaast niet inzetten voor preventie. We participeren in diverse regionale samenwerkingsverbanden waarin op basis van regiobeelden een regionale werkagenda wordt gemaakt. Preventie maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.
VWS geeft aan dat in het IZA afspraken zijn opgenomen over prikkels om preventie te stimuleren. Wij zijn hier positief over en denken nu al creatief na hoe de inzet van preventie gestimuleerd kan worden. Een voorbeeld hiervan is de inzet van Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), waar door Menzis-verzekerden veel gebruik van wordt gemaakt.

Samenwerking met gemeenten
Gijs Rotteveel, directielid van Menzis en verantwoordelijk voor leefkracht en partnerschappen, licht de samenwerking met gemeenten en de plek die preventie hierin heeft toe. Menzis biedt in diverse gemeenten een gemeentepolis aan. Hierin worden meer en bredere dekkingen geboden aan minima in de basis- en de aanvullende verzekering. In een gemeentepolis kan gefocust worden op specifieke problematiek. Ook voor de GLI zijn binnen de gemeentepolis extra mogelijkheden.

Een ander belangrijk onderdeel van de samenwerking met gemeenten is de aanpak van schuldenproblematiek en vroegsignalering. Schulden veroorzaken stress en ziekte. Het voorkomen ervan en het bieden van de juiste ondersteuning als het toch zover komt, is daarom belangrijk. In het kader van vroegsignalering is verder gesproken over de oproep van de minister aan de zorgverzekeraars om ook een zorgadviseur te zijn. Wij steunen dit. Een goed voorbeeld hiervan is onze wens verzekerden actief te attenderen dat hun kinderen tot 18 jaar gratis naar de tandarts mogen.

Daarnaast wordt in de samenwerking gefocust op bewegen. Bijvoorbeeld door het steunen van de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation en het oppakken met gemeenten.

Het zijn voor de (kwetsbare) inwoners van de regio belangrijke initiatieven. De financiering is echter niet wettelijk geregeld en is vaak tijdelijk van aard. Dit blijft een obstakel om preventie echt groot en voor iedereen beschikbaar te maken, terwijl dat zo nodig is. Het ministerie geeft aan dat dit concreet een punt is om in de uitwerking van het IZA verder naar te kijken en te werken aan lange termijn oplossingen.

Twentse Koers
Hoe dat in de praktijk werkt, werd door Eric Veldboer, regiomanager Twente van Menzis, en Elise Hol, programmamanager Twentse Koers, inzichtelijk gemaakt. De Twentse Koers is een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten en een groot aantal andere regionale partijen, waaronder Menzis. Door een samenhangend programma van vijf themalijnen (jeugdhulp, schulden en armoede, ouderen, psychisch kwetsbare en preventie & gezondheidsbevordering) kunnen de gemeenten op lokaal niveau met de projecten die daaronder hangen, werken aan de gezondheid van hun inwoners. Zij spreken elkaar aan op de voortgang en inspireren elkaar.

Het probleem van de financiering wordt herkend. Het aanvragen van tal van subsidies vraagt veel tijd en coördinatie. Een regionaal preventiebudget waar wij in ons Verkiezingspaper voor pleiten, zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Pilot Voorzorg
In de pilot Voorzorg uit Stadskanaal wordt een andere vorm van preventie belicht. Maarten Wegman, accountmanager GGZ bij Menzis, lichtte dit project dat is voortgekomen uit de Taskforce Wachtlijsten toe. De insteek is om de wachttijd, tussen de eerste doorverwijzing door de huisarts en de daadwerkelijke start van de behandeling, alvast te benutten. Door in deze periode alvast de cliëntsituatie in kaart te brengen.

Wanneer de cliënt hiervoor openstaat, kan er vervolgens met een integraal samenwerkingsteam gewerkt worden aan problemen van de cliënt die niet specifiek specialistische ggz betreffen. Maar bijvoorbeeld in het sociaal domein thuishoren. Een waardevolle aanvulling is, dat er ook gebruik wordt gemaakt van ervaringsdeskundigen. Door deze aanpak kan de behandeling op de echte ggz problematiek van de cliënt focussen. Echter geldt ook hierbij weer het probleem, dat zaken die op het snijvlak van zorg en sociaal domein liggen, lastig duurzaam te verankeren zijn.
Kortom, een middag vol informatie, inzichten, vragen en onderwerpen om verder over door te praten. Het wordt gewaardeerd dat het ministerie van VWS het belangrijk vindt om praktijkvoorbeelden te zien en met ons het gesprek aan te gaan.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.