Betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg steeds verder onder druk

Vrouw met Menzis shirt loopt wedstrijd

In de jaarrekening 2022 kijkt Menzis terug op een jaar dat gekenmerkt werd door geopolitieke spanningen, forse inflatie, hoge energiekosten, oplopende krapte op de arbeidsmarkt in de zorg en onrust op de financiële markten. Daarnaast waren de effecten van de COVID-19 pandemie nog merkbaar in de zorg.

27 maart 2023

In 2022 is de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg in Nederland verder onder druk komen staan. We hebben grote waardering voor de inzet van zorgprofessionals die werken onder steeds zwaardere omstandigheden. De zorg staat voor grote uitdagingen. Menzis steunt dan ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin afspraken zijn gemaakt om met elkaar te werken aan toekomstbestendige zorg.

Kerncijfers
Menzis heeft begin 2023 1,85 miljoen verzekerden, bijna 170.000 verzekerden minder dan begin 2022. Het financiële resultaat over 2022 is € 107 miljoen negatief. We zien in 2022 een herstel van ons financiële resultaat op de basis zorgverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen na de COVID-19 periode waarin we veel van onze reserves hebben ingezet om de premiestijging voor verzekerden te dempen. Het financiële resultaat is inclusief een negatief beleggingsresultaat van ruim € 120 miljoen door de onrust op de financiële markten. De solvabiliteit van Menzis was eind 2022 142%.

Solidariteit vergroten
Dirk Jan Sloots, CFRO bij Menzis: ”In 2022 hebben we keuzes gemaakt om de solidariteit tussen verzekerden te vergroten. Bijvoorbeeld door de korting op het vrijwillig eigen risico fors te verlagen en reserves gelijkmatiger in te zetten over de verschillende zorgverzekeringen. We zijn een financieel gezonde organisatie en willen dat ook in de toekomst blijven. Het verzekerdenverlies is fors maar minder dan waarmee we vooraf rekening hadden gehouden. In onze organisatie hebben we hierop geanticipeerd door vorig jaar al in te zetten op een robuustere bedrijfsvoering die dit jaar tot uitvoering wordt gebracht.’’.

Dit jaar lag de focus bij het overstappen nog meer dan voorgaande jaren op de laagste prijs. Dat is een logisch gevolg van het verdwijnen van de collectiviteitskorting en de alsmaar stijgende kosten voor de consument. Concurrentie is goed, dat geeft keuzevrijheid, maar we zien ook dat het voor verzekeraars lonend is om zich in de concurrentiestrijd vooral te richten op relatief gezonde mensen door hen de laagst mogelijke premie te bieden. Het kan leiden tot een verdere tweedeling op de zorgverzekerdenmarkt, waarbij mensen die meer zorg nodig hebben relatief meer premie gaan betalen dan gezonde verzekerden die kiezen voor de goedkoopste polis. Dat vinden we een onwenselijke situatie. De solidariteit van ons zorgstelsel is een groot goed en daar moeten we ons voor blijven inzetten.

 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.