Cooperatie Menzis publiceert zorginkoopbeleid 2024

Vrouw zit lachend achter laptop

Duurzaam toegankelijke én betaalbare zorg voor alle verzekerden. Dat is waar Coöperatie Menzis, samen met zorgaanbieders, elke dag aan werkt. Dat doen we onder andere via onze zorginkoop. Vandaag publiceren we het zorginkoopbeleid 2024.

31 maart 2023

Elk jaar, uiterlijk op 1 april, publiceert Coöperatie Menzis het zorginkoopbeleid Zorgverzekeringswet voor het volgende jaar. In het zorginkoopbeleid staat voor alle zorgsoorten op basis van welke criteria wij zorg voor onze verzekerden inkopen. Deze criteria gaan over kwaliteit, beschikbaarheid en de kosten van zorg.

Esther Agterdenbos, directeur Zorg bij Coöperatie Menzis: “Om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen zijn de komende jaren grote veranderingen nodig. Samen met zorgaanbieders en partners uit het sociale domein hebben we de afgelopen jaren hiervoor stappen gezet en afspraken gemaakt over zorgtransformatie, het samen slimmer organiseren van de zorg, het beheersen van kosten en de inzet op het voorkomen van zorg. In 2024 gaan we door in deze richting. We voelen ons in deze beweging gesteund door het integraal zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Samen met zorgaanbieders en andere partners zetten wij ons in om de doelen uit deze akkoorden en regionale werkagenda’s uit te voeren. De gemaakte afspraken komen vervolgens terug in de contracten met zorgaanbieders.”

Focus
In ons zorginkoopbeleid 2024 ligt de focus op samenwerking in de regio, passende zorg, digitale zorgtransformatie en duurzaamheid. 

  • Samenwerking in de regio is volgens ons essentieel om de zorgtransformatie te realiseren. Om de afspraken en doelen uit het IZA, GALA en WOZO te realiseren, gaan we de regiobeelden en -plannen die we de afgelopen jaren samen met partners in de regio hebben opgesteld en afgestemd herijken en in 2024 uitvoeren.
  • We omarmen in onze zorginkoop de principes van passende zorg. Passende zorg is een breed begrip: het omvat zorg die bewezen effectief is, niet onnodig duur is, waarover samen wordt beslist tussen zorgverlener en patiënt, dichtbij de patiënt wordt geleverd en meer gaat over gezondheid en minder over ziekte. In 2024 focussen wij ons op verder implementeren van advance care planning (ACP) en samen beslissen over alle zorgsoorten en domeinen heen. Daarnaast stimuleren we gepast gebruik.
  • Verdere digitalisering van de zorg is noodzakelijk om aan te sluiten bij de wensen van de samenleving en om de stijgende vraag naar zorg het hoofd te bieden. We kiezen nadrukkelijk voor initiatieven, die impact hebben op het voorkomen van (duurdere) zorg en het vergroten van de zelfregie van onze klanten. 
  • Om de verduurzaming van de zorg te versnellen richten we ons de komende jaren, samen met de andere zorgverzekeraars, op acties uit de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de visie verduurzaming zorgsector van Zorgverzekeraars Nederland en de sectorale uitvoeringsplannen / het Green Deal Uitvoeringsprogramma. 

Het zorginkoopbeleid 2024 is te vinden op onze website voor zorgaanbieders.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.