Bij Menzis wappert deze week de SDG-vlag: wat doen wij aan duurzaamheid?

Vlag van SDG voor Menzis-gebouw in Groningen

Net als vorig jaar is op onze kantoren is deze week de Sustainable Development Goals (SDG) vlag te zien. Een goed moment om stil te staan bij de inzet van Coöperatie Menzis is op het gebied van duurzaamheid.

25 september 2023

De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen, vastgesteld door de Verenigde Naties, om van de wereld een betere plek te maken in 2030. We vinden het belangrijk om uit te dragen dat we achter de SDG’s staan. Passend bij de Strategie 2025 van Coöperatie Menzis en in lijn met het Beleid duurzaamheid zet Menzis actief in op SDG’s 3 (Goede gezondheid en welzijn), 1 (Geen armoede) en 13 (Klimaatactie). Voor de overige SDG’s geldt dat we negatieve impact willen beperken en waar kansen zich voordoen een positieve bijdrage willen leveren.  

Lage CO2-voetafdruk

De inzet op de verschillende SDG’s komt onder andere terug in onze beleggingsstrategie. Menzis zet met het beleggingsbeleid in op het beperken van de negatieve impact en heeft ook als doel een positieve bijdrage te leveren op de focus SDG’s. De CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille is per geïnvesteerde miljoen USD bijna 50% lager dan de benchmark (MSCI All Countries World Index). De afgelopen tijd is ingezet op het uitbreiden van de engagementactiviteiten, ook gericht op de SDG’s.

Onze inzet op het voortdurend verbeteren van het duurzaam beleggenbeleid en de beleggingsportefeuille heeft mede geresulteerd in een beter resultaat in het VBDO benchmark rapport 2023. Dit rapport vergelijkt de resultaten van verschillende Nederlandse verzekeraars op het gebied van verantwoord beleggen. Menzis is drie plaatsen gestegen van plaats tien naar plaats zeven. We zijn blij met dit resultaat én we zien ook verbetermogelijkheden.

Inzet op bewegen

Menzis draagt bij aan SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn), onder andere door haar inzet op bewegen. Ook dit jaar heeft Menzis in samenwerking met onder ander de Bas van de Goor Foundation ruim 5000 mensen in beweging gebracht tijdens de Nationale Diabetes Challenge. Daarnaast is Menzis partner van beweegevents in haar kernregio’s, zoals de de Menzis Singelloop, de Airborne Freedom Run en de Menzis 4Mijl4You en Halfuurtje Door je Buurtje. Daar nemen jaarlijks zo’n 30.000 mensen aan mee. Meer bewegen draagt bij aan een ‘fysiekere fitheid’, ‘minder eenzaamheid’ en ‘meedoen’ en verbindt het sociale domein met het zorgdomein.

Ook vanuit onze beleggingsstrategie zetten we in op SDG 3. Zo investeert Menzis niet in organisaties die betrokken zijn bij de tabaks- en fastfoodindustrie. Op 19 september is namens 57 wereldwijde financiële instellingen, waaronder Menzis, een verklaring overhandigd aan het secretariaat van het World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC).  Met deze verklaring  worden de lidstaten van het gezondheidsverdrag opgeroepen tot snellere uitvoering van het verdrag over tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie. Redenen voor de inzet op bewustwording van de voordelen van tabaksontmoediging zijn onder mee het terugdringen van negatieve gevolgen op gezondheids- en milieuaspecten en op de economische productiviteit.

Op SDG 1 (Geen armoede) dragen we ons steentje bij door in samenwerking met partners zoals gemeenten, de Nederlandse Schuldhulproute en de Alliantie Kinderarmoede verzekerden te ondersteunen bij financiële problemen. Door vroegsignalering dragen we bij aan het voorkomen van schulden. Mochten er al financiële problemen zijn, helpen we verzekerden door ze te verwijzen naar de juiste hulp. 

Verduurzaming van de zorg

Ook het afgelopen jaar hebben we onze inzet op SDG 13 (Klimaatactie) voortgezet. Menzis zet zich samen met andere zorgverzekeraars in voor de Green Deal Duurzame Zorg. Onderdeel hiervan is het opstellen van een gezamenlijk inkoopbeleid gericht op verduurzaming van de zorg. In de periode 2023-2026 nemen we stap voor stap meer eisen op ten aanzien van verduurzaming. Voor onze interne bedrijfsvoering kijken we naar oplossingen voor het verder terugdringen van onze CO2-uitstoot. We hebben onszelf als doel gesteld om voor onze interne bedrijfsvoering (scope 1 en 2) CO2-neutraal te zijn in 2025.

 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.