Verrassend lage stijging van de premie Menzis Basis 2024

Vrouw hardloopt door bos

Coöperatie Menzis beperkt de verhoging van de maandpremie voor de Menzis Basis verzekering tot €5,50 per maand.  De maandpremie in 2024 van Menzis Basis bedraagt €146,75.

9 november 2023

De stijging komt door de groeiende vraag naar zorg, dure behandelingen en stijgende kosten door inflatie. De maandpremie van Menzis Basis is lager dan het kabinet voorzag. ''Gelukkig kunnen we onze leden in 2024 een premie bieden die minder stijgt dan verwacht door scherp te kijken naar onze uitgaven en een verbetering van de risicoverevening. We realiseren ons goed dat de zorgpremie een flinke uitgave is en blijft voor onze verzekerden en dat er onder hen zorgen zijn over bijvoorbeeld de wachtlijsten als gevolg van de toenemende schaarste van zorg. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat we in de zorg meer met elkaar gaan samenwerken, vooral in de regio. Wij zullen daar in de regio's waar wij de grootste zorgverzekeraar zijn ook de leiding bij nemen. Samen met zorgaanbieders en gemeentes werken we hard aan het betaalbaar en beschikbaar houden van de zorg. Daarvoor is het wel nodig dat er op korte termijn keuzes gemaakt worden vanuit de regioplannen die nu worden opgesteld”, aldus Dirk Jan Sloots, CFRO binnen de Raad van Bestuur van Menzis.

Regioplannen als basis voor de zorg van de toekomst

Voor iedere regio worden door (een vertegenwoordiging) van zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars regioplannen gemaakt om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De zorgvraag in een regio is hiervoor de basis. Uit deze regioplannen volgt welke zorg aangeboden moet worden in een regio. Dat betekent ontegenzeggelijk dat verschuivingen in het landschap van zorgaanbieders nodig zijn. Menzis neemt hierin graag een leidende rol: nu bij de totstandkoming van de plannen en uiteraard daarna ook bij de uitvoering. Er zijn veel partijen betrokken om zo'n verandering bij een individuele zorgaanbieder voor elkaar te krijgen. Menzis roept partijen op deze handschoen op te pakken.

Meer solidariteit door afschaffen vrijwillig eigen risico

Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit, waarbij alle Nederlanders, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand, recht hebben op dezelfde zorg uit het basispakket. Dit is een waardevol principe. Menzis ziet dat het toestaan van een verhoogd vrijwillig eigen risico in ruil voor aanzienlijke premiekorting de solidariteit aantast. Vaak kiezen gezonde en financieel draagkrachtige mensen voor een hoger vrijwillig eigen risico en profiteren zij van lagere premies. Ondertussen dragen minder draagkrachtige en chronisch zieke mensen met een verplicht eigen risico een deel van deze lasten. "Dit past niet langer binnen ons zorgstelsel. Daarom pleiten wij voor de afschaffing van het vrijwillig eigen risico", aldus Sloots.

Onze premiestelling is gebaseerd op een zorgvuldige afweging tussen de behoeften van onze verzekerden en de realiteit van de kosten voor de gezondheidszorg. Samen bouwen we aan een gezondere toekomst met de nadruk op toegankelijkheid, samenwerking en solidariteit.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.