Regioplan voor een gezonder Groningen

Man rent trap op

Bijna 40 organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, kennisinstellingen, gemeenten in de provincie Groningen en Coöperatie Menzis hebben gezamenlijk een plan gemaakt over de organisatie en samenwerking op het gebied van zorg en gezondheidsverbetering voor inwoners. Doel is om zorg, gezondheid, welzijn, sport en bewegen dichter bij elkaar te brengen, waarbij de gezondheid van alle Groningers centraal staat.

28 december 2023

De gezamenlijke aanpak moet voorkomen dat de zorg in de toekomst vastloopt en de gezondheid van de inwoners van Groningen verbeteren. Het verkleinen van gezondheidsverschillen is daarbij een speerpunt. De organisaties zijn verenigd in het netwerk ‘Gezond Groningen’.

Concrete gezondheidsdoelen voor inwoners

In het regioplan worden de 4 grootste knelpunten benoemd die problematisch zijn als er niets verandert. Per knelpunt zijn een gezamenlijke ambitie en concrete doelstellingen geformuleerd. Het gaat om de toenemende schaarste in het zorgaanbod, stijgende zorgvraag, mentale gezondheidsproblemen en grote gezondheidsverschillen tussen inwoners. Door deze ontwikkelingen is er steeds meer vraag naar zorg terwijl er steeds minder zorgpersoneel beschikbaar is.
“De levensverwachting van de Groninger ligt onder het gemiddelde van Nederland”, zegt Manouska Molema, wethouder Jeugd, Zorg en Veiligheid, Gezondheid en Diversiteit in de gemeente Groningen. “Een grote groep mensen in de provincie Groningen is best gezond, maar een forse groep leidt door allerlei omstandigheden een korter leven, terwijl zij niet per se meer zorg vragen. Dat is onrechtvaardig. We willen deze groep beter gaan ondersteunen, zonder dat meteen medische zorg nodig is. Dat kan alleen door samenwerking. ”

Hulp van de juiste professional

Trudy Oldenhuis is huisarts in de stad Groningen en voorzitter van DokNoord:” Als dokter ben je vaak het eerste aanspreekpunt. Ik zie regelmatig mensen die een vraag medisch maken, terwijl het probleem niet medisch is, maar vaak een gevolg van bijvoorbeeld stress of zorgen. Het is dan van groot belang dat deze mensen naar de juiste organisatie worden doorverwezen, waarbij ze zo goed en zo snel mogelijk kunnen worden geholpen. Er gaat al veel goed, maar zorgprofessionals en deskundigen uit het sociale domein: onderwijs, werk, welzijn en wonen, moeten nog dichter bij elkaar worden gebracht.”

Zorgpersoneel verdelen over de provincie

Als we het over zorg hebben dan wordt er vaak over geld gepraat, maar volgens Manouska wordt het probleem van de arbeidsmarkt het belangrijkste vraagstuk in de zorg, nu en in de toekomst. “In de stad Groningen zien we dit probleem wat minder dan in de rest van de provincie. We willen het beschikbare arbeidspotentieel daarom beter verdelen over stad en provincie. Daarin zijn we solidair met elkaar. Het gaat om personeel voor de GGZ, ondersteuning voor huisartsen, apothekersassistenten. Erg breed dus.’

Meer zorg naar de eerste lijn

Ook de ziekenhuiszorg kan nog slimmer georganiseerd worden met goede samenwerking. Wilja Strating, manager Noord bij Menzis: “Een mooi voorbeeld is het initiatief Beweegzorg Noord. Fysiotherapeuten, huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en de zorgverzekeraars zijn samen aan de slag om de zorg voor patiënten met klachten aan het bewegingsstelsel (artrose) duurzaam te verbeteren. Daarbij kijken we vooral: wat kunnen mensen zelf doen ter voorbereiding en voor het herstel. Zo houden we deze inwoners zo lang mogelijk uit het medische circuit met tegelijkertijd als doel om hen kwalitatief nog beter te helpen. En als er zorg nodig is doen we dat zoveel mogelijk in de eerste lijn.”
Een ander concreet voorbeeld uit de zorg is in de oogheelkunde. Om de toegankelijkheid van de oogzorg in de regio te verbeteren, worden er eerstelijns oogheelkundige centra opgezet in samenwerking met optometristen, (kader)huisartsen en oogartsen. “Het doel is dat medio 2024 het eerste centrum opent”, aldus Wilja Strating.

Basis leggen in het onderwijs

De doelen in het regioplan richten zich op het verbeteren van de gezondheid van inwoners van Groningen op de lange termijn. “Wil je langdurig effect genereren, dan is het onderwijs onmisbaar. Hier wordt de basis immers gelegd”, aldus Karin Kienhuis, regiodirecteur vitaliteitscampus Alfa College. “Zowel om de zorgprofessional van morgen op te leiden om goede zorg te verlenen, maar ook hoe zij dat in goede gezondheid willen doen. Het onderwijs is essentieel in het bijdragen aan de cultuurverandering die in de sector nodig is. Gezondheidsvraagstukken los je niet op in de zorg maar in het onderwijs.”

Inwoners betrokken bij de plannen

Er wordt bij het maken van plannen niet alleen over inwoners gepraat, maar steeds meer samen mét inwoners. Begin 2024 gaan de deelnemende partijen de behoeften van de inwoners ophalen. Wat hebben zij nodig om gezond te blijven of gezonder te worden? En welke rol zien zij voor zichzelf en andere inwoners. Gezond Groningen sluit daarvoor aan bij al bestaande initiatieven en netwerken, bijvoorbeeld Zorgbelang Groningen, Vereniging Groninger Dorpen en Zorgzame Dorpen.

Samenwerking op basis van landelijke akkoorden
Landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven richting aan toekomstbestendige zorg en meer gezondheid voor iedereen. De regio’s hebben de opdracht om invulling te geven aan de akkoorden op basis van de regiospecifieke uitdagingen, met de grootste zorgverzekeraar in de regierol. In Groningen is dit Coöperatie Menzis.

Meer informatie: gezondgroningen.nl.

Bekijk het regioplan en het regioplan Mentale Gezondheid 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.