Jaarrekening 2023: solide resultaten Menzis, uitdagingen in de zorg steeds groter

Menzis kantoor wageningen

Coöperatie Menzis publiceert de jaarrekening 2023. We kijken terug op een jaar waarin we met zorgaanbieders en het sociale domein nadere invulling hebben gegeven aan het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

28 maart 2024

Met gezamenlijke regioplannen versterken we de zorg voor - en welzijn van - inwoners van onze regio’s voor de toekomst. Dat is hard nodig gezien de uitdagingen die er liggen. Zorgprofessionals zetten zich dagelijks in voor goede zorg. Daar hebben wij grote waardering voor. Maar de zorg staat ook onder druk door de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en oplopende zorgkosten. Wij zetten ons samen met zorgaanbieders in onze kernregio’s in om de zorg gezamenlijk toekomstbestendig in te richten, zodat deze toegankelijk en van hoge kwaliteit blijft.

Scherpe premie, meer leden

In 2023 maakten we bekend dat de premie voor 2024 minder stijgt dan het kabinet voorzag. Het aantal leden van Coöperatie Menzis is licht gestegen met ruim 3.000. Voor het eerst in jaren is het aantal verzekerden van Menzis weer gegroeid, ook in onze kernregio’s. Coöperatie Menzis telt nu ruim 1,85 miljoen leden en is tevreden met dit resultaat.

Positief financieel resultaat, verliezen in COVID-19-periode ingelopen

Coöperatie Menzis heeft 2023 afgesloten met een positief financieel resultaat van 250 miljoen euro (2022: -107 miljoen). Het hoger dan verwachte resultaat wordt vooral verklaard door een positief beleggingsresultaat (2023: afgerond 100 miljoen), incidentele vrijval van voorzieningen uit voorgaande jaren (90 miljoen) en aanvullende verzekeringen (46 miljoen). Het resultaat op de basisverzekeringen over 2023 bedroeg 14 miljoen.

Met het financiële resultaat vullen we onze reserves weer aan. Over de afgelopen 3 jaar heeft Coöperatie Menzis een cumulatief negatief resultaat behaald van 255 miljoen euro. Dit kwam onder andere door regelingen voor zorgaanbieders tijdens de COVID-19-pandemie en omdat we de premie voor leden in die periode minder wilden laten stijgen. Coöperatie Menzis gaat 2024 in met een solvabiliteit van 162%. Dirk Jan Sloots, CFRO van Menzis: “We zijn blij met het financiële resultaat in 2023. We zijn een Coöperatie zonder winstoogmerk, bonussen of aandeelhouders. Aanwending van het resultaat is dus altijd in het belang van onze leden. Dat begint bij het aanhouden van een financiële buffer die ons helpt om onverwachte kosten te kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld extra zorgkosten, tegenvallende beleggingsrendementen, een grote instroom van verzekerden of bij een pandemie zoals COVID-19. Daarnaast kunnen we ons resultaat ook aanwenden voor wat onze verzekerden belangrijk vinden; denk aan een nog betere dienstverlening, investeringen in de zorg of het beperken van de te verwachten premiestijging. In dat kader is het natuurlijk ook van belang dat wij zelf op onze kosten blijven letten.”

Solidariteit, afschaffen vrijwillig eigen risico

Wij roepen het nieuw te vormen kabinet op om het vrijwillig eigen risico af te schaffen omdat ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit, waarbij alle inwoners recht hebben op dezelfde zorg uit het basispakket. Of zij nou ziek zijn of gezond. Dit is een waardevol principe. Het toestaan van een verhoogd vrijwillig eigen risico in ruil voor premiekorting tast de solidariteit aan. Vaak kiezen gezonde en financieel draagkrachtige mensen voor een hoger vrijwillig eigen risico en profiteren zij van lagere premies. Minder draagkrachtige en chronisch zieke mensen met een verplicht eigen risico betalen een deel van deze lasten. Sloots: "Dit past niet langer binnen ons zorgstelsel. Daarom pleiten wij voor de afschaffing van het vrijwillig eigen risico."

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.