Leefkrachtige inwoners

Bij het vergroten van de bestaanszekerheid en het versterken van de leefkracht van uw inwoners, helpen we u graag. Via bijvoorbeeld de gemeentepolis voor mensen met een laag inkomen. Én door het bundelen van onze krachten in de regio.

Gemeentepolis Menzis GarantVerzorgd

De gemeentepolis is een waardevol instrument voor een integrale aanpak van armoede, gezondheid, preventie en schuldenaanpak bij mensen met een laag inkomen. 95% van de gemeenten heeft een gemeentepolis. De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering speciaal voor mensen met een laag inkomen. Met deze zorgverzekering houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar en voorkomen we zorgmijding. Doordat de gemeente meebetaalt en we korting geven op de aanvullende pakketten, is de premie voor de doelgroep lager én krijgen zij extra vergoedingen voor bepaalde zorgkosten. Denk bijvoorbeeld aan de volgende voordelen:

 • Iedere 2 jaar een bril zonder bijbetaling
 • 100% vergoeding tandarts (tot een maximumbedrag)
 • Vergoeding van de beugel voor kinderen tot 18 jaar (tot €2.000)
 • Vergoeding van het abonnementstarief WMO (tot €300)
 • In een aantal gevallen geen eigen risico
 • Geen onverwachte rekeningen

De gemeentepolis biedt inwoners met een laag inkomen toegang tot goede en betaalbare zorg.

Contact

Wilt u meer informatie over de gemeentepolis of heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Communicatie voor uw inwoners

Informatie over de gemeentepolis voor uw inwoners en kant-en klare berichten om uw inwoners te ondersteunen bij het versterken van hun leefkracht.

 

De effecten van een gemeentepolis

 • 35% minder aanvragen voor de bijzondere bijstand medische kosten.
 • Vermindering van zorgmijding, daardoor minder zorggebruik en een betere gezondheid op lange termijn.
 • 40% minder betalingsachterstanden.
 • Ondersteuning gemeenten bij een effectief beleid op maat voor minima. 
 • Een maatschappelijke waarde per deelnemer per jaar van € 229.

Bron: Onderzoeksbureau Rebel heeft in opdracht van Bureau BS&F een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de Gemeentepolis - 2021.

Leefkrachtbudget voor gemeenten

Bij Menzis doen we er alles aan om de leefkracht van ieder mens te versterken. Leefkracht gaat over de positieve kracht van gezond leven. Leefkracht is onderdeel van onze missie. Want naast een zorgverzekeraar zijn we een partner in gezondheid. Hoe? Door mensen te helpen bij het maken van gezondere keuzes. Jong en oud. Ziek en gezond. Zodat iedereen zo leefkrachtig mogelijk in het leven kan staan.

Daarom stelt Menzis jaarlijks per regio een budget beschikbaar. Dit budget is bedoeld om de fysieke en/of mentale gezondheid van de inwoners in de regio te bevorderen.

Bekijk de voorbeelden en laat u inspireren!

De samenwerking binnen de gemeentepolis biedt u:

 • Een passend aanbod, gericht op de doelgroep. Jaarlijks stemmen we de inhoud van de aanvullende maatwerkpakketten binnen de gemeentepolis met u af. 
 • Inzicht in de schuldenontwikkeling van uw inwoners met een laag inkomen.
 • De mogelijkheid om gezamenlijk preventieve programma’s in te zetten voor deze doelgroep.
 • Administratief gemak.  

Met de afspraken in het IZA en GALA wordt het belang van integrale samenwerking onderstreept. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het formuleren van (regionale) gezondheidsdoelen en het behalen ervan. Samenwerking tussen u als gemeente en ons als zorgverzekeraar, draagt bij aan een betere afstemming en samenhang tussen zorgverleners. Zodat preventie voor risicogroepen tussen de verschillende domeinen beter vormgegeven kan worden.

 

Samenwerken met gemeenten in de regio

Samen met gemeenten en regionale zorgaanbieders slaan we de handen ineen voor een goede gezondheid voor iedereen. We ontwikkelen nieuwe werkwijzen en projecten, en delen kennis en ervaringen. Zo werken we met elkaar toe naar betere, integrale, cliëntgerichte en kostenverantwoorde zorg en ondersteuning voor een groot deel van Nederland.

Lees meer