Gemeente Groningen stopt met collectieve zorgverzekering voor kwetsbare inwoners

martinitoren groningen

De gemeente Groningen heeft Coöperatie Menzis geïnformeerd de samenwerking op de collectieve zorgverzekering (in Groningen de GarantVerzorgd polis genoemd) per 1 januari 2023 te beëindigen. Menzis is teleurgesteld over dit besluit, omdat daardoor de verzekeringspositie van 10.000 kwetsbare Groningers onzeker wordt en hiermee de bestaanszekerheid van deze groep verder onder druk komt te staan. Dit terwijl het borgen van de bestaanszekerheid een van de, in het coalitieakkoord benoemde, doelstellingen is.

30 juni 2022

Werkagenda

De samenwerking op deze collectieve zorgverzekering is een van de basisfundamenten van de Werkagenda, waarmee Menzis, gemeenten en regio’s samenwerken aan preventie en een goede gezondheid voor (kwetsbare) inwoners en verzekerden. Via de Werkagenda worden nieuwe werkwijzen en projecten ontwikkeld én wordt kennis gedeeld. Zo werken zij samen aan betere, cliëntgerichte zorg en ondersteuning vanuit een verantwoorde kostenverdeling.

Gevolgen kwetsbare inwoners

De gemeente Groningen is van mening dat de gemeentepolis niet langer het beste middel is om kwetsbare inwoners te ondersteunen en dat de polis niet meer aansluit op het armoedebeleid van de gemeente. De gemeente geeft aan het aanbieden van een passende zorgverzekering zelf effectiever te kunnen.

Menzis is overtuigd van de toegevoegde waarde van de collectiviteit voor inwoners en maakt zich zorgen over de gevolgen van het besluit voor de (kwetsbare) doelgroep. Het betekent dat de mensen die nu een gemeentepolis hebben bij Menzis met ingang van volgend jaar een aantal voordelen gaan mislopen. Dit zijn: collectiviteitskorting op de aanvullende pakketten, de gemeentelijke bijdrage, een aangepast pakket dat past bij hun zorgvraag en ondersteuning bij het afsluiten van de polis vanuit Menzis.

In de praktijk komt het erop neer dat een deel van deze verzekerden zal kiezen voor de goedkoopste zorgverzekeringen met een lage dekking zonder te overwegen of dit past bij hun zorgvraag. De verwachting is dat mensen met een bepaalde mate van (financiële) zelfredzaamheid of met een hogere zorgconsumptie op termijn in financiële problemen kunnen komen door onderverzekering en betalingsachterstanden. Onderzoek wijst uit dat mensen zonder gemeentepolis meer zorg mijden en mogelijk gezondheidsrisico’s ontwikkelen. De zorgkosten voor deze groep zal daardoor toenemen.

Onvoldoende onderzocht

BS&F, een onafhankelijke advies- en kennisorganisatie die ruim 300 gemeenten waaronder de gemeente Groningen ondersteunt, is van mening dat de gevolgen van deze keuze onvoldoende zijn onderzocht. BS&F onderschrijft ook de inhoud van het advies van de Cliëntenraad Groningen Werk & Inkomen. De cliëntenraad adviseert dat het college eerst financieel en inhoudelijk onderbouwt op welke wijze ze de minima en de mensen met beperkingen en chronisch zieken tegemoet wil komen bij hun extra ziektekosten in de toekomst, voordat zij besluit de gemeentepolis te beëindigen. "Wij adviseren het college om de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) voorziening in ieder geval tot 2024 aan te houden en ruim voor 1 juli 2023 met een volledig uitgewerkt en verantwoord alternatief."

GarantVerzorgd polis

De GarantVerzorgd polis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, en/of chronische ziekten en/of een lichamelijke beperking. In Nederland bieden 330 gemeenten deze voordeligere zorgverzekering aan. Een zorgverzekering via de gemeente noem je een Gemeentepolis. 

Het voordeel van een Gemeentepolis is dat de polis naast een inkomensafhankelijke zorgtoeslag ook extra vergoedingen kent in tegenstelling tot een gewone zorgverzekering.
Het pakket is samen met gemeenten aangepast op de doelgroep. De Gemeente betaalt mee aan de premie.

Menzis heeft haar zorgen over dit besluit naar de gemeente Groningen uitgesproken en onderzoekt wat de consequenties zijn voor de regionale Werkagenda.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.