Samen voor Herstel bij psychische aandoeningen

Mensen met ernstige psychische aandoeningen ervaren vaak problemen op verschillende gebieden. Zoals zelfstandig wonen, werken en sociale contacten.

17 juni 2019

Mede daarom zijn bij de behandeling en het herstel vaak verschillende hulpverleners en instanties betrokken. In een speciaal project ‘Samen voor Herstel’ in de wijk De Wijert in Groningen, is de afgelopen 2 jaar onderzocht hoe de samenwerking tussen hulpverleners verbeterd kan worden.

Betere samenwerking
Dr. Christien Slofstra, senior onderzoeker bij Lentis Research, deed in het project Samen voor Herstel onderzoek naar alle hulpverlening. “Het Samen voor Herstel project is erop gericht de hulpverleners die betrokken zijn, bij elkaar te brengen. Het is een samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en de Wij-teams vanuit de gemeente, maar ook samen met persoonlijke contacten zoals de familie. In Samen voor Herstel proberen we de zorg meer bij elkaar te brengen, zodat de lijntjes korter zijn en er sneller de juiste hulp geleverd kan worden”, legt Slofstra uit. Het project is afgelopen twee jaar in de wijk De Wijert in Groningen, uitgevoerd.

Omgeving betrekken
Er wordt gewerkt met speciale steungroepen, waarbij de deelnemer zelf de regie heeft. Slofstra vertelt: “Iedere deelnemer bepaalt zelf wie er in zijn of haar steungroep zit. Dit kunnen vrienden of familieleden zijn, of hulpverleners, maar bijvoorbeeld ook buren. Het is belangrijk de omgeving van de deelnemer te betrekken omdat sociaal isolement en eenzaamheid herstel vaak in de weg staan."

De deelnemer bepaalt zelf ook welke doelen hij of zij wil halen. In de steungroepbijeenkomsten worden deze doelen besproken en kijkt de deelnemer met de steungroepleden wie hem/haar op welke manier bij die doelen kan helpen. Bij iedere bijeenkomst bekijkt de deelnemer met zijn/haar steungroepleden hoe het met de voortgang van die doelen gaat.

Deelnemers pilot
De eerste 20 deelnemers in dit project zijn intensief gevolgd om te onderzoeken wat het onderzoek oplevert en wat er misschien nog verder verbeterd kan worden. Het idee dat mensen met ernstige psychische klachten een te klein netwerk hebben en dus niet met een steungroep kunnen werken, blijkt bijvoorbeeld niet te kloppen. "Er blijkt meestal meer netwerk dan gedacht", zegt Slofstra, "Bovendien is het werken met steungroepen een mooie methode om een gezond netwerk op te bouwen."

Samenwerken
Een ander voordeel van deze nieuwe aanpak in dit project is dat hulpverleners van verschillende instanties elkaar beter leren kennen, van elkaar leren en samen optrekken om het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen te versterken. “Als het lukt om de belemmeringen te overwinnen, ervaren deelnemers in de pilot meer regie over hun eigen herstelproces en voelt hun netwerk zich gesteund”, vertelt Slofstra, “Samen voor Herstel is kort gezegd: op naar herstel met behulp van een sterk ondersteunend netwerk voor mensen met ernstige psychische aandoeningen."

Toekomst
Menzis en de Gemeente Groningen trekken samen met hulpverlenende organisaties op om dit plan in andere wijken verder uit te breiden.  

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.