Twentse gemeenten en Menzis: stevige samenwerking voor zorg en preventie

kwetsbare ouderen Twente

De 14 Twentse gemeenten hebben zich uitgesproken voor een intensieve samenwerking met Menzis en haar zorgkantoor. Met als doel: betere zorg en meer preventie in de regio Twente.

9 juli 2019

Concreet is de samenwerking ervoor bedoeld om het aantal chronisch zieken in Twente - tegen de stijgende trend in - te stabiliseren, schulden bij Twentenaren te verminderen en zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen. Dit is vastgelegd in een werkagenda met duidelijke afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Leefkracht versterken
“Door elkaar actief op te zoeken, kunnen we de zorg en het welzijn voor onze inwoners verbeteren. Iedereen moet snel, laagdrempelig en zo eenvoudig mogelijk de eigen gezondheid kunnen vergroten én toegang krijgen tot de best passende zorg”, licht Ilse Duursma (wethouder van de gemeente Dinkelland en regionaal bestuurlijk trekker) toe.

Ervaren gezondheid omhoog

Centraal in de samenwerking staan: jeugdhulp, schuldenaanpak, ouderenzorg, zorg voor psychisch kwetsbaren (GGZ), preventie en gezondheidsbevordering. Door hierop in te zetten, verwachten de Twentse gemeenten en Menzis dat de ervaren gezondheid van inwoners de komende jaren stijgt. Hiervoor zoeken de partners ook andere partijen op, zoals zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen en overheidsinstellingen.

Unieke krachtenbundeling
De 14 Twentse gemeenten en Menzis weten elkaar al langer te vinden. De officiële bekrachtiging hiervan is een mooie mijlpaal én uniek, volgens Joas Duister (teammanager Preventie bij Menzis). “We kunnen nu samen - over de schotten van de wetten heen - meerdere jaren gestructureerd werken aan belangrijke regionale thema’s. Het past bij onze missie om ons maximaal in te spannen voor goede zorg en preventie in Twente, waar ruim de helft van de inwoners bij ons verzekerd is.”

In de praktijk

De afgelopen tijd hebben Menzis en de gemeenten al een aantal zichtbare stappen gezet voor de regio:

Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden. Dankzij deze betalingsregeling zijn inwoners met een bijstandsuitkering en (problematische) schulden weer goed verzekerd, en hebben zij binnen 3 jaar geen schulden meer bij hun zorgverzekeraar.

Vroegsignalering van schulden. Schuldeisers van vaste lasten - waaronder Menzis - melden het bij de gemeente als inwoners een beginnende betalingsachterstand hebben. De gemeente kan hen actief benaderen, om samen naar een oplossing te zoeken en ernstige schulden te voorkomen.

Integrale cliëntondersteuning. Alle Twentenaren kunnen gebruikmaken van deze onafhankelijke en kosteloze dienst. Een cliëntondersteuner helpt om de hulpvraag van een inwoner te verduidelijken en zoekt mee naar passende ondersteuning. Door het samen te organiseren - over de domeinen heen - maakt het niet uit wat de hulpvraag is. Bijvoorbeeld rondom werk en inkomen, jeugdzorg, thuiszorg of verpleeghuiszorg.

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Volwassenen met overgewicht of gezondheidsrisico’s krijgen begeleiding bij het creëren en behouden van een gezonde leefstijl. We werken hierbij aan een totaalaanpak voor mensen met een laag inkomen. Want als hun leven op orde is - van relaties en werk tot sociale weerbaarheid en schuldenvrij - hebben ze de energie om met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.