Aanmelden initiatieven MenzisFonds 2020 van start

MenzisFonds

Van 17 februari tot 1 mei kunnen verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties een initiatief op het gebied van leefkracht of zorginnovatie aanmelden bij het MenzisFonds. De Ledenraad en klanten van Menzis kiezen welke projecten financiering krijgen.

17 februari 2020

Kracht van de regio
Het MenzisFonds is een initiatief van de Ledenraad van Menzis. Het fonds ondersteunt lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek. Zo kan Menzis samen met maatschappelijke organisaties werken aan het verbeteren van de leefkracht en innovatie van de zorg. De uitgangspunten zijn: laagdrempelig, kleinschalig en dicht bij de verzekerde.

René Groot Koerkamp, manager Bestuurszaken en Strategie bij Menzis: “Waar in de ene regio behoefte aan is, wil niet zeggen dat dat ergens anders ook werkt. De kracht zit 'm juist in de kennis van de regio. Daarom zetten we het MenzisFonds ook vooral regionaal in. Lokale initiatieven maken de lokale samenleving duurzaam sterker.” In de regio’s Achterhoek, Noord (Groningen), Midden (Arnhem, Gelderse Vallei en Rivierenland), Twente en West (Den Haag) is een fonds beschikbaar van € 25.000 per jaar. Daarnaast is € 30.000 per jaar beschikbaar voor projecten in heel Nederland.

Eerdere winnaars
In 2019 hebben 36 projecten een financiële bijdrage van het MenzisFonds ontvangen. Een van deze projecten was de Class van de Edwin van der Sar Foundation (EvdSF). Dankzij een bijdrage van € 10.000 kan de foundation meer projecten realiseren, die gericht zijn op revalidatie, participatie en preventie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Eline Antonia: “De Class is een programma van de EvdSF dat jongeren met hersenletsel van de bank naar een baan wil helpen. Door lotgenotencontact, hen te laten sporten en ouders te betrekken bij het traject proberen we hen weer mee te laten draaien in de maatschappij.”

Uit de regio Twente heeft onder meer de Stichting Berflo Bedrijf een bijdrage gekregen van het MenzisFonds. Deze stichting heeft als doel de leefbaarheid in de wijk te versterken. Ed Swarts: “De cheque van het MenzisFonds zetten we in voor een auto met vrijwillige chauffeur. Buurtbewoners kunnen tegen een geringe vergoeding de auto gebruiken voor bijvoorbeeld een bezoek aan supermarkt of ziekenhuis. We hebben al een elektrische auto, maar hiervoor is het ziekenhuis in Almelo te ver. Daarom voegen we er graag één aan toe.”

Hoe werkt het?
Tot 1 mei kunnen organisaties een aanvraag indienen bij het MenzisFonds. Voor elk maatschappelijk initiatief is maximaal € 5.000 aan budget beschikbaar. Dit betekent dat per regio minimaal 5 projecten gefinancierd kunnen worden. Naast de regionale fondsen is er een landelijk fonds van € 30.000. Op dit fonds kunnen grotere, landelijke projecten met een maatschappelijke insteek een beroep doen. Hiervoor geldt een maximumbudget van € 10.000 per initiatief.

De Ledenraad en klanten van Menzis kiezen - op basis van een aantal criteria - welke projecten het beste bijdragen aan de ontwikkeling van zorg en leefkracht en dus financiering krijgen. Zowel verzekerden van Menzis als niet-verzekerden kunnen een beroep doen op het MenzisFonds. Uiterlijk in mei worden alle genomineerden bekendgemaakt. In juni is dan duidelijk welke initiatieven kunnen rekenen op een bijdrage van het fonds.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.