De juiste zorg voor kwetsbare Arnhemmers

Gezin in park

Gemeente Arnhem en Menzis werken samen om de zorg voor de meest kwetsbare inwoners langdurig te verbeteren. Nieuw is de integrale aanpak: denken en handelen vanuit de inwoner, niet vanuit de verschillende instanties.

2 april 2020

Gezonde inwoners. Dat is het doel van gemeente Arnhem en Menzis. Beide partijen werken al sinds 2011 samen en breiden dit nu verder uit. De aandacht gaat vooral uit naar de meest kwetsbare inwoners. Denk aan ouderen, maar ook aan mensen die het psychisch of financieel moeilijk hebben en hun kinderen. De gedachte hierachter: iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij, ook mensen in een kwetsbare positie.

De juiste zorg op de juiste plek
De zorg voor deze mensen is vaak geregeld vanuit verschillende wetten: Wmo, Wlz, Zvw en de Jeugdwet. Dit wordt nu integraal opgepakt: niet vanuit losse ‘hokjes’, maar vanuit de inwoner. Dus: eerst kijken wat de vraag of behoefte van iemand is, dan kijken hoe we dit kunnen oplossen. Ellen Krabbenborg, programmamanager Sociaal Domein bij gemeente Arnhem: “Het is belangrijk dat gemeenten en zorgverzekeraars de handen ineenslaan. Beide partijen financieren de ondersteuning en zorg voor een aantal doelgroepen, zoals ggz-cliënten, ouderen en jongeren. Door samen te werken, kunnen we sneller de juiste zorg op de juiste plek leveren.”

Nieuwe initiatieven
Sinds 2011 heeft de samenwerking tussen de gemeente Arnhem en Menzis al veel opgeleverd. Zo is er voor minima een op maat gemaakte collectieve zorgverzekering. Jongeren met overgewicht of obesitas kunnen deelnemen aan GO! (Gezond Onderweg!). Voor volwassenen is er de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Daar komen nu nieuwe initiatieven bij, speciaal voor de kwetsbare inwoners van Arnhem.

Valpreventie voor ouderen
De nadruk ligt op preventie: hoe kunnen we gezondheidsproblemen voorkomen. Ellen: “Dit is een speerpunt van Menzis, maar wordt ook voor de gemeente steeds belangrijker. Ouderen bijvoorbeeld blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. We willen dat hun gezondheid zo lang mogelijk goed blijft. Dat kan door beter te bewegen, maar ook door te voorkomen dat ze vallen.” Het programma ‘Valpreventie voor ouderen’ sluit hier goed bij aan. Hiermee verbeteren ouderen hun balans en kracht, waardoor ze stabieler worden. Ook de medicatie wordt onder de loep genomen: voor geneesmiddelen die het risico op vallen vergroten, worden alternatieven gezocht.

Weer regie over je leven
Ook komt er extra ondersteuning voor inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen.  Belangrijk is dat zij sociaal en maatschappelijk niet buiten de boot vallen. De gemeente en Menzis en zorgaanbieder Pro Persona werken nauw samen om deze mensen goed op te vangen binnen de wijk waarin ze wonen. Het project Samen voor Herstel is erop gericht om mensen met een psychiatrische stoornis weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Zij formuleren zelf hun doelen, hoe ze deze willen bereiken en wie ze daarvoor nodig hebben. Dat kan een hulpverlener zijn, maar ook iemand uit zijn eigen omgeving, bijvoorbeeld een familielid, vriend en buurman of sportleraar. Zo krijgen ze zelf weer de regie over hun leven. Dat geeft hen kracht en zelfvertrouwen.

Extra ondersteuning bij schulden
Een ander voorbeeld is de hulp aan mensen die het financiële moeilijk hebben. Geldproblemen zorgen vaak voor gezondheidsklachten. Voor inwoners met een minimuminkomen hebben de gemeente en Menzis al een collectieve zorgverzekering, met korting en betere dekkingen. Wie in financiële nood is, kan rekenen op extra ondersteuning. Ellen: “Door onze samenwerking met verschillende partijen, zoals Menzis, maar ook energieleveranciers en woningbouwverenigingen, hebben we betalingsachterstanden al vroeg in de gaten. Hier maken we meteen werk van: we bezoeken inwoners die schulden hebben en bieden direct hulp aan.”

De beste start voor kinderen
Natuurlijk krijgen ook kwetsbare jongeren alle aandacht. Dat begint al voor de geboorte. De eerste 1.000 dagen van een kind zijn heel belangrijk voor zijn latere lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarom doet Arnhem mee met het landelijke programma Kansrijke Start. Hiermee krijgt ieder kind de best mogelijke start van zijn leven. De gemeente en Menzis maken samen plannen om dit zo goed mogelijk in te vullen. Deze worden in de loop van het jaar verder uitgewerkt.

Soepele overgang vanuit jeugdzorg
Voor kinderen die toch in de problemen komen, schiet de jeugdzorg te hulp. Deze kinderen vallen dan onder de Jeugdwet. Worden ze 18, dan wordt de zorg geregeld vanuit verschillende wetten, die niet altijd goed op elkaar aansluiten. De jonge volwassenen dreigen dan tussen wal en schip te vallen. Door te werken met een persoonlijke coördinator, zorgen Menzis en de gemeente ervoor dat die overgang soepel verloopt.

“Sommige mensen dreigen buiten de maatschappij te vallen. Ze hebben een probleem, maar geen idee waar ze moeten aankloppen. Dat is ook heel ingewikkeld: voor elke hulpvraag is weer een ander potje. Samen met gemeente Arnhem zorgen we voor een goede afstemming tussen de verschillende instanties.” Christiaan Rademaker, regioregisseur bij Menzis 

                                    

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.