Reactie Menzis op berichtgeving Achterhoek

Omroep Gelderland heeft op 9 mei een artikel over de inrichting van het ziekenhuislandschap in de Achterhoek gepubliceerd. In dit artikel wordt de indruk gewekt dat Menzis al verregaande ideeën heeft over de ziekenhuiszorg in de Achterhoek. Dit is echter niet het geval, wat voorafgaand aan publicatie ook met de journalist is gedeeld.

9 mei 2020

Helaas heeft de journalist onze reactie maar ten dele overgenomen. In zijn artikel wekt hij daarmee de suggestie dat dit onze definitieve standpunt betreft. De onrust in de Achterhoek rondom de ziekenhuiszorg is momenteel groot. Wij betreuren het als deze berichtgeving hier aan bijdraagt. Daarom plaatsen wij hieronder onze volledige reactie naar de journalist.

Contact met omroep Gelderland
Donderdag 7 mei hadden we contact met de betreffende journalist. Hij claimde een door Menzis opgestelde 'regiovisie' voor de Achterhoek in zijn bezit te hebben. Wij herkenden ons niet in dit beeld en vroegen de journalist om enkele kopieën van de stukken. Na ontvangst heeft Menzis de journalist onderstaande reactie gegeven:

Dank dat je de moeite hebt genomen om afbeeldingen van de stukken die je hebt te sturen. Dat helpt, en hieronder begrijp je uit mijn antwoord denk ik ook waarom. Het ontwikkelen van regiovisie en regiobeeld is een proces dat al enige tijd loopt, waarbij zorgvuldig de dialoog wordt gezocht tussen de betrokken partijen. Daartoe zijn er dan ook diverse bespreekstukken ontwikkeld de afgelopen periode. Onderstaand overzicht en antwoord helpt je de stukken die je in je bezit hebt te plaatsen in dat proces.

VWS heeft aan alle regio’s gevraagd om een feitelijk beeld maken van de sociale- en gezondheidssituatie en opgave per regio. Zorgverzekeraars zijn gevraagd een rol te nemen in de totstandkoming hiervan. Menzis is vanaf het voorjaar 2019 gestart om hier de eerste denklijnen over op papier te zetten en te toetsen met alle stakeholders in de regio. We hebben daartoe een eerste versie van het document “concept regiovisie Achterhoek 2030” gemaakt Dit is gedeeld met een groot aantal stakeholders in de Achterhoek met als doel om daarover in gesprek te komen en input op te halen bij die stakeholders en zodat het concept document uit zou kunnen groeien tot een breed gedragen beeld van de regio. De gesprekken hebben plaatsgevonden in de periode april 2019 t/m oktober 2019. Naar aanleiding van de gesprekken is het document een aantal keren bijgesteld op basis van de input die is verkregen in de gesprekken (voortschrijdend inzicht). Al die tijd was het een concept document. Het lijkt er dan ook sterk op dat jij in het bezit bent van één van die concepten die destijds ter bespreking zijn gedeeld (die dus, afhankelijk van welke versie je precies hebt, in diverse stadia van ontwikkeling waren op dat moment).
In het najaar van 2019 is in overleg met de bestuurders in de regio besloten om deze opgave op te splitsen in twee delen:

  1. Het opstellen van een regiobeeld, met daarin de feitelijk situatie en analyses over de ontwikkeling van de zorgvraag en mogelijke knelpunten in het zorgaanbod – nu en in 2030. Dit regiobeeld opgesteld in samenspraak met de leden van de thematafel De Gezondste Regio (onderdeel van de Achterhoek Board); hierbij is ook gebruik gemaakt van de eerder door Menzis opgestelde analyses. Aan dit regiobeeld wordt momenteel de laatste hand aan gelegd, zodat dit later in mei 2020 kan worden gepubliceerd. 
    (uiteraard nemen wij bij publicatie van het definitieve stuk stakeholders, waaronder ook de media, mee)
  2. Het opstellen van een regiovisie, door de thematafel De Gezondste Regio, waarin Menzis participeert en meedenkt. Deze visie is momenteel in ontwikkeling, besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Dit is een brede visie en gaat nog niet specifiek in op specifieke zorgsoorten, zoals ziekenhuiszorg.

Eind 2019 is vervolgens besloten dat het gesprek over de inrichting van de ziekenhuiszorg zou worden voortgezet in de regiogroep, met een brede afvaardiging van stakeholders in de regio, om een toekomstbestendig scenario voor de ziekenhuiszorg te ontwikkelen. Als gevolg van de bestuurlijke onrust bij Santiz is deze regiogroep helaas nog steeds niet van start gegaan (zie ook interview met Ruben Wenselaar in de Gelderlander).

Bovenstaande geeft je meer inzicht in dat wat je voor je hebt liggen. Het zal niet al jouw vragen beantwoorden, maar dat kan ook niet, omdat er dus nog geen definitief regiobeeld ligt en ook nog geen regiovisie. De eerste verwachten wij dus eind mei te publiceren en de tweede is nog in ontwikkeling.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.