Regiobeeld als gezamenlijk startpunt voor goede zorg in Achterhoek

Regiobeeld Achterhoek 2030

Achterhoekse zorgorganisaties, gemeenten, ondernemers en inwoners - vertegenwoordigd in 8RHK ambassadeurs - hebben 1 doel: de gezondste regio worden. Samen hebben ze een regiobeeld vastgesteld, waaruit blijkt dat er in de toekomst meer en andere zorg nodig is in de Achterhoek. Het is de basis voor een gezamenlijke visie op de zorg in de regio.

19 mei 2020

Krachtenbundeling voor verandering
Rob Jaspers, voorzitter van de thematafel De Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs, en voorzitter van de Raad van Bestuur van GGNet: “De zorg staat onder druk. Om ook in de toekomst goede, tijdige en betaalbare zorg te hebben, is doorgaan op de oude voet geen optie. Het moet écht anders. In vergelijking met heel Nederland hebben we in de Achterhoek meer inwoners met overgewicht, neemt het aantal jongeren hier af en stijgt het aantal inwoners met dementie in 2030 met 43%*.

We werken in de regio nu samen aan verandering; met zorgaanbieders, gemeenten, ondernemers, zorgverzekeraar en zorgkantoor. Die krachtenbundeling is ongelooflijk belangrijk. Dat laat de huidige coronacrisis meer dan eens zien.”

Op toekomst voorbereid
Menzis neemt deel aan de thematafel en is initiatiefnemer van het regiobeeld**. Joris van Eijck, directeur Zorg: “Wekelijks praat ik in het land met zorgaanbieders over de toekomst van de zorg. Hoe is de situatie nu en wat is de verwachting voor de komende jaren? Hoe kunnen we met elkaar borgen dat de zorg over 10 tot 20 jaar nog toegankelijk is, nog voldoende kwaliteit heeft en betaalbaar is? We hebben al die informatie per regio in beeld gebracht.

Voor de Achterhoek zien we bijvoorbeeld dat het aantal mensen met chronische aandoeningen (zoals artrose, beroerte, coronaire hartziekten, COPD en diabetes) groeit. ‘Naoberschap’ en mantelzorg zijn kenmerkend voor de regio. Maar deze vormen van informele hulp nemen in de toekomst met 30% af, net als het aantal zorgmedewerkers. Op dat soort situaties moeten we met z’n allen anticiperen.”

Visie op zorg en gezondheid
Rob Jaspers vervolgt: “Het regiobeeld stimuleert zorgaanbieders om verder dan de eigen achtertuin te kijken en samen een regiovisie op zorg en gezondheid te ontwikkelen. Zo’n regiovisie laat zien hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ook in de toekomst goede en slimme gezondheidszorg hebben. Alle partijen in de thematafel willen daaraan bijdragen.

In de regiovisie komt bijvoorbeeld aan de orde: hoe zetten we in op preventie, leefstijl en innovatie, waarmee inwoners meer invloed hebben op hun gezondheid? Wanneer we nu keuzes maken voor een gezonde leefstijl, plukken we daar over 20 jaar de vruchten van. En digitalisering in de zorg zal verder toenemen. Als zorgpartijen moeten we ons blijven afvragen of onze zorg slimmer en beter kan. Zodat de zorg bereikbaar en betaalbaar is; voor alle inwoners van de Achterhoek. Om tot de regiovisie te komen, gaat de thematafel komend jaar breed het gesprek aan in de Achterhoek. Want die toekomstvisie maken we met elkaar.”

Joris van Eijck vult aan: “Daar ben ik echt blij mee. Want regionale samenwerking begint bij gesprekken. Op de eerste plaats als betrokken zorgpartijen en gemeenten, maar ook breder. Menzis speelt daarbij graag een rol. Vooral als ondersteuner én in het mogelijk maken van verandering.” 

 

*Op 3 juli 2020 is er een aanpassing in dit bericht gedaan op het groeicijfer voor dementie. Dat was nodig omdat de groei wordt berekend vanaf 2018 in plaats van 2017. Door de kortere periode is de groei kleiner (43%) dan dat we eerder berichtten (50%).

 

**VWS heeft alle regio’s gevraagd om een feitelijk beeld maken van hun sociale en gezondheidssituatie en -opgave. Met een rol voor zorgverzekeraars bij de totstandkoming ervan. Menzis is in het voorjaar van 2019 gestart om de eerste concepten op papier te zetten en heeft deze tussen april en oktober 2019 getoetst bij alle stakeholders in de regio. In het najaar van 2019 is in overleg met de bestuurders in de regio besloten om de opdracht van VWS op te splitsen in 2 delen: 

  1. het opstellen van een regiobeeld. Dit is gebaseerd op prognoses van vóór de coronacrisis. Na afloop van de crisis wordt de impact ervan op de Achterhoek meegenomen in de te ontwikkelen visie.
  2. het opstellen van een regiovisie. Dat doet de thematafel De Gezondste Regio, waarin Menzis participeert en meedenkt. De visie, die nu in ontwikkeling is, gaat nog niet in op specifieke zorgsoorten, zoals ziekenhuiszorg.

Eind 2019 is afgesproken dat het gesprek over een toekomstbestendige inrichting van de ziekenhuiszorg zou worden voortgezet in een regiogroep, met een brede afvaardiging van regionale stakeholders. Door de bestuurlijke onrust bij Santiz is deze regiogroep nog niet van start gegaan.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.