Coöperatie Menzis publiceert zorginkoopbeleid 2023

Duurzaam toegankelijke én betaalbare zorg voor alle verzekerden. Dat is waar Coöperatie Menzis, samen met zorgaanbieders, elke dag aan werkt. Dat doen we onder andere via onze zorginkoop. Vandaag, donderdag 31 maart, publiceren we het zorginkoopbeleid 2023 voor 13 zorgsoorten.

30 maart 2022

Esther Agterdenbos, directeur Zorg bij Coöperatie Menzis: “Iedereen die werkt in de zorg weet dat de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg onder druk staan. Vergrijzing, steeds meer chronisch zieken en een groot personeelstekort zijn slechts een aantal van de uitdagingen in de zorg. Als we met z’n allen blijven doen wat we altijd al doen, leidt dat wellicht tot het (tijdelijk) niet meer beschikbaar zijn van bepaalde vormen van zorg of tot onhoudbare stijging van de zorgkosten. Met alle gevolgen van dien, Menzis pleit dan ook voor een zorgtransformatie.”

Onder zorgtransformatie verstaan we de duurzame verandering die in het zorgveld bereikt moet worden om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Onze focus hiervoor ligt op de toegankelijkheid van zorg, op het slimmer organiseren van de zorg, bijvoorbeeld door waar het kan zorg te digitaliseren of zorg op afstand aan te bieden. En ook op het versterken van de leefkracht, bijvoorbeeld door tijdens de behandeling te kijken naar kwaliteit van leven en wat er nog wel kan, juist als iemand ziek is. Uiteraard is ook kostenbeheersing een belangrijk onderwerp. Want uiteindelijk willen onze verzekerden een betaalbare en stabiele premie.

Uit ons zorginkoopbeleid
In ons zorginkoopbeleid 2023 komt deze focus op verschillende manieren terug. Een aantal voorbeelden:

  • Digitale zorg kan bijdragen aan de zelfstandigheid en regie van patiënten en het verbeteren van zorguitkomsten. Daarnaast is digitale zorg een belangrijk instrument om de toegankelijkheid van zorg in de toekomst te borgen door het voorkomen en verplaatsen van zorg. En digitale zorg kan een bijdrage leveren aan het opvangen van de huidige personeelstekorten. Zo sturen we bij wijkverpleging op de inzet van de slimme medicijndispenser. En bij de huisartsenzorg stellen we dat ieder regionaal samenwerkingsverband een aanpak heeft voor digitale zorg.
  • Voor onze verzekerden willen we toegankelijke zorg waarborgen. Daarom verwachten we van zorgaanbieders dat zij met hun wachttijden binnen de zogeheten Treeknormen blijven. En dat ze bij overschrijding daarvan hun patiënten actief verwijzen naar de afdeling Zorgadvies van Menzis voor wachtlijstbemiddeling.
  • We willen dat onze verzekerden zorg krijgen, die waarde toevoegt en dat bewezen niet-effectieve zorg niet wordt geleverd. Daarom sluiten we voor de medisch specialistische zorg aan bij het gezamenlijke plan van alle partijen die betrokken zijn bij het ZE&GG programma om de implementatie van gepast gebruik in de zorg te versnellen.
  • Regionale samenwerking tussen zorgaanbieders is een belangrijke pijler in onze aanpak. Zo is er in het beleid voor huisartsenzorg en GGZ instellingen aandacht voor samenwerkingsafspraken met het sociale domein en Wlz-instellingen over passende zorg voor psychische kwetsbare mensen.
  • In het beleid voor wijkverpleging en kortdurende zorg (GZSP) is er aandacht voor advance care planning, ofwel proactieve zorgplanning, en het ‘Advance Care Gesprek’. Een gesprek met vragen zoals: Wat is voor mij belangrijk, wat geeft mij kwaliteit van leven? Wat kan ik zelf nog en waar wil ik hulp voor en van wie?
  • Bij de GGZ vragen we zorgprofessionals om met cliënten het onderwerp leefstijl te bespreken en leefstijlinterventies aan te bieden naast een behandeling. Voor veel psychisch kwetsbare mensen blijkt namelijk dat een gezonde leefstijl de sleutel is om te voorkomen dat mensen ziek worden óf dat mensen verergering kunnen voorkomen.

Meer lezen? Kijk op onze site over de zorginkoopstrategie.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.