Aanlevering ROM-gegevens aan SBG

Nieuwsbrief GGZ

Naar aanleiding van Kamervragen is door de minister van VWS op 23 maart 2017 aangegeven dat de huidige wijze waarop ROM-gegevens worden aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) (namelijk middels dubbel pseudonimiseren) geen anonimiseringsmethode is, maar een beveiligingsmaatregel om privacy risico’s te verkleinen. Dit betekent dat volgens de Autoriteit Persoonsgegevens deze gepseudonimiseerde data nog steeds persoonsgegevens zijn waarop alle regels van de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.

Door dit standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens mogen de ROM-data dus alleen worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is. Op dit moment is uitdrukkelijke toestemming van de cliënt de enige wettelijke grondslag voor het aanleveren van ROM-data aan SBG. De minister heeft daarom besloten om te onderzoeken of nadere wetgeving nodig is om de doorontwikkeling van kwaliteit binnen de GGZ te blijven ondersteunen.


Wel registreren, niet aanleveren

Naar aanleiding van bovenstaande hebben diverse branche-organisaties hun leden per direct geadviseerd de aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ te staken tot het moment waarop er een aanvullende wettelijke voorziening is getroffen. Wel wordt geadviseerd om het gebruik van ROM als ondersteunend instrument voor het verlenen van goede zorg in te blijven zetten en zodoende te blijven registreren.


Bevestiging

Op dit moment vindt op landelijk niveau overleg plaats over de ontstane situatie. Hierbij worden verschillende opties onderzocht. Tot het moment dat hier meer duidelijkheid over ontstaat, volgt Menzis de lijn van “wel registreren, niet aanleveren”. Dit aangezien de juridische basis voor het aanleveren van ROM-data op dit moment ontbreekt. Dit betekent dat in tegenstelling tot hetgeen in de overeenkomst 2017 is opgenomen, er voorlopig geen ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ aangeleverd hoeven te worden.
Van diverse zorgaanbieders ontvangen wij een (standaard)brief waarin wordt gevraagd om een bevestiging dat aan het opschorten van aanlevering van ROM-gegevens aan SBG geen (financiële) consequenties voor het contractjaar 2017 worden verbonden, tot aan het moment dat er een wettelijke voorziening is getroffen. Ook wordt om bevestiging gevraagd dat hier rekening mee wordt gehouden in het inkoopbeleid voor 2018. Hierbij bevestigt Menzis beide zaken.


In deze nieuwsbrief:

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.