Nieuwe versie Zorginkoopbeleid GGZ 2018

Nieuwsbrief GGZ

Op 27 juni hebben we een nieuwe versie van het zorginkoopbeleid GGZ 2018 gepubliceerd. In deze versie zijn de wijzigingen ten opzichte van de 1 april versie opgenomen.

De aanpassingen staan hieronder apart vermeld en daarmee is het definitieve document zorginkoopbeleid GGZ 2018 (inclusief aanpassingen) opgenomen onder de titel: Zorginkoopbeleid 2018 GGZ 29 juni 2017


Aanpassingen/aanvullingen op inkoopbeleid 31 maart

Ten opzichte van de tekst van het op 31 maart gepubliceerde document zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Verwijderd is tekst over een pilot van de NZa over nieuwe productstructuur op pagina 3, 2e kolom:
  “Momenteel wordt de DBC-systematiek … t/m …met de daaraan deelnemende zorgaanbieders bekijken we hoe we inkoopgesprekken kunnen voeren op basis van deze nieuwe bekostigingsstructuur.
 • Toevoeging van de volgende tekst aan par 2.4.9 op pag. 14
  “In tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd door de NZa, kan de ervaringsdeskundige in 2018 nog geen tijd schrijven die wordt afgeleid in de DBC.”
 • Toevoeging geheel par 2.4.12: Verblijf met rechtvaardigingsgrond
 • Toevoeging aan par. 3.4 Financieel beleid op pagina 18:
  “Voor 2018 hanteert Menzis een eigen prijslijst voor instellingen. Deze zal door de betreffende accountmanager of inkoper met de instellingen worden gedeeld”
 • Aanpassing op pagina 21: datum Algemeen tijdspad: 3 t/m 14 juli
 • Aanpassingen bijlage 2:
  punt 3: “De zorgaanbieder levert productie die aansluit bij de productstructuur, het zorgaanbod is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen. “
  Punt 5: “De zorgaanbieder beschikt per 1 januari 2018 op basis van en naar voorbeeld van het model Kwaliteitsstatuut, over een getoetst en geaccordeerd inzichtelijk Kwaliteitsstatuut dat is ingediend en geregistreerd bij het Zorginstituut Nederland.
 • Aanpassingen bijlage 3:
  Punt 5: De zorgaanbieder beschikt per 1 januari 2018 op basis van en naar voorbeeld van het model Kwaliteitsstatuut, over een getoetst en geaccordeerd inzichtelijk Kwaliteitsstatuut dat is ingediend en geregistreerd bij het Zorginstituut Nederland.

In deze nieuwsbrief:

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.