Menzis weet stijging zorgpremie in 2022 te beperken

collega's wandelend

De maandpremie van onze zorgverzekering Menzis Basis stijgt in 2022 met € 3,25 per maand naar €133,25. Door de inzet van reserves is dat minder dan de door het kabinet verwachte stijging van € 4 per maand. Boodschap die onze CFRO Dirk Jan Sloots hierbij afgeeft: “Willen we de zorg voor iedereen toegankelijk houden, dan is meer focus op gezondheid en een gezonde leefstijl essentieel.”

9 november 2021

“De zorgkosten nemen de komende jaren verder toe door verdere vergrijzing, de stijging van de zorgsalarissen, duurdere behandelingen en steeds effectievere, maar ook duurdere medicijnen”, stelt Dirk Jan Sloots. De betaalbaarheid van de zorg komt door deze stijgende kosten op lange termijn verder onder druk te staan. “We moeten daarom keuzes maken en meer focus leggen op gezondheid en een gezonde leefstijl.”

Onze partners onderstrepen deze boodschap, zoals Pim Assendelft (hoogleraar Preventie in de zorg aan de Radboud Universiteit en lid van de Raad van Advies Leefkracht), Robin Koops (bedenker en ontwikkelaar van de kunstalvleesklier Inreda AP), Jeroen Flim (programmamanager bij de Bas van de Goor Foundation), Mirjam van ’t Veld (bestuursvoorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging) en Corina Gielbert (directeur van het Nationaal Ouderenfonds).

Bepaling zorgpremie 2022 lastig  
Als Menzis willen we een passende en scherpe premie vaststellen in het belang van onze leden. Om de zorgpremie te bepalen, is het nodig goed zicht te hebben op de zorgkosten die het afgelopen jaar zijn gemaakt en een reële schatting te maken van de zorgkosten voor het komende jaar. De onzekerheid rondom corona en de zorgkosten die hier een gevolg van zijn, maken deze schatting voor 2022 lastig.

Wij kiezen ervoor om deze onzekerheid en het financiële risico dat dit met zich meebrengt, grotendeels zelf te dragen door het inzetten van reserves. “Dankzij de inzet van reserves komt de onzekerheid niet ten laste van de premiebetaler. Maar onze reserves zijn wel eindig. We moeten voldoende overhouden om toekomstige kosten, plichten en risico’s op te vangen”, voegt Dirk Jan toe.

Uitdagingen in de zorg  
De betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg komen steeds verder onder druk te staan, zo concludeert ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een recent rapport. Volgens Dirk Jan betekent dit dat we anders naar het zorgstelsel moeten kijken.

“We kunnen het geld maar één keer uitgeven en dat maakt dat we kritischer moeten zijn op waar we het geld aan besteden. Politiek, zorgaanbieders, werkgevers, belangenverenigingen, patiëntenfederatie(s) en zorgverzekeraars moeten verantwoordelijkheid nemen en lef tonen. Door het slim inzetten van technologie en het meer gebruikmaken van digitalisering. Of door beter te kijken wat in het ziekenhuis moet en wat we anders kunnen organiseren. Het is zaak dat alle partijen het algemene belang voor het eigen belang stellen en er lastige keuzes gemaakt worden. Dat is niet eenvoudig maar wel noodzakelijk.”

Inzetten op leefkracht 
Het coronavirus heeft een enorme impact op de hele samenleving. Dirk Jan: “Ik heb grote waardering voor al het zorgpersoneel dat zich onder moeilijke omstandigheden blijft inzetten voor de behandeling en verzorging van patiënten. De veerkracht van mensen en de wijze waarop er met de impact van corona is omgegaan, is indrukwekkend.”

Ook laat corona maar weer eens zien dat gezondheid en een gezonde leefstijl enorm belangrijk zijn. Dit is voor Menzis de bevestiging dat de weg die we in 2017 zijn ingeslagen, de juiste is: wij zetten ons in voor een leefkrachtiger Nederland. Waarin iedereen ertoe doet en kan blijven meedoen, waarin onnodig (ziekte)leed wordt voorkomen en waarin we de vraag naar zorg en de stijgende zorgkosten kunnen beteugelen.

Zorgverzekering in 2022 
Meer weten over onze zorgverzekeringen in 2022?

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.