Meer samenwerking en preventie nodig voor toekomstgerichte zorg Arnhem

Regiobeeld 2030 Arnhem

Betere regionale samenwerking en meer aandacht voor preventie. Dat is nodig om de zorg en gezondheid in de regio Arnhem op peil te houden. Het regiobeeld van Menzis, lokale zorgorganisaties, huisartsen, 10 gemeenten en patiëntenverenigingen helpt hierbij. Het laat zien hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende 10 jaar ontwikkelen.

16 oktober 2020

Meer zorggebruik en hogere kosten
In Arnhem en omgeving wordt er meer gebruikgemaakt van zorg en liggen de zorgkosten ook hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit valt vooral op in de kosten voor de Wet langdurige zorg (Wlz), die per inwoner 30% hoger zijn dan gemiddeld. Naar verwachting neemt de zorgvraag verder toe door de vergrijzende populatie met meer chronische aandoeningen (gewrichtsslijtage en hart- en vaatziekten).

Het meeste impact heeft de stijging van het aantal inwoners met dementie. Opvallend is het grote verschil in de regio. Zo stijgt naar verwachting in Doesburg het aantal inwoners met dementie met 57%, terwijl de toename in Rheden met 25% relatief beperkt blijft. Wat ook opvalt: ondanks een relatief lage sociaaleconomische status (31% versus 50% gemiddeld in ons land), doen de inwoners het qua gezondheidsgedrag hetzelfde als het gemiddelde van Nederland.

Verbinding tussen zorg en sociaal domein
Roeland van der Zee, wethouder gemeente Arnhem: “Het Regiobeeld Arnhem geeft een goede weergave van de situatie in de regio. Het valt op dat we hier meer zorg gebruiken en hogere zorgkosten hebben. Ook is het aantal mantelzorgers naar verhouding laag en komt eenzaamheid veel voor. We moeten als zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar nóg meer samenwerken. Want we zijn samen verantwoordelijk voor onze inwoners, patiënten en verzekerden.

Gelukkig zetten we al wel stappen op dit gebied. Zo heeft de gemeente Arnhem de meeste deelnemers aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). En preventie staat hoog op de agenda van zowel gemeente als Menzis. Dit komt onder meer tot uiting in het recent gepresenteerde plan Gezond & Fit, dat als doel heeft om meer Arnhemmers aan het bewegen te krijgen.”

Beschikbare zorg
De zorgarbeidsmarkt in de regio Arnhem kent uitdagingen: het aantal medewerkers in de zorg neemt - bij gelijkblijvende omstandigheden - in 2030 met zo’n 2.300 af. Personeelstekorten dreigen door groeiende vraag en hoge aantallen oudere werknemers. Ook in de huisartsenzorg is de stijging van de zorgvraag een zorgelijke ontwikkeling.

Eric Scheppink, directeur Onze Huisartsen: “We zien een tekort aan huisartsen die praktijkhouder willen worden, en ook het tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners dreigt te groeien. Met onze regionale huisartsenorganisatie zetten we in op betere samenwerking met andere zorgverleners én tussen de verschillende domeinen, zoals gemeenten, thuiszorgorganisaties, apothekers en ziekenhuizen). En we benutten de digitale mogelijkheden, zoals zorg op afstand vanuit patiëntenportalen. Zo hopen we op meer tijd voor kwetsbare patiënten, waardoor we hen kunnen blijven voorzien van goede eerstelijnszorg.”

Over eigen schaduw heen
De uitdagingen in de regio vragen écht om een andere kijk op de zorg, waarbij partijen over hun eigen schaduw durven te stappen. Hans Schoo, Raad van Bestuur ziekenhuis Rijnstate: “Samen met de aanbieders in de verpleging, verzorging en thuiszorg, huisartsen en Menzis zijn we een project gestart om het aantal verkeerde ligdagen fors te reduceren. Vanuit analyse en probleemstelling, maar vooral ook met focus op een robuuste oplossing werken we beter samen. Zodat patiënten op de juiste plek terechtkomen.

Zowel corona als het regiobeeld onderstreept nogmaals dat een goede doorstroom naar de verpleging, verzorging en thuiszorg essentieel is.”

Van regiobeeld naar regiovisie
Het Regiobeeld Arnhem is het vertrekpunt voor alle betrokken partijen om te komen tot een regiovisie. Stanley Alards, manager Zorg regio Midden & West bij Menzis: “Het regiobeeld maakt de urgentie duidelijk om met elkaar de zorg anders in te richten. De volgende stap is om te komen tot een regiovisie. Hoe gaan we concreet inzetten op leefstijlverbetering, digitalisering en innovatie, waardoor inwoners meer invloed krijgen op hun gezondheid?

Als we nu keuzes maken voor een gezonde leefstijl en het versterken van leefkracht, plukken we daar over 20 jaar de vruchten van. We moeten ons als zorgpartijen dus blijven afvragen of onze zorg slimmer en beter kan. Zodat de zorg bereikbaar en betaalbaar is, voor alle inwoners in de regio Arnhem.”

Het regiobeeld is gebaseerd op prognoses van vóór de coronacrisis. De impact van corona op de regio Arnhem nemen de partners mee in de regiovisie die zij gezamenlijk ontwikkelen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.