Premie Menzis in 2021 wordt € 130

zorgpremie 2021

De maandpremie van de basisverzekering van Menzis stijgt in 2021 met € 7 en wordt € 130. Het kabinet hield al rekening met een hogere zorgpremie. “Dit is het gevolg van de verder stijgende zorgkosten. Die nemen toe door vergrijzing, meer zorgvraag, hogere lonen in de zorg en duurdere behandelingen en medicijnen”, licht onze CFRO Dirk Jan Sloots toe.

12 november 2020

Tegenover de extra kosten die COVID-19 met zich meebrengt, staan de kosten die níet worden gemaakt door uitgestelde of minder geleverde reguliere zorg. Dirk Jan Sloots: “Die 2 lijken nu nog in evenwicht. De uiteindelijke kosten die het coronavirus nu en de komende tijd teweegbrengt, zijn erg onzeker. Wij kiezen ervoor om die onzekerheid en het financiële risico ervan slechts deels te verwerken in de premie voor 2021. Als er toch extra kosten worden gemaakt door de uitbraak, dan kunnen onze reserves dat opvangen.”

Steun aan zorgverleners voor goede zorg
“Het allerbelangrijkste voor ons is dat goede zorg voor iedereen beschikbaar blijft”, vervolgt Dirk Jan. “De afgelopen periode hebben vele mensen in de zorg een ongelofelijke inspanning verricht om de noodzakelijke zorg te bieden aan patiënten. Daar is veel waardering voor. De uitbraak zet ook financiële druk op zorgaanbieders. Zij maakten soms meer kosten, of er vielen inkomsten weg omdat zorg moest worden uitgesteld.”

Zorgverzekeraars hebben premiegeld ingezet en - als dat nodig is - ook geld uit reserves, om zorgverleners te steunen en wat comfort te bieden. “Dit is essentieel om goede en betaalbare zorg voor verzekerden te borgen. De inzet van premiegeld daarvoor vind ik geoorloofd. We hebben tenslotte een eerlijk, solidair stelsel waarin we samen de zorg voor elkaar in stand houden.”

Premie reflecteert zorgkosten
“Onze premie is altijd een reflectie van de zorgkosten die we gaan maken”, aldus Dirk Jan. Door goede afspraken met zorgaanbieders en teruggave uit reserves lukte het Menzis al enkele jaren de noodzakelijke premiestijging af te remmen. Maar dit jaar is een grotere stijging van de premie niet te voorkomen. De toename van zorgkosten in Nederland zet door en dat leidt tot hogere premies.

“Hoewel COVID-19 de aandacht wat verlegt, blijven afspraken met de ziekenhuissector en andere zorgverleners over gepast gebruik, digitalisering en doelmatige zorg keihard nodig. Zodat we goede zorg voor iedereen toegankelijk houden.”

Fors geput uit reserves
Menzis is een coöperatie zonder winstoogmerk en put fors uit haar reserves om - ondanks de stijgende zorgkosten - de premiestijging te matigen. Dirk Jan: “We halen € 112 miljoen uit onze reserves; dat is meer dan de overheid inschatte. Die reserves zijn natuurlijk eindig. We moeten voldoende overhouden om toekomstige kosten, plichten en risico’s (bijvoorbeeld van COVID-19) op te vangen.”

Inzetten op leefkracht en preventie; juist nu
De uitbraak van het coronavirus maakt weer eens duidelijk dat leefkracht er écht toe doet. Mensen met een chronische aandoening (vooral overgewicht) hebben een grotere kans dat een besmetting grillig verloopt.

Menzis gaat voorop op het gebied van preventie en leefstijlgeneeskunde en zet daar steeds verder op in. “Het bevorderen van gezondheid zien wij - net als goede zorg inkopen - als onze verantwoordelijkheid. Wij investeren in SamenGezond, in diverse leefstijlinterventies en in financiële preventie zoals schuldhulp. En we werken in meerjarenafspraken met zorgverleners, collectiviteiten en maatschappelijke partners samen aan het versterken van leefkracht.

  • Meer lezen over onze zorgverzekeringen? Klik hier.
  • Alle informatie over de premie? Klik hier.

Check hier onze premiebekendmaking in 1 minuut:

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.