Alles over onze premie

Samen met zorgaanbieders wil Coöperatie Menzis de zorg voor onze klanten goed, toegankelijk en betaalbaar houden.

Wat Menzis doet om de zorg betaalbaar te houden

De afgelopen jaren zijn we gestart om veranderingen in gang te zetten. Bijvoorbeeld met initiatieven als Juiste zorg op de juiste plek. Voor de toekomst van de zorg moeten we met elkaar fundamentele keuzes maken. We zetten daarom de komende jaren zorgtransformatie centraal.

Onder zorgtransformatie verstaan wij: duurzame verandering in het zorgveld om de juiste zorg op de juiste plek écht te realiseren. Onze focus ligt hierbij op:

 • het toegankelijk houden van de zorg;
 • kostenbeheersing;
 • het samen slimmer organiseren van zorg;
 • en het versterken van ieders leefkracht.

Dat doen we via onze zorginkoop en in nauwe samenwerking met partners in onze regio’s.

Belangrijke data premie 2024

 • 19 september 2023

  Op Prinsjesdag werd de rekenpremie bekend gemaakt. Deze is € 149,33 per maand.

 • 9 november 2023

  Premiebekendmaking: in 2024 stijgt de maandpremie voor de Menzis Basis zorgverzekering met € 5,50 naar € 146,75 per maand. Uw nieuwe zorgpolis staat klaar in Mijn Menzis.

Premie 2024

Bekijk hoe onze premie in 2024 opgebouwd is.

Zorg is een kwestie van solidariteit

Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Samen betalen we de kosten voor zorg, voor iedereen. Het is voor iemand alleen vaak niet op te brengen zelf te betalen voor bijvoorbeeld een operatie. Dat samen betalen gaat op verschillende manieren.

 • U betaalt premie voor de Basisverzekering.
 • Een percentage van uw inkomen gaat naar de zorg.
 • Er is een eigen risico: de eerste € 385 zorgkosten betaalt u zelf.
 • Soms geldt er een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor medicijnen.

Wat houdt 'rekenpremie' in?

Met de Basisverzekering bent u bij Menzis altijd verzekerd van goede zorg. De overheid bepaalt welke zorg medisch noodzakelijk is en dus opgenomen wordt in de Basisverzekering. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt elk jaar een schatting van de kosten van de zorg en wat de hoogte van de kosten per verzekerde is. Dit noemen we de rekenpremie. Deze rekenpremie is voor elke verzekeraar hetzelfde.

Veelgestelde vragen