Alles over onze premie

De premie van de Basisverzekering bij Menzis stijgt met € 1 en bedraagt € 123 per maand. We zien dat de zorgkosten blijven stijgen. Toch lukt het ons de premiestijging beperkt te houden tot één euro. Dat lukt ons omdat we samen met zorgaanbieders de kostentoename van de zorg weten te beperken en omdat we een coöperatie zijn, zonder winstoogmerk. Ook dit jaar hebben we een deel van onze reserves gebruikt om de premie betaalbaar te houden.

Vragen over de premie van 2020

We zien dat de zorgkosten blijven stijgen. We hebben te maken met vergrijzing, mensen leven gemiddeld langer, de loonkosten in de zorg nemen toe en er komen voortdurend betere – maar ook duurdere – geneesmiddelen en behandelmethodes. Het lukt ons de premiestijging beperkt te houden tot één euro. Dat lukt ons omdat we samen met zorgaanbieders de kostentoename van de zorg weten te beperken en omdat we een coöperatie zijn, zonder winstoogmerk. Dit jaar kunnen we ruim € 80 miljoen van onze reserves gebruiken om de premie betaalbaar te houden. Dat is € 43 per betalende verzekerde. Hierdoor hebben we uiteindelijk een beperkte stijging van de premie van €1 per maand.

De restitutieverzekering Menzis Basis Vrij stijgt met 8 euro per maand van 125 euro naar 133 euro. Voor de naturapolis kopen we zorg in. We maken goede prijsafspraken, zodat de zorg niet onnodig duur is. En we maken afspraken over de kwaliteit van zorg. Soms kost kwaliteit meer geld, maar als er door de hogere kwaliteit bijvoorbeeld minder heroperaties nodig zijn dan dalen de zorgkosten. Een restitutiepolis vergoedt ook dure zorg van mindere kwaliteit. Het afgelopen jaar zijn de kosten daarvan sterk toegenomen. Dat berekenen we door in de premie van de restitutiepolis. Het verschil in premie tussen de naturapolis en de restitutiepolis wordt daarom groter.

Het concern Menzis zet € 80 miljoen in om de stijgende zorgkosten te compenseren, zodat de premie beperkt stijgt. Per volwassen verzekerde is dat circa € 43 per jaar (€ 3,60 per maand).

Er gelden voor zorgverzekeraars strenge solvabiliteitseisen, we moeten hierdoor verplicht reserves aanhouden. Met die reserves kunnen we ongeveer twee maanden zorgkosten betalen. We voldoen aan die strenge eisen en zijn daarmee een financieel gezond bedrijf. We houden de premie zo laag mogelijk maar zetten niet alle reserves in één jaar in. We kijken ook naar de toekomst en houden rekening met de stijgende zorgkosten. Hiermee voorkomen we dat de premie het jaar erop fors stijgt. Voor 2020 geven we € 43 per betalende verzekerde vanuit de reserves terug.

Met het verplicht eigen risico wil de overheid mensen bewuster maken van de kosten van gezondheidszorg en kan de premie lager worden vastgesteld. Voor bepaalde zorg (zie voorwaarden basisverzekering) geldt dit eigen risico niet. Menzis heeft geen invloed op de hoogte van het verplicht eigen risico. Dat bepaalt de overheid. Ten opzichte van 2019 verandert het verplicht eigen risico in 2020 niet (€ 385). Aanvullend kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico tot maximaal € 500.

Zorg is een kwestie van solidariteit

Het zorgstelstel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Samen betalen we de kosten voor zorg, voor iedereen. Het is voor iemand alleen vaak niet op te brengen zelf te betalen voor bijvoorbeeld een operatie. Dat samen betalen gaat op verschillende manieren:

  • U betaalt premie voor de Basisverzekering.
  • Een percentage van uw inkomen gaat naar de zorg.
  • Er is een eigen risico: de eerste € 385 euro zorgkosten betaalt u zelf.
  • Soms geldt er een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor medicijnen.

 

Met de Basisverzekering bent u bij Menzis altijd verzekerd van goede zorg. De overheid bepaalt welke zorg medisch noodzakelijk is en dus opgenomen wordt in die verzekering. Omdat de overheid de vergoedingen vanuit de Basisverzekering bepaalt, kunnen zij de rekenpremie inschatten.

De rekenpremie is dus wat Menzis volgens de berekeningen van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als zorgverzekeraar minimaal moeten ontvangen om kosten uit de Basisverzekering in een jaar te dekken. 

Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Een deel van de verzekerden betaalt de premie of verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk. Om dat te compenseren, verwerkt iedere zorgverzekeraar een kleine opslag in de premie.

Dit is het gewogen gemiddelde van de premies van de Menzis Basisverzekeringen in 2020 (Menzis Basis, Menzis Basis Vrij, Menzis Basis Voordelig, Hema).

Door afspraken te maken met zorgaanbieders maken we ons sterk voor goede zorg tegen een redelijke prijs, en als het even kan dicht bij huis. Ons uitgangspunt is dat u de zorg krijgt waarop u volgens uw verzekeringsvoorwaarden recht heeft. Uw wensen op het gebied van kwaliteit en service zijn belangrijk bij het inkopen van de zorg. Bovendien proberen we, door de prijsafspraken die we maken met zorgaanbieders, de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden. Lagere zorgkosten betekenen immers minder stijging van de zorgpremie. Zorgaanbieders waarmee we contracten hebben gesloten noemen we gecontracteerde zorgaanbieders.
Nog enkele voordelen van gecontracteerde zorg:

  • zekerheid over de kwaliteit en deskundigheid van de zorgaanbieder
  • u hoeft geen kosten voor te schieten: rekeningen gaan rechtstreeks naar ons en het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico worden wel met u verrekend

We hebben ruim 62.000 contracten met zorgaanbieders. U heeft dus voldoende vrijheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen. U kunt kiezen voor een zorgaanbieder met wie we geen contract hebben afgesloten. In dat geval moet u de rekening wel eerst zelf betalen. Bovendien kan het zijn dat de behandeling dan niet volledig wordt vergoed.

Menzis maakt afspraken over de kwaliteit van de zorg. Daarin maken we onderscheid in verschillende kwaliteitsniveaus:

In de basis moet de zorgverlening goed zijn. De gecontracteerde zorgaanbieders voldoen aan de wettelijke eisen van registratie, veiligheid en zorgvuldigheid van medisch handelen. Voor de medische kwaliteit van de zorg hebben artsen of andere zorgaanbieders eigen richtlijnen. Een van de afspraken die Menzis maakt met zorgaanbieders is dat deze richtlijnen ook worden gevolgd. U kunt er dus vanuit gaan dat alle gecontracteerde zorgaanbieders in ieder geval aan dit kwaliteitsniveau voldoen.

Afspraken op een volgend niveau gaan net even verder. De zorg voldoet bijvoorbeeld aan extra wensen die patiënten belangrijk vinden of de zorgaanbieder zet zich extra in voor kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat met de zorgaanbieder behalve een basiscontract extra bijlagen/modules worden afgesproken.

De kwaliteitseisen stellen we aan zorgaanbieders die zorg vanuit de Basisverzekering leveren, maar ook aan zorg die vergoed wordt uit aanvullende verzekeringen. In de verzekeringsvoorwaarden vindt u of een behandeling uit de Basisverzekering of aanvullende verzekering wordt vergoed.

In de overeenkomsten die Menzis met de zorgaanbieders sluit, wordt opgenomen dat de zorgaanbieder rekening moet houden met de levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond en godsdienstige gezindheid van de verzekerden. Dit om vast te stellen dat de zorgaanbieder aandacht heeft voor het individu. De zorgaanbieder respecteert patiënten en heeft aandacht voor ze in al hun verscheidenheid, ook als het gaat om verschillen in etniciteit, ras, levensovertuiging, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. Ook tijdens een behandeling moet de patiënt de mogelijkheid hebben een godsdienst of levensovertuiging te beleven. Bij de zorg met verblijf zal voor bijvoorbeeld de voeding rekening gehouden worden met de godsdienst of de levensovertuiging van de patiënt.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.