Alles over de premie van 2017

Wat betaalt u in 2017 voor uw zorgverzekering? Oftewel, hoe hoog is de premie? Hoe berekenen we die premie en waar gaat uw premie naartoe? Allemaal vragen, waar we graag antwoord op geven.

Waar mag u op rekenen in 2017

Hoewel de premie van de Basisverzekering stijgt, blijft de hoogte van het eigen risico hetzelfde. De premie  van onze aanvullende verzekeringen stijgen een klein beetje. Onze tandartsverzekering is uitgebreid met een heel goede ongevallendekking.

 

Daarom kiest u voor Menzis 

Verder mag en kunt u bij Menzis rekenen op goede en betaalbare zorg voor iedereen. Iedereen is welkom, ziek of gezond, jong of oud. Dat geldt zowel voor de Basisverzekeringen als voor de aanvullende en tandartsverzekeringen. U kunt naar alle ziekenhuizen en bent vrij in de keuze van de huisarts en de tandarts. Bovendien kunt u het hele jaar door gebruikmaken van persoonlijk zorgadvies en wachtlijstbemiddeling door de Zorgadviseur. Werkt u aan een zo gezond mogelijke leefstijl? Dan belonen we die met punten als u meedoet met het spaarprogramma SamenGezond. 

Menzis: 6 redenen

  1. Iedereen is welkom
  2. Geen winstoogmerk
  3. Persoonlijk advies
  4. Spaarprogramma
  5. Online gemak
  6. Praat en denk mee

Stap over naar Menzis

Veelgestelde vragen over uw premie 

 

De belangrijkste reden van de premiestijging is de uitbreiding van de Basisverzekering. De zorgkosten stijgen in 2017 ook, omdat we ouder worden en er meer  chronische ziekten zijn. Tegelijkertijd gaan de medische mogelijkheden verder en komen er steeds meer, vaak heel dure, geneesmiddelen op de markt. Gelukkig stijgt het verplicht eigen risico niet, blijft het tarief van de aanvullende verzekering ongeveer gelijk en is onze tandartsverzekering uitgebreid met een ongevallendekking.  

De hoogte van het verplicht eigen risico wordt bepaald door de overheid. Het eigen risico is bedoeld om mensen bewuster te maken van de kosten in de zorg en we zien dat het werkt, maar ook wij vinden het bedrag van €385 best hoog. Onze klanten kunnen daarom het eigen risico ook gespreid betalen  of eenvoudig een betalingsregeling aanvragen.

De politiek heeft bepaald dat het pakket van de Basisverzekering wordt uitgebreid in 2017. De vergoedingen in onze aanvullende verzekeringen blijven nagenoeg gelijk aan die van dit jaar. Onze tandartsverzekering wordt wel uitgebreid. De kosten na een ongeval worden vanaf komend jaar vergoed.   

premie opbouw Menzis

Basisverzekeringen | maandpremies

Basisverzekering Kinderen tot 18 jaar Verplicht eigen risico  Volwassenen
Menzis Basis Voordelig gratis  € 385 € 103,00
Menzis Basis gratis  € 385 € 119,00
Menzis Basis Vrij gratis  € 385 € 122,00

Aanvullende verzekeringen | maandpremies

Aanvullende verzekeringen Kinderen tot 18 jaar Volwassenen
ExtraVerzorgd 1 gratis €   6,95
ExtraVerzorgd 2 gratis € 19,95
ExtraVerzorgd 3 gratis € 41,95
JongerenVerzorgd n.v.t. € 15,95
Aanvullend (alleen bij Menzis Basis Voordelig)  gratis € 12,95
Extra Aanvullend (alleen bij Menzis Basis Voordelig) 
gratis € 21,50

 

Tandverzekeringen | maandpremies

Tandverzekeringen 0 t/m 9 jaar 10 t/m 17 jaar Vanaf 18 jaar
TandVerzorgd 250 n.v.t n.v.t € 11,50
TandVerzorgd 500 n.v.t n.v.t € 17,95
TandVerzorgd 750 gratis € 15 € 31,95
TandVerzorgd 1P n.v.t. n.v.t. €   6,95

 

Hier gaat uw premie naar toe

Veelgestelde vragen

De belangrijkste reden is dat we vorig jaar een groot bedrag van onze reserves hebben gebruikt . Voor 2017 geven we weer geld terug maar niet zoveel als in 2016. Het basispakket wordt verder uitgebreid met zowel behandelingen als met (dure) medicijnen. Mensen worden ouder en gebruiken meer zorg. Het is fijn dat we steeds langer leven en betere medicijnen krijgen, maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Onze Basisverzekering wordt onder kostprijs aangeboden. Onze reserves worden minder, dus als er niets verandert aan het systeem en de kosten blijven stijgen, dan blijft ook de premie verder stijgen.

De door VWS geschatte premieverhoging (€ 3.50) is zo laag omdat VWS ervan uit gaat dat zorgverzekeraars in 2017 ongeveer hetzelfde bedrag (€ 2 miljard.) konden teruggeven als in 2016. Volgens Menzis is dit niet haalbaar . Menzis vindt het niet verantwoord om de reserves nog verder te verlagen . Dat zou betekenen dat onze reserves uitgeput raken en klanten volgend jaar geconfronteerd worden met een forse premieverhoging.

Menzis is een coöperatie zonder winstoogmerk. We keren geen winst of dividend uit, want we hebben geen aandeelhouders. Als zorgverzekeraar moeten wij reserves (eigen vermogen) opbouwen om financiële tegenvallers eventuele tegenslagen in zorgkosten op te vangen. Zorgverzekeraars dragen namelijk risico voor het innen van de premie en de zorgkosten van verzekerden. Door verscherpte regelgeving moeten zorgverzekeraars flinke financiële buffers opbouwen om de financiële gezondheid op lange termijn te waarborgen, wat leidt tot hoge solvabiliteitseisen. Dat is een wettelijke verplichting. Als Menzis hier niet aan voldoet dan grijpt De Nederlandse Bank in. Menzis is met het huidige niveau van de reserves een financieel gezond bedrijf.

Dat kan helaas niet. Vanaf 2016 gelden door nieuwe wetgeving strengere solvabiliteitseisen en moeten zorgverzekeraars hogere reserves aanhouden.
De afgelopen jaren hebben wij deze reserves geleidelijk opgebouwd, zodat we ook daadwerkelijk aan die strengere eisen kunnen voldoen. Dat is gelukt. Ook met de aangescherpte wetgeving zijn we een financieel gezond bedrijf. We weten nu ook precies hoeveel resultaat we bovenop de wettelijke reserves over houden en we geven dit maximaal terug via de premie. Voor 2017 geven we € 103,- per betalende verzekerde vanuit de reserves.

Met het verplicht eigen risico wil de overheid mensen bewuster maken van de kosten van gezondheidszorg en kan de premie lager worden vastgesteld. Voor bepaalde zorg (zie voorwaarden basisverzekering)geldt dit eigen risico niet. Menzis heeft geen invloed op de hoogte van het verplicht eigen risico. Dat bepaalt de overheid . Ten opzichte van 2016 verandert het verplicht eigen risico in 2017 niet (€ 385,-) Daarnaast kan de klant kiezen uit een vrijwillig eigen risico tot maximaal € 500.

We vinden het eigen risico erg hoog. We begrijpen dat mensen die minder draagkrachtig zijn moeite hebben om het eigen risico te kunnen betalen. We zijn een sociale verzekeraar en zetten ons op verschillende manieren in:
1. We hebben betalingsregelingen die makkelijk af te sluiten zijn.
2. Vanaf 1 januari 2017 kunnen mensen ook vooraf hun eigen risico gespreid betalen. Zo proberen we de kosten voor de klanten te spreiden over het hele jaar
3. 105 gemeenten hebben bij Menzis een gemeentepolis afgesloten met een mogelijkheid tot herverzekering van het verplicht eigen risico. Deze polis is voornamelijk bedoeld voor de sociale minima.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.