Alles over onze premie

 

De premie van de Basisverzekering bij Menzis stijgt met € 3 en bedraagt € 122,- per maand. We zien de zorgkosten in Nederland toenemen, maar hebben de stijging van de premie beperkt kunnen houden. Dat komt onder andere doordat we per verzekerde € 36 bijleggen uit onze reserves. We hebben begroot dat we in 2019 € 6 miljard uitgeven aan zorg uit de Basisverzekering, voor ruim 2 miljoen verzekerden. Daar gaat 98% van uw premie heen. Lees hier hoe uw premie is opgebouwd en waaraan wij het uitgeven.

 

Vragen over de premie van 2019

De overheid is ervan uitgegaan dat in 2019 de rekenpremie met € 10 per maand omhoog gaat. Voor Menzis is dit het uitgangspunt voor de premie van de Basisverzekering.
Om deze stijging te dempen, geven we geld terug uit de reserves: ruim € 50 miljoen. Ondanks dat, is een beperkte premiestijging onvermijdelijk. Mensen leven gemiddeld langer, de loonkosten in de zorg nemen toe en er komen voortdurend betere – maar ook duurdere – geneesmiddelen en behandelmethodes. Dat het in 2019 lukt de premiestijging te beperken laat zien dat we ons samen met zorgaanbieders inzetten om de stijging van de zorgkosten te beheersen.

Wij zetten € 50,9 miljoen in om de stijgende zorgkosten te compenseren, zodat de premie beperkt stijgt. Per volwassen verzekerde is dat € 36 per jaar (€ 3 per maand).

Er gelden voor ons als zorgverzekeraar strenge solvabiliteitseisen. We zijn wettelijk verplicht zijn hoge reserves aan te houden. De solvabiliteit is een manier om te meten of een bedrijf financieel gezond is en dus kan voldoen aan alle betalingsverplichtingen. Wij voldoen aan die strenge eisen en zijn daarmee een financieel gezond bedrijf.

Voor 2019 geven we € 36 per betalende verzekerde vanuit de reserves terug. We zetten niet alle reserves in één jaar in om de premie te verlagen. We moeten ook naar de toekomst kijken en rekening houden met de stijgende zorgkosten. Hiermee voorkomen we dat de premie het jaar erop fors stijgt.

We willen u jaarlijks zo min mogelijk verrassen met forse premieschommelingen. Ons premiebeleid heeft ertoe geleid dat we de meest stabiele premieontwikkeling van alle grote zorgverzekeraars hebben.

Met het verplicht eigen risico wil de overheid mensen bewuster maken van de kosten van gezondheidszorg en kan de premie lager worden vastgesteld. Het eigen risico geldt trouwens niet voor alle zorg uit de Basisverzekering.

Het verplicht eigen risico wordt bepaald door de overheid. En om eerlijk te zijn: wij vinden het erg hoog. We begrijpen dat er mensen zijn die moeite hebben om het eigen risico te kunnen betalen. We zetten ons daar dan ook op verschillende manieren voor in:

  • We hebben betalingsregelingen die makkelijk af te sluiten zijn.
  • Onze klanten kunnen ook vooraf hun eigen risico gespreid betalen als ze al weten dat het eigen risico wordt volgemaakt in een jaar.

Zorg is een kwestie van solidariteit

Het zorgstelstel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Samen betalen we de kosten voor zorg, voor iedereen. Het is voor iemand alleen vaak niet op te brengen zelf te betalen voor bijvoorbeeld een operatie. Dat samen betalen gaat op verschillende manieren:

  • U betaalt premie voor de Basisverzekering.
  • Een percentage van uw inkomen gaat naar de zorg.
  • Er is een eigen risico: de eerste € 385 euro zorgkosten betaalt u zelf.
  • Soms geldt er een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor medicijnen.

 

Met de Basisverzekering bent u bij Menzis altijd verzekerd van goede zorg. De overheid bepaalt welke zorg medisch noodzakelijk is en dus opgenomen wordt in die verzekering. Omdat de overheid de vergoedingen vanuit de Basisverzekering bepaalt, kunnen zij de rekenpremie inschatten.

De rekenpremie is dus wat Menzis volgens de berekeningen van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als zorgverzekeraar minimaal moeten ontvangen om kosten uit de Basisverzekering in een jaar te dekken. 

Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Een deel van de verzekerden betaalt de premie of verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk. Om dat te compenseren, verwerkt iedere zorgverzekeraar een kleine opslag in de premie.

Dit is het gewogen gemiddelde van de premies van de Menzis Basisverzekeringen in 2019 (Menzis Basis, Menzis Basis Vrij, Menzis Basis Voordelig, Hema).

Door afspraken te maken met zorgaanbieders maken we ons sterk voor goede zorg tegen een redelijke prijs, en als het even kan dicht bij huis. Ons uitgangspunt is dat u de zorg krijgt waarop u volgens uw verzekeringsvoorwaarden recht heeft. Uw wensen op het gebied van kwaliteit en service zijn belangrijk bij het inkopen van de zorg. Bovendien proberen we, door de prijsafspraken die we maken met zorgaanbieders, de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden. Lagere zorgkosten betekenen immers minder stijging van de zorgpremie. Zorgaanbieders waarmee we contracten hebben gesloten noemen we gecontracteerde zorgaanbieders.
Nog enkele voordelen van gecontracteerde zorg:

  • zekerheid over de kwaliteit en deskundigheid van de zorgaanbieder
  • u hoeft geen kosten voor te schieten: rekeningen gaan rechtstreeks naar ons en het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico worden wel met u verrekend

We hebben ruim 62.000 contracten met zorgaanbieders. U heeft dus voldoende vrijheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen. U kunt kiezen voor een zorgaanbieder met wie we geen contract hebben afgesloten. In dat geval moet u de rekening wel eerst zelf betalen. Bovendien kan het zijn dat de behandeling dan niet volledig wordt vergoed.

Menzis maakt afspraken over de kwaliteit van de zorg. Daarin maken we onderscheid in verschillende kwaliteitsniveaus:

In de basis moet de zorgverlening goed zijn. De gecontracteerde zorgaanbieders voldoen aan de wettelijke eisen van registratie, veiligheid en zorgvuldigheid van medisch handelen. Voor de medische kwaliteit van de zorg hebben artsen of andere zorgaanbieders eigen richtlijnen. Een van de afspraken die Menzis maakt met zorgaanbieders is dat deze richtlijnen ook worden gevolgd. U kunt er dus vanuit gaan dat alle gecontracteerde zorgaanbieders in ieder geval aan dit kwaliteitsniveau voldoen.

Afspraken op een volgend niveau gaan net even verder. De zorg voldoet bijvoorbeeld aan extra wensen die patiënten belangrijk vinden of de zorgaanbieder zet zich extra in voor kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat met de zorgaanbieder behalve een basiscontract extra bijlagen/modules worden afgesproken.

De kwaliteitseisen stellen we aan zorgaanbieders die zorg vanuit de Basisverzekering leveren, maar ook aan zorg die vergoed wordt uit aanvullende verzekeringen. In de verzekeringsvoorwaarden vindt u of een behandeling uit de Basisverzekering of aanvullende verzekering wordt vergoed.

In de overeenkomsten die Menzis met de zorgaanbieders sluit, wordt opgenomen dat de zorgaanbieder rekening moet houden met de levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond en godsdienstige gezindheid van de verzekerden. Dit om vast te stellen dat de zorgaanbieder aandacht heeft voor het individu. De zorgaanbieder respecteert patiënten en heeft aandacht voor ze in al hun verscheidenheid, ook als het gaat om verschillen in etniciteit, ras, levensovertuiging, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. Ook tijdens een behandeling moet de patiënt de mogelijkheid hebben een godsdienst of levensovertuiging te beleven. Bij de zorg met verblijf zal voor bijvoorbeeld de voeding rekening gehouden worden met de godsdienst of de levensovertuiging van de patiënt.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.