'Als lid van de Ledenraad vertegenwoordig ik alle leden van Menzis'

ledenraad

Niels Bosman komt uit Groningen en is sinds 2020 lid van de Ledenraad van Menzis. “In deze rol vertegenwoordig ik alle leden van Menzis en toets ik het beleid van Menzis, de financiën en het huishoudelijk reglement op hoofdlijnen. Daarnaast richt ik mij op actuele en langdurige zorgvraagstukken in Noord-Nederland."

22 maart 2021

"Daarnaast richt ik mij op actuele en langdurige zorgvraagstukken in Noord-Nederland. Belangrijk uitgangspunt is voor mij: kunnen we voor elke verzekerde van Menzis de juiste zorg bieden tegen een betaalbare premie en kunnen we die zorg op lange termijn ook nog aanbieden?”

Inspraak klantcommunicatie en zorginkoopbeleid
De Ledenraad brengt de buitenwereld binnen bij Menzis, door contact te houden met de mensen die zij vertegenwoordigen. Niels vertelt hierover: “Ik vind de inspraakmogelijkheden binnen Menzis belangrijk. Voor alle zorgverzekeraars geldt er sinds 1 januari 2021 de ‘Wet verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet’. Deze wet geeft verzekerden inspraak op bijvoorbeeld klantcommunicatie en het zorginkoopbeleid. In het afgelopen jaar heb ik samen met een stuurgroep de inspraakmogelijkheden voor leden van Menzis vormgegeven en is er een klantpanel opgericht. De samenwerking met de werknemers en deskundigen van Menzis en de Ledenraad heb ik als zeer prettig ervaren. De uitvoering van de inspraakmogelijkheden over het Menzis-beleid doen we nadrukkelijk met en voor de leden.”

Ontwikkelingen in het Noorden
In de regio Noord spelen specifieke onderwerpen waar Niels bij betrokken is en over meedenkt. “In deze regio heb je duidelijke verschillen tussen de stad met een relatief jonge bevolking, en de ommelanden met een relatief oudere bevolking. Dat zie je deels terug in de zorgvraag. Daarnaast speelt krimp in de bevolking een grote rol in het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek. Maatregelen zijn hard nodig om de verschillen tussen stad en ommelanden te overbruggen. Ik ben daarin heel erg op zoek naar welke middelen écht nodig zijn om de juiste betaalbare zorg binnen de hele regio te garanderen."

"Actuele onderwerpen voor mij zijn de financiële situatie van het Ommelander Ziekenhuis, de toenemende eenzaamheid en psychische klachten door de coronamaatregelen en de innovatieve (digitale) middelen om de toegang tot en de kwaliteit van zorg te vergroten. Voor mij gaat dat niet alleen om technologie en digitalisering, maar ook om nieuwe en bestaande vormen van samenwerken in buurt, wijk of dorp. Bijvoorbeeld het starten van een moes- of bewegingstuin en het realiseren van plaatsen waar mensen elkaar weer kunnen spreken en zien op een veilige manier. Ik word daarbij graag geadviseerd en ondersteund door andere verzekerden.”

Aanmelden voor ons klantpanel
Als Ledenraad vinden we uw mening belangrijk. We willen graag weten wat u vindt van onderwerpen in de zorg en hoe u beter geholpen kunt worden. U kunt meedenken in het klantpanel van Menzis. De onderzoeken zijn anoniem en u beslist per onderzoek of u mee wilt doen. Zonder enige verplichting en wanneer het u uitkomt.

Onze Ledenraad
Alle verzekerden bij Menzis zijn automatisch lid van de Coöperatie Menzis U.A., zoals Menzis officieel heet. Aan het hoofd daarvan staat de Ledenraad, het hoogste orgaan bij Menzis. De leden van de Ledenraad geven samen een stem aan álle leden. En deze stem wordt gehoord, want de Ledenraad heeft een belangrijke rol die de koers van Menzis mede bepaalt. De afgevaardigden waaruit de Ledenraad bestaat, worden gekozen door en uit alle verzekerden. Iedereen vanaf 18 jaar en verzekerd bij Menzis (of bij een van de andere merken van Menzis: Anderzorg en HEMA) kan zich aanmelden. Steeds voor een termijn van 4 jaar. De volgende verkiezingen vinden in 2023 plaats.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.