Prinsjesdag 2022

De Troonrede en de plannen die het Kabinet op Prinsjesdag presenteerde, staan in het teken van de onzekere tijden en verschillende crises waaraan Nederland het hoofd moet bieden. De koopkrachtcrisis voor de inwoners van Nederland is er daar een van.

21 september 2022

Om deze te bestrijden trekt het Kabinet een stevig bedrag uit van ruim 17 miljard (exclusief de plannen voor het prijsplafond voor energie). Bijvoorbeeld voor de verhoging van het minimumloon (en daarmee de bijstand en de AOW), verlaging van de loonbelasting en verhoging van de huurtoeslag en kindgebonden budget.

Ook de zorgtoeslag gaat extra omhoog, als gevolg van de ontwikkeling van de zorgpremie. Deze zal komend jaar stijgen vanwege de toename van de zorgvraag, hoge inflatie en loonstijgingen. We kunnen ons voorstellen dat mensen zich hier zorgen over maken. Omdat boodschappen en energie ook duurder worden.

Coöperatie Menzis staat daarom nog nadrukkelijker voor de taak om die stijging zo minimaal mogelijk te houden. Dit doen we met goede en scherpe inkoop van zorg voor onze verzekerden. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dat wil zeggen dat er voldoende zorg ingekocht moet worden voor iedereen die dit nodig heeft. En tegelijkertijd willen wij voor onze verzekerden, de premiebetaler, de kosten zo laag mogelijk houden.

Focus op gezondheid en samenwerking

Met het Integraal Zorgakkoord, dat vorige week ondertekend is, hebben zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars afgesproken te werken aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Het principe van passende zorg is leidend. Een belangrijk onderdeel van passende zorg is dat de focus op gezondheid en het voorkomen van ziekte ligt en niet alleen op het genezen van ziekte. Het Kabinet gaat inzetten op een gezond, fit en vitaal Nederland.

Menzis juicht deze omarming van leefkracht toe. Menzis is voorvechter van meer aandacht voor het belang van een gezonde leefstijl, preventieve interventies in de zorg, mogelijkheden voor preventie op het snijvlak van zorg en sociaal domein en liep 10 jaar geleden al voorop met de oprichting van het gezondheidsplatform SamenGezond.

Een ander aspect van passende zorg is dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven, digitaal als het kan en zo dichtbij de patiënt als mogelijk. Hiervoor is het nodig om nog meer samen te werken in de regio. Dit alles moet er toe leiden dat de er meer gezondheidswinst en meer kwaliteit van leven behaald kan worden, zodat de zorguitgaven beteugeld worden.

Schuldhulpverlening

Tegelijkertijd is de realiteit dat er mensen zijn die door de inflatie in de problemen zullen komen. Menzis is zich hier zeer bewust en monitort hier op om schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Voor mensen in de problemen is er sinds jaar en dag beleid voor de aanpak van schulden. Voorbeelden hiervan zijn vroegsignalering (bijvoorbeeld in samenwerking met woningbouwverenigingen, energie- en waterbedrijven), persoonlijke gesprekken, betalingsregelingen en regelingen met betrekking tot het gespreid betalen van het eigen risico. Ook in de gemeentepolis is schuldenaanpak een belangrijk onderwerp. Daarnaast is Menzis aangesloten bij het Schuldenlab en de Schuldhulproute.

Menzis zal onverminderd inzetten op preventie op verschillende terreinen en het vergroten van de leefkracht van de inwoners van Nederland.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.