Mensen worden zekerder en sterker door training valpreventie

Valpreventie Noord

Jaarlijks vallen bijna 80.000 ouderen met ernstig letsel als gevolg. Vaak leidt dat tot ziekenhuisopnames, in veel gevallen gevolgd door revalidatie en thuiszorg. Vooral mensen van 65 jaar of ouder kunnen veel last ondervinden van een val. Daarom vindt Menzis het belangrijk om vallen zoveel mogelijk te voorkomen en de valrisico’s te verminderen.

18 december 2023

In samenwerking met gemeenten en (zorg)aanbieders gaan we op zoek naar mensen met valrisico’s en naar de oorzaken ervan en bieden we allerlei interventies aan om die risico’s te verminderen. Een van de interventies zijn valpreventietrainingen. Ook stimuleren we mensen om in beweging te blijven. Met de trainingen kunnen onder andere spieren en balans versterkt worden. Deelnemers leren stevig te staan, maar bijvoorbeeld ook oog te hebben voor risico’s in en om het huis.

Een mooi voorbeeld vinden we in Groningen, waar we onder andere samenwerken met Huis voor de Sport. De ervaringen van de deelnemers aan valpreventie zijn heel positief. Er wordt in de cursus met name gewerkt aan de angst om te vallen en wat te doen als je bent gevallen. Een mooi voorbeeld is ook Riekie uit Den Ham. In een video vertelt zij over valpreventie oefeningen en over hoe belangrijk zij het vindt om in beweging te blijven.

Vergoeding van valpreventie

Valpreventie gegeven door de fysiotherapeut of oefentherapeut wordt in bepaalde gevallen vergoed vanuit de Basisverzekering. Bijvoorbeeld voor een oudere met een hoog valrisico, in combinatie met bijkomende somatische of psychische problemen. Er is dan een verwijzing van de huisarts nodig en deelnemers betalen mogelijk een deel via hun eigen risico. Menzis heeft hiervoor bij gecertificeerde fysio- en oefentherapeuten een individueel programma voor valpreventie ingekocht.

Ouderen met een hoog valrisico dat is vastgesteld door een huisarts, maar zonder bijkomende problemen, kunnen deelnemen programma’s zoals In Balans, Vallen is verleden tijd of Otago groep aangeboden door hun eigen gemeente.

Belang van preventie

Marieke Meyer-Slettenaar, zorgexpert Preventie bij Coöperatie Menzis: “Door werk te maken van preventie, helpen we de inwoners in onze regio’s om zo gezond en energiek mogelijk door het leven te gaan. Dankzij preventie meer leefkracht. Je kunt langer in goede gezondheid meedoen, met minder zorg. Dat bespaart ook veel kosten voor maatschappij en zorg. Waardoor we die samen toegankelijk en betaalbaar houden. Oftewel: gezondheidswinst voor iedereen. We verzekeren daarom niet alleen zorg, we spannen ons ook in voor de leefkracht van ieder mens; ziek of gezond, jong of oud. Dat doen we onder andere door te investeren in preventie. De samenwerking met verschillende partijen in de regio op het gebied van valpreventie zijn hier prachtige voorbeelden van.”

Investeren in preventie eenvoudiger maken

Samen met andere zorgverzekeraars en zorgkantoren, het ministerie van VWS en andere partners zet Coöperatie Menzis stappen om het investeren in preventie eenvoudiger te maken. Die stappen zijn vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met deze akkoorden in de hand werken we aan een regionale infrastructuur voor preventie zodat effectieve interventies opgeschaald kunnen worden (bijvoorbeeld via de basisverzekering).

Menzis zet zich volop voor het versterken van de leefkracht van ieder mens. We ondersteunen projecten in onze regio en onderzoeken hoe mensen leefkracht ervaren.

 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.