Eerstelijnsdiagnostiek

Goede zorg begint met het stellen van de juiste diagnose. We vertellen u alles over bloedprikken, echo's, röntgenfoto's en andere onderzoeken.

Wat is eerstelijnsdiagnostiek?

Als u weet wat er aan de hand is, dan kunt u snel en effectief behandeld worden. Het kan zijn dat uw huisarts u doorverwijst voor bijvoorbeeld bloedprikken, een röntgenfoto of een weefselonderzoek. Dit soort onderzoeken spelen een belangrijke rol bij het stellen van een diagnose. Dit noemen we ook wel eerstelijnsdiagnostiek. U kunt hiervoor terecht bij ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra zoals trombosediensten en huisartsenlaboratoria.

Wanneer krijgt u ermee te maken?

Als uw huisarts of verloskundige u doorverwijst voor onderzoek, krijgt u te maken met eerstelijnsdiagnostiek. De meest voorkomende onderzoeken zijn functie- en beeldonderzoek, trombosezorg, weefselonderzoek en laboratoriumonderzoek.

Functie- en beeldonderzoek

Een functie- of beeldonderzoek is bijvoorbeeld een ECG, echografie, longfunctiemeting of fietstest. Een ECG of longfunctietest brengt in kaart hoe uw hart en longen werken. Echografie maakt inwendige organen zichtbaar met geluidsgolven.

Trombosezorg

Bij trombose kan bloedstolsel in uw (slag)aderen ontstaan. U moet dan regelmatig bloedmonsters afnemen met een vingerprik. U kunt dit zelf of een verpleegkundige kan u helpen. De doseerarts stelt daarna een medicatieschema voor u op.

Weefselonderzoek

Weefselonderzoek of pathologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een patholoog op lichaamscellen, -weefsels of -vloeistoffen. Dit is om een diagnose te stellen of te bevestigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een punctie of een biopt.

Laboratoriumonderzoek

Bij laboratoriumonderzoek staat u lichaamsmateriaal af. Bijvoorbeeld bloed, ontlasting of urine. In uw bloed kunnen bepaalde waarden gemeten worden, zoals cholesterol of suiker. Ook kan een bloedonderzoek deel uitmaken van een soa-test.

Eerstelijnsdiagnostiek en eigen risico

Eerstelijnsdiagnostiek valt onder het eigen risico. Ook als uw huisarts u doorverwijst naar een ziekenhuis of laboratorium. Houd er rekening mee dat een onderzoek uit meerdere analyses kan bestaan. Vaak brengt het laboratorium aparte kosten per analyse in rekening. Verder kunnen er administratiekosten en orderkosten in rekening worden gebracht. Vergelijk hier de tarieven van ziekenhuizen en laboratoria.

Ervaringen van anderen

Op de website Zorgkaart Nederland staan alle zorgaanbieders mét waarderingen van cliënten. Zo vergelijkt u zorgaanbieders onderling en vindt u het juiste ziekenhuis of behandelcentrum bij u in de buurt.