Fysiotherapie en oefentherapie

Bent u bij de fysiotherapeut of oefentherapeut geweest? Of u gaat een afspraak maken? We vertellen u wat u vergoed krijgt en wat verder handig is om te weten. En hoe het zit met de herstelzorg na corona.

Wat krijg ik vergoed?

Hoeveel behandelingen heb ik verbruikt?

Als uw kosten voor fysiotherapie worden vergoed uit uw aanvullende verzekering, dan kunt u in Mijn Menzis zien hoeveel behandelingen u al heeft gehad. En hoeveel behandelingen u nog vergoed krijgt.

Inloggen Mijn Menzis

Zelf aan de slag met de FysioZelfCheck

Heeft u lichte lichamelijke klachten in bijvoorbeeld uw rug, nek of schouders? Download dan de FysioZelfCheck en ontdek welke oefeningen en tips uw klachten verhelpen. Als blijkt dat uw klachten niet met het oefenprogramma zijn op te lossen, dan volgt een verwijzing naar de huisarts of fysiotherapeut. 

 • Alleen voor Menzis-verzekerden met een aanvullende verzekering
 • Persoonlijk oefenprogramma’s met handige uitlegvideo’s 
 • Ontwikkeld door fysiotherapeuten
 • Inclusief oefenprogramma bij milde klachten na corona

Fysiotherapie na corona | regeling herstelzorg

 • Voor wie en voor welke periode geldt deze regeling?

  De herstelzorg aan ernstig zieke coronapatiënten wordt tijdelijk ruimer vergoed vanuit de Basisverzekering. De regeling geldt van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2022 voor:

  • patiënten die op een intensive care hebben gelegen
  • patiënten die op een verpleegafdeling zijn behandeld
  • patiënten die thuis erg ziek zijn geweest. 

  Tip: heeft u last van milde klachten na corona? Dan kunt u zelf aan de slag met oefeningen in de FysioZelfCheck app. U heeft toegang tot deze app als u bij ons aanvullend verzekerd bent. 

 • Waar geeft de regeling recht op?

  Deze regeling geeft recht op:

  • maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie
  • maximaal 10 uur ergotherapie
  • maximaal 7 uur diëtetiek
  • onbeperkt aantal uren logopedie

  De aanspraak geldt voor 6 maanden. Een verlenging van deze periode met 6 maanden is mogelijk, als een medisch specialist oordeelt dat dit nodig is. Een patiënt heeft dan opnieuw recht op bovengenoemde zorg. Tussen eind behandelperiode 1 en start behandelperiode 2 mag maximaal 4 maanden zitten.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor deze regeling?

  Om voor deze zorg in aanmerking te komen:

  • heeft u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig.
  • er zit maximaal 6 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.
  • moet u 1e behandeling binnen 1 maand na de verwijzing krijgen.
  • moeten u en de zorgverlener meewerken aan een landelijk corona-onderzoek.

   

Vind een fysiotherapeut

Met de Zorgvinder vindt u een fysio- of oefentherapeut in de buurt. Lees ook waarderingen van anderen en ontdek of een fysiotherapeut een contract met ons heeft. Dat laatste is belangrijk voor de vergoeding.

Naar de Zorgvinder

Behandelindex: wat is het?

Het kan zijn dat uw fysiotherapeut vertelt dat hij u niet meer kan behandelen, vanwege de behandelindex. Maar wat betekent dat?

 • Behandelindex: wat is het?

  De behandelindex laat zien hoeveel fysiotherapiebehandelingen patiënten gemiddeld nodig hebben bij een bepaalde aandoening. Met de behandelindex kan de fysiotherapeut het aantal behandelingen in zijn praktijk vergelijken met het gemiddeld aantal behandelingen van collega’s.
  Daarbij houden we natuurlijk rekening met de verschillende soorten patiënten en klachten. Bijvoorbeeld: iemand die chronisch ziek is, heeft waarschijnlijk meer behandelingen nodig.

 • Waarom gebruikt Menzis de behandelindex?

  Een belangrijke taak van Menzis is om de kosten van de zorg betaalbaar te houden. Dat doen we in samen met patiënten en zorgverleners zoals fysiotherapeuten.

  De meeste fysiotherapeuten hebben voor een bepaalde klacht ongeveer hetzelfde aantal behandelingen nodig. Maar er zijn ook fysiotherapeuten die altijd (veel) meer behandelingen uitvoeren voor dezelfde klacht.

  Het is de taak van de zorgverlener, maar ook onze taak, om daar goed naar te kijken en bij te sturen als dat nodig is. Hiermee willen we voorkomen dat zorgkosten te veel stijgen. En we zetten ons in voor goede, betaalbare én toegankelijke zorg voor iedereen.

 • Wat merkt u van de behandelindex?

  De behandelindex is iets wat besproken wordt tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar. U merkt er dus niets van. Uw fysiotherapeut helpt u bij uw klachten en geeft u de zorg die nodig is. We willen niet dat uw zorgverlener zich bij uw behandeling laat leiden door de behandelindex. Uw zorg staat centraal, niet de behandelindex.

  Heeft u vragen over het aantal fysiotherapiebehandelingen? Bijvoorbeeld over de mogelijke vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering? Neem contact op met onze Klantenservice.

Kwaliteit en service

Om de kwaliteit en kosten van de zorgen bewaken, maken we afspraken met fysiotherapeuten. Daarin gebruiken we verschillende niveaus in het inkoopprofiel. Hoe hoger, hoe meer kwaliteit en service. Lees meer over kwaliteit en service en het inkoopprofiel bij fysiotherapie.