Eigen bijdrage

Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage: dat is het deel van de kosten dat u zelf moet betalen. Dat bedrag heeft ook invloed op het eigen risico. Hoe dat werkt, ziet u in enkele rekenvoorbeelden.

Eigen risico

De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. Iedereen ouder dan 18 jaar heeft een verplicht eigen risico van € 385. U betaalt de eerste € 385 van zorgkosten uit de Basisverzekering zelf.

Eigen bijdrage

Daarnaast geldt er voor bepaalde vergoedingen uit de Basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage. Hierbij komen de kosten tot een vastgesteld bedrag per jaar voor eigen rekening. 

De eigen bijdrage...

  • geldt voor alle leeftijden
  • betaalt u zowel voor zorg uit de Basisverzekering als voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • wordt vergoed door sommige aanvullende verzekeringen

U betaalt een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • kraamzorg
  • hulpmiddelen, zoals een hoortoestel
  • sommige geneesmiddelen

Wilt u weten of u een eigen bijdrage moet betalen? Dit ziet u bij de vergoedingen.

Bekijk de vergoedingen

Rekenvoorbeeld

Stel dat u gebruikmaakt van ziekenvervoer, dat bijvoorbeeld € 200 kost. Stel dat de eigen bijdrage hiervoor is vastgesteld op € 100. Dat bedrag betaalt u dus zelf. Het bedrag dat daarna overblijft: € 200 - € 100 = € 100. Dit bedrag valt binnen het verplichte eigen risico van € 385. Deze € 100 betaalt u daarom ook zelf. U houdt dan nog een eigen risico over van € 385 - € 100 = € 285. De eerstvolgende keer dat u zorgkosten voor de Basisverzekering maakt, betaalt u deze € 285.

Meer rekenvoorbeelden