Eigen bijdrage

Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage: dat is het deel van de kosten dat u zelf moet betalen. Dat bedrag heeft ook invloed op het eigen risico. Hoe dat werkt, ziet u in enkele rekenvoorbeelden.

De eigen bijdrage…

  • geldt voor alle leeftijden
  • betaalt u voor zorg uit de Basisverzekering en de aanvullende verzekering
  • wordt vergoed door sommige aanvullende verzekeringen

U betaalt een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • kraamzorg
  • hulpmiddelen, zoals een hoortoestel
  • sommige geneesmiddelen

Rekenvoorbeelden

Stel dat u dit jaar gebruikmaakt van zittend ziekenvervoer dat bijvoorbeeld €200 kost. Stel dat de eigen bijdrage hiervoor is vastgesteld op € 100. Dat bedrag betaalt u dus zelf. Het bedrag dat daarna overblijft: €200 - €100 = €100. Dit bedrag valt binnen het verplichte eigen risico van €385. Deze €100 betaalt u daarom ook zelf. U houdt dan nog een eigen risico over van €385 - €100 = €285. De eerstvolgende keer dat u zorgkosten voor de Basisverzekering maakt, betaalt u deze €285.

Meer rekenvoorbeelden

Soms krijgt u zorgtoeslag

Dan krijgt u een deel van de zorgpremie terug van de Belastingdienst. Bekijk op de pagina Zorgtoeslag of u recht heeft op zorgtoeslag.