Ziekenvervoer

Moet u voor een behandeling reizen, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis? Dan heeft u misschien recht op vergoeding van de kosten van dit zogenaamde 'ziekenvervoer'.

Ziekenvervoer | in het kort

 • Ziekenvervoer is vervoer met het openbaar vervoer, een (particuliere) auto of een (rolstoel)taxi. Vervoer met een ambulance valt hier niet onder.

 • Er zijn voorwaarden voor de vergoeding.

 • U heeft toestemming van Menzis nodig. Die moet u vooraf aanvragen. Deze toestemming heet ook wel een machtiging.

 • Menzis bepaalt aan de hand van uw gegevens op welk type ziekenvervoer u recht heeft.

 • Er geldt een wettelijke eigen bijdrage van €113 in 2023 en € 118 in 2024. Ook is het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico van toepassing.

 • Voor de categorieën nierdialyse, imuuntherapie, chemotherapie, radiotherapie en de hardheidsclausule geldt dat ook vervoer naar consulten, onderzoeken en controles die horen bij de behandeling waarvoor u een machtiging aanvraagt vergoed wordt.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding?

U komt in aanmerking voor een vergoeding voor ziekenvervoer als u:

 • Voor nierdialyses naar een ziekenhuis of dialysecentrum moet.

 • Regelmatig vervoer naar een geriatrisch revalidatiecentrum nodig hebt voor behandeling.

 • Oncologische behandelingen met chemotherapie, radiotherapie of immuuntherapie moet ondergaan.

 • Zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen.

 • Zo slecht ziet dat u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.

 • Jonger dan 18 jaar bent en aangewezen bent op verzorging vanwege complexe somatische problemen of een lichamelijke handicap. Dit heet ook wel intensieve kindzorg (IKZ).

 • Valt onder de categorie geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) en vervoer nodig heeft van en naar dagbehandelingen die in een groep worden verleend en die onderdeel zijn van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking.

 • Voldoet aan de voorwaarden van de hardheidsclausule.

Toestemming voor vervoer aanvragen

U heeft altijd vooraf toestemming nodig van Menzis. Als u geen toestemming heeft, komt u niet in aanmerking voor de vergoeding van kosten van ziekenvervoer. Deze toestemming vraagt u aan met een formulier. Op basis van de ontvangen (medische) informatie bepalen wij, als u recht heeft op vergoeding, welke vorm van vervoer dit zal zijn.

Als u ziekenvervoer krijgt voor nierdialyse, immuuntherapie of chemotherapie of bestraling bij kanker, dan kunt u ons bellen op de Servicelijn Vervoer op 0317 - 492 051. Soms blijkt aan de telefoon dat we bijvoorbeeld een verklaring van uw arts of instelling nodig hebben. Dan vragen we u om toch met het formulier toestemming aan te vragen.

Meer over uw vergoeding voor ziekenvervoer