Eigen risico vooraf gespreid betalen

Soms moet u uw eigen risico in 1 keer betalen. Bijvoorbeeld als u veel zorgkosten heeft. Dan kan de regeling gespreid vooraf betalen handig zijn. Aanmelden kan tot en met 27 januari!

Bekijk de regeling in Mijn Menzis

Gespreid betalen | in het kort

Het verplicht eigen risico is in 2022 € 385. Verwacht u uw eigen risico grotendeels of volledig te gebruiken? U  kunt de betaling ook spreiden over 10 termijnen van 38,50. Gebruikt u het eigen risico in 2022 niet? Of maar voor een deel? U krijgt u het te veel betaalde bedrag in het voorjaar van 2023 automatisch terug.

Let op:

 • Betaalt u het eigen risico in 2021 ook in termijnen? Dan is de regeling voor 2022 automatisch verlengd.
 • Aanmelden kan nog tot 27 januari 2022.

Aanmelden in Mijn Menzis

Wat kunt u verwachten?

 • Stap 1: Aanmelden kan via Mijn Menzis

  Aanmelden voor gespreid betalen eigen risico kan vanaf Prinsjesdag (3e dinsdag september) tot en met 27 januari. U krijgt direct een ontvangstbevestiging van de aanvraag per e-mail. U sluit de regeling af per verzekerde op uw zorgpolis.

  Vul uw e-mailadres in. U krijgt hierop een bevestiging van uw aanmelding.

 • Stap 2: U betaalt uw eigen risico gespreid in 10 termijnen van € 38,50 per maand 

  De 10 termijnen incasseren we automatisch van februari tot en met november. De incassodatum van de termijnen is niet te wijzigen. Bekijk hieronder de termijnen. 

 • Stap 3: Mei van het volgende jaar maken we de balans op

  In mei van het volgende jaar krijgt u een eindafrekening. Eigen risico niet volledig gebruikt? U krijgt het te veel betaalde bedrag terug.

 • Stap 4: Heeft u een lopende regeling? We verlengen deze het volgende jaar automatisch

  Heeft u een lopende regeling? Dan hoeft u de regeling voor het volgende jaar niet opnieuw aan te vragen. Deze verlengen we automatisch.
  Wilt u dit niet? Zeg dan de regeling voor 27 januari op in Mijn Menzis.

Let op: voorwaarden bij gespreid betalen

 • Heeft u een vrijwillig hoger eigen risico? Dan kunt u uw eigen risico niet gespreid betalen.
 • Er zijn voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een e-mailadres nodig. U ontvangt namelijk de bevestiging en afrekening in uw mailbox.
  Als u voor de regeling kiest en nu nog berichten per 'post' ontvangt, dan gaat u deze berichten ook per e-mail ontvangen
 • Lukt het even niet uw zorgpremie, eigen risico of eigen bijdrage te betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan. Een betalingsregeling is niet hetzelfde als het gespreid betalen eigen risico.
 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • Meld u vóór 27 januari in het jaar van deelname aan.
  • De verzekeringnemer kan deze regeling aanvragen voor zichzelf en/of gezinsleden vanaf 18 jaar die op zijn polis verzekerd zijn.
  • U gaat akkoord met betaling via automatische incasso in 10 termijnen.
  • U krijgt de eindafrekening in het 2e kwartaal van het jaar dat volgt op het jaar van deelname. Bij een tussentijdse beëindiging van de regeling krijgt u de eindafrekening direct.
  • Rekening van zorgaanbieders die valt onder uw verplicht eigen risico? Maar die na afloop van de regeling nog bij Menzis binnenkomt? Deze brengen we buiten de regeling om in rekening.
  • U heeft geen vrijwillig eigen risico naast het verplicht eigen risico.
  • U heeft geen Gemeente Garant-pakket met herverzekeren van het eigen risico.

  Menzis beëindigt de regeling voor gespreid betalen van het verplicht eigen risico als:

  • u niet op tijd betaalt.
  • u overstapt naar een andere verzekeraar. Bijvoorbeeld doordat u een andere werkgever krijgt.
  • de polis eindigt. Bijvoorbeeld door overlijden of een scheiding. 

Eindafrekening

U ontvangt van ons een e-mail zodra de eindafrekening is opgemaakt. U vindt de eindafrekening in Mijn Menzis. Heeft u het eigen risico niet volledig gebruikt? Binnen 3 weken storten we het tegoed op uw rekening. U ziet alleen de zorgkosten van uzelf en meeverzekerde kinderen tot 16 jaar. Vanwege privacy moeten de medeverzekerden zelf inloggen in Mijn Menzis.

Berichten in uw e-mail

Als u zich voor de regeling voor gespreid betalen aanmeldt, dan ontvangt u alle berichten over deze regeling via e-mail. Zo krijgt u sneller bericht.

Ontvangt u nu nog correspondentie per 'post'? Dan gaat u deze berichten ook 'digitaal', per e-mail ontvangen. De combinatie digitaal én post is namelijk niet mogelijk is. Zo
 houden we de kosten van de service laag en voorkomen we belasting van het milieu. Kiest u wel voor post, dan kunt u niet meedoen aan de regeling.

Wanneer wordt het bedrag afgeschreven?

Afschrijvingen in 2022:

 1. maandag 7 februari
 2. vrijdag 4 maart
 3. maandag 4 april
 4. woensdag 4 mei 
 5. dinsdag 7 juni
 6. maandag 4 juli 
 7. donderdag 4 augustus 
 8. maandag 5 september 
 9. dinsdag 4 oktober 
 10. vrijdag 4 november

De laatste afschrijvingen van de regeling in 2021 zijn: 4 oktober en 4 november 2021.