Van kinderwens tot geboorte

Heeft u een kinderwens of bent u zwanger? Hier vindt u informatie over alles wat er komt kijken bij zwangerschap en de geboorte. Bijvoorbeeld over vergoedingen, het gratis medisch kraampakket en natuurlijk over het meeverzekeren van uw kindje.

Wat is uw situatie

Minder uren kraamzorg door tekort

Er is een groeiend tekort aan kraamverzorgenden. Hierdoor dreigt een situatie te ontstaan waarin voor veel vrouwen die komende maanden gaan bevallen geen kraamzorg beschikbaar is. Dit is een zeer onwenselijke situatie. Zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties hebben daarom afspraken gemaakt om te zorgen dat iedereen die kraamzorg nodig heeft in elk geval 24 uur kraamzorg ontvangt. Dat lukt alleen als we de zorg voor alle kraamvrouwen gaan aanpassen (minder uren, of minder dagen) zodat er ruimte komt voor de groep vrouwen op de wachtlijst.  

Het tekort verschilt erg per regio en de periode waarin de kraamzorg nodig is. Als er ruimte is voor meer dan 24 uur kraamzorg dan krijgt u ook meer uren. Maar in veel gevallen betekent het dat er minder uren worden geleverd dan oorspronkelijk is toegezegd door de kraamzorgorganisatie.  

We vragen uw begrip voor deze maatregel en respect voor de kraamverzorgsters die de komende maanden erg hard moeten werken om kwalitatief goede kraamzorg te verlenen.