Medisch specialistische zorg

Bij medisch specialistische zorg verricht een specialist een operatie of behandeling. Hier leest u alles over deze zorg, zoals wat u vergoed krijgt, waar u terecht kunt en welke tarieven Menzis heeft afgesproken met ziekenhuizen.

Afspraken over medisch specialistische zorg

Medisch specialistische zorg is zorg zoals een operatie of een behandeling die uitgevoerd wordt door medisch specialisten. Denk aan een gynaecoloog of plastisch chirurg. Menzis koopt deze zorg in bij onder meer ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, dialysecentra, IVF centra en revalidatiecentra. Het gaat daarbij om zorg als onderzoek en diagnostiek, behandeling en laboratoriumonderzoek.

Controle van de gemaakte afspraken

Menzis heeft in contracten vastgelegd dat we steekproefsgewijs controle uitoefenen op de zorgverlening door de instelling. Daarbij is de zorgaanbieder verplicht zijn medewerking te verlenen. We gaan na of de zorg daadwerkelijk geleverd is, controleren of zorg zo doelmatig mogelijk verleend is en we vragen patiënten  wat ze van de verleende zorg vonden. Ook controleren we de declaraties die door het ziekenhuis of de instelling zijn ingediend.

Kwaliteit van ziekenhuizen

De zorg in Nederlandse ziekenhuizen is goed. Toch zijn er verschillen. Sommige ziekenhuizen hebben veel ervaring met een bepaalde operatie. Daarnaast zijn er ziekenhuizen die zich gespecialiseerd hebben in een aandoening. Daardoor halen ze betere resultaten.

In de Zorgvinder laten we zien hoe een ziekenhuis presteert op 3 onderdelen van een behandeling. Deze 3 onderdelen laten volgens ons het beste de kwaliteit van een ziekenhuis zien.

Naar de Zorgvinder

Concentratie van complexe zorg

Samen met ziekenhuizen en wetenschappelijke organisaties werken we samen aan het concentreren van complexe behandelingen waarvoor speciale deskundigheid vereist is. Dit betekent dat ziekenhuizen die voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen, behandelingen overnemen van ziekenhuizen die niet aan deze normen voldoen.

Lees meer over hoogcomplexe zorg.

Inzicht in uw kosten

Ieder jaar maakt Menzis afspraken met ziekenhuizen en behandelcentra over de kosten voor een ingreep. Weet u voor welke ingreep u naar het ziekenhuis moet? Op onze website vindt u de tarieven van ziekenhuisbehandelingen en onderzoeken op verwijzing van een huisarts, zoals een bloedafname of echo. Zo krijgt u een idee met welke kosten u rekening moet houden en kunt u de tarieven van ziekenhuizen met elkaar vergelijken.
In het overzicht zijn de behandelingen opgenomen van gecontracteerde ziekenhuizen en behandelcentra die minder kosten dan het hoogste vrijwillig eigen risico van verzekerden: € 885.
Bent u op zoek naar een zorgaanbieder voor medisch specialistische zorg in uw buurt? Via de Zorgvinder vindt u eenvoudig een zorgaanbieder dichtbij.

Vind een zorgaanbiederVind een ziekenhuistarief

Vergoedingen

Bent u bij een medisch specialist geweest of gaat u daar nog een afspraak maken? Dan wilt u waarschijnlijk weten wat u vergoed krijgt van Menzis. Op de algemene vergoedingenpagina's vindt u antwoord op die vraag. Hieronder vindt u een lijst met veel bekeken vergoedingen voor medisch specialistische zorg:

Bij welk ziekenhuis kunt u terecht?

Elk jaar maken we voor onze klanten afspraken met zorgaanbieders, waaronder ziekenhuizen. Deze afspraken gaan over de kosten, de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg en bepalen mede de hoogte van de premie. Met de meeste ziekenhuizen hebben we een contract voor 2024. Met een aantal ziekenhuizen zijn we nog in gesprek over 2024. Maakt u zich geen zorgen, we hebben altijd nog alle ziekenhuizen gecontracteerd en ook voor 2024 is dat ons doel.

Heeft uw ziekenhuis voor 2024 nog geen contract?  
Bij de meeste ziekenhuizen krijgt u uw zorg in 2024 gewoon vergoed, ook als er nog geen contract is. Bij een klein aantal ziekenhuizen geldt deze garantie voor vergoeding nog niet, maar zolang we in onderhandeling zijn kunt u ook bij deze ziekenhuizen gewoon uw behandeling starten en afmaken. We vergoeden uw zorg.
In onze Zorgvinder leest u wat er is afgesproken voor uw ziekenhuis. Dit overzicht werken we meerdere keren per week bij.

Soms moet u langer wachten voordat u terecht kunt bij uw ziekenhuis. Dit komt vooral door een tekort aan zorgverleners. Benieuwd of u ergens anders sneller terecht kunt? Onze afdeling Zorgadvies helpt u graag.