Medisch specialistische zorg

Bij medisch specialistische zorg verricht een specialist een operatie of behandeling. Hier leest u alles over deze zorg, zoals wat u vergoed krijgt, waar u terecht kunt en welke tarieven Menzis heeft afgesproken met ziekenhuizen.

Afspraken over medisch specialistische zorg

Medisch specialistische zorg is zorg zoals een operatie of een behandeling die uitgevoerd wordt door medisch specialisten. Denk aan een gynaecoloog of plastisch chirurg. Menzis koopt deze zorg in bij onder meer ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, dialysecentra, IVF centra en revalidatiecentra. Het gaat daarbij om zorg als onderzoek en diagnostiek, behandeling en laboratoriumonderzoek.

Controle van de gemaakte afspraken

Menzis heeft in contracten vastgelegd dat we steekproefsgewijs controle uitoefenen op de zorgverlening door de instelling. Daarbij is de zorgaanbieder verplicht zijn medewerking te verlenen. We gaan na of de zorg daadwerkelijk geleverd is, controleren of zorg zo doelmatig mogelijk verleend is en we vragen patiënten  wat ze van de verleende zorg vonden. Ook controleren we de declaraties die door het ziekenhuis of de instelling zijn ingediend.

Kwaliteit van ziekenhuizen

De zorg in Nederlandse ziekenhuizen is goed. Toch zijn er verschillen. Sommige ziekenhuizen hebben veel ervaring met een bepaalde operatie. Daarnaast zijn er ziekenhuizen die zich gespecialiseerd hebben in een aandoening. Daardoor halen ze betere resultaten.

In de Zorgvinder laten we zien hoe een ziekenhuis presteert op 3 onderdelen van een behandeling. Deze 3 onderdelen laten volgens ons het beste de kwaliteit van een ziekenhuis zien.

Naar de Zorgvinder

Concentratie van complexe zorg

Samen met ziekenhuizen en wetenschappelijke organisaties werken we samen aan het concentreren van complexe behandelingen waarvoor speciale deskundigheid vereist is. Dit betekent dat ziekenhuizen die voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen, behandelingen overnemen van ziekenhuizen die niet aan deze normen voldoen.

Lees meer over hoogcomplexe zorg.

Inzicht in uw kosten

Ieder jaar maakt Menzis afspraken met ziekenhuizen en behandelcentra over de kosten voor een ingreep. Weet u voor welke ingreep u naar het ziekenhuis moet? Op onze website vindt u de tarieven van ziekenhuisbehandelingen en onderzoeken op verwijzing van een huisarts, zoals een bloedafname of echo. Zo krijgt u een idee met welke kosten u rekening moet houden en kunt u de tarieven van ziekenhuizen met elkaar vergelijken.
In het overzicht zijn de behandelingen opgenomen van gecontracteerde ziekenhuizen en behandelcentra die minder kosten dan het hoogste vrijwillig eigen risico van verzekerden: € 885.
Bent u op zoek naar een zorgaanbieder voor medisch specialistische zorg in uw buurt? Via de Zorgvinder vindt u eenvoudig een zorgaanbieder dichtbij.

Vind een zorgaanbiederVind een ziekenhuistarief

Vergoedingen

Bent u bij een medisch specialist geweest of gaat u daar nog een afspraak maken? Dan wilt u waarschijnlijk weten wat u vergoed krijgt van Menzis. Op de algemene vergoedingenpagina's vindt u antwoord op die vraag. Hieronder vindt u een lijst met veel bekeken vergoedingen voor medisch specialistische zorg:

Bij welk ziekenhuis kunt u terecht?

U kunt altijd bij een ziekenhuis in uw regio terecht. Door wachtlijsten en personeelstekorten kan het zijn dat u soms langer moet wachten. We helpen u met het vinden van een zorgaanbieder. Voor actuele wachttijden van medisch specialistische zorg kijkt u op Zorgkaartnederland.nl. Voor een actueel overzicht van alle zorgaanbieders waarmee wij afspraken hebben gemaakt kunt u terecht op onze Zorgvinder

Hulp nodig bij het zoeken van zorg?

Soms kunt u voor een onderzoek of behandeling niet direct geholpen door een ziekenhuis. Bijvoorbeeld omdat zorg is uitgesteld vanwege corona of doordat het ziekenhuis wachtlijsten heeft. Heel soms komt het voor dat wij een bepaalde behandeling in een ziekenhuis niet contracteren. Omdat de behandeling niet voldoet aan kwaliteitseisen of omdat we geen overeenstemming hebben over de prijs. Als dit zo is, dan staat dat in onze Zorgvinder bij de info over het ziekenhuis. In al deze situaties waar u niet direct geholpen kunt worden, helpen wij u graag verder en zoeken we samen naar andere mogelijkheden.