Inkoopbeleid 2017

Eerstelijns verblijf

Publicatie Zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 23 augustus 2016 

Vanaf 1 januari 2017 valt de bekostiging van eerstelijns verblijf (ELV) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voorheen werd deze zorg bekostigd uit de subsidieregeling eerstelijns verblijf. Deze stopt per 31 december 2016. Zorgverzekeraars moeten de zorg voor eigen verzekerden per 2017 landelijk inkopen, waar dat voorheen regionaal door de zorgkantoren plaatsvond. Eind juni 2016 heeft de NZa de Beleidsregel ELV vastgesteld, waarna Menzis het zorginkoopbeleid 2017 heeft geformuleerd.

We nodigen u graag uit om kennis te nemen van ons inkoopbeleid eerstelijns verblijf 2017. Het vormt het vertrekpunt voor het contracteringsproces 2017.Voor 2017 sluiten we aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het eerstelijns verblijf. Over de verdere invulling van het financieel beleid, en over de ketenafspraken, wordt u in september nader geïnformeerd. Graag zetten we ons samen met u de komende maanden in om meerwaarde voor onze klanten te bieden met kwalitatief goede en betaalbare zorg. We kijken ernaar uit om met u de samenwerking in 2017 aan te gaan.

Nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe zorgaanbieders zijn zorgaanbieders die in 2016 geen overeenkomst hadden in het kader van de subsidieregeling eerstelijnsverblijf en/of geen productie eerstelijnsverblijf hebben geleverd. Nieuwe aanbieders moeten de aanvullende gegevens zoals aangegeven in de bestuursverklaring aanleveren en kunnen de benodigde stukken mailen naar: ELV-TOZ@menzis.nl.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.