Inkoopbeleid 2017

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016
In 2017 continueert Menzis in grote lijnen het inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). De uitgangspunten zoals die voor 2016 gelden, zetten we in 2017 voort. Het feit dat het Eerstelijns Verblijf (ELV) in 2017 apart wordt ingekocht, heeft invloed op het zorginkoopbeleid GRZ 2017. Die ontwikkelingen zijn in dit beleid meegenomen. Het Zorginkoopbeleid 2017 Eerstelijnsverblijf wordt medio augustus 2016 op onze website gepubliceerd.

Hieronder vindt u het definitieve zorginkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en vormt de basis voor de contractering 2017.

Graag gaan wij met u de samenwerking aan!

Inkoop 2016

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.