Zorginkoopbeleid 2018

Geriatrische Revalidatiezorg

Aanvulling op Zorginkoopbeleid GRZ 2018

Publicatiedatum 15 juli 2017
Op een enkel punt is het zorginkoopbeleid GRZ 2018 aangepast. Het betreft de volgende passage:

  • Pag. 6; Paragraaf 3.2. financieel beleid:
    “we monitoren gedurende de looptijd GRZ de in-, door- en uitstroom van verzekerden… “ is als volgt aangepast:
    “Menzis heeft voor een zorgvuldige bepaling van tarieven en omzetplafonds de declaratiegegevens van eerdere jaren en de in-, door en uitstroomgegevens uit de monitor van kwartaal 1 en 2 van 2017 gebruikt. Menzis wil bewerkstelligen dat GRZ toegankelijk blijft voor alle tijdelijk kwetsbare ouderen en uitkomsten van zorg borgen. Alle zorgaanbieders GRZ, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, ontvangen een omzetplafond in 2018. Deze informatie wordt op individueel niveau in het najaar aan u teruggekoppeld.”
Het definitieve document vindt u onderstaand. 

Publicatie zorginkoopbeleid 2018-2019

Publicatiedatum 31 maart 2017
Samen met zorgaanbieders wil Menzis in 2018 de volgende stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. We zien waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden en richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn en kosten voor het leveren van die zorg. Lees alles over onze visie in het digitale magazine.


Behalve onze visie op zorg, hebben we het inkoopbeleid 2018 voor Huisartsenzorg uitgewerkt in een afzonderlijk document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2018 ten opzichte van 2017, de inkoopeisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.

Graag gaan wij met u in 2018 de samenwerking aan! 


Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.