Zorginkoopbeleid 2018

Geriatrische Revalidatiezorg

Aanvulling op Zorginkoopbeleid GRZ 2018

Publicatiedatum 15 juli 2017
Op een enkel punt is het zorginkoopbeleid GRZ 2018 aangepast. Het betreft de volgende passage:

  • Pag. 6; Paragraaf 3.2. financieel beleid:
    “we monitoren gedurende de looptijd GRZ de in-, door- en uitstroom van verzekerden… “ is als volgt aangepast:
    “Menzis heeft voor een zorgvuldige bepaling van tarieven en omzetplafonds de declaratiegegevens van eerdere jaren en de in-, door en uitstroomgegevens uit de monitor van kwartaal 1 en 2 van 2017 gebruikt. Menzis wil bewerkstelligen dat GRZ toegankelijk blijft voor alle tijdelijk kwetsbare ouderen en uitkomsten van zorg borgen. Alle zorgaanbieders GRZ, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, ontvangen een omzetplafond in 2018. Deze informatie wordt op individueel niveau in het najaar aan u teruggekoppeld.”
Het definitieve document vindt u onderstaand. 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy