Directeur Zorg Joris van Eijck verlaat Menzis na 5 jaar veranderkracht

Joris van Eijck

Op 1 september verlaat directeur Zorg Joris van Eijck onze organisatie. Na 5 jaar veranderingen in de zorg te hebben aangejaagd, gaat hij op zoek naar een nieuwe impuls in zijn loopbaan. “Met trots kijk ik terug op mijn periode bij Menzis.”

20 augustus 2020

Krachtig in de regio
“In 2015 was mijn streven om de relatie tussen zorgverleners en Menzis veel meer te baseren op de inhoud: de daadwerkelijk geleverde zorg aan verzekerden. En veel minder op een ‘rituele contracteringsdans’. Vanuit dit streven zijn we ons de afgelopen jaren extra gaan richten op de veranderrol in het zorglandschap. Een rol die we vooral goed kunnen invullen in de regio’s waar we een groot marktaandeel hebben.”

De woorden van Joris worden gesteund met bewijslast van 5 jaar ‘veranderkracht’. Zo maakte Menzis in 2017 de eerste meerjarenafspraak met het Martini Ziekenhuis, waarna vele volgden. Ook in de GGZ, wijkverpleging, langdurige zorg en huisartsenzorg. Inmiddels hebben we met bijna alle ziekenhuizen in onze regio’s een meerjarenafspraak (Haga, HMC, MST, Rijnstate, Rivierenland, UMCG, ZGT en ZGV).

Actieve dialoog
Joris: “De actieve dialoog is voor mij heel belangrijk. Open het gesprek ingaan en alle thema’s behandelen. Zonder wrijving geen glans. Dus de discussies moeten gevoerd worden, en het liefst met alle betrokken partijen. Primair met inwoners, patiënten en cliënten. En natuurlijk met zorgverleners.”

“De rol van Menzis verandert van een organisatie die declaraties uitbetaalt, naar een die verandering faciliteert. Verandering in vele verschijningsvormen. De beweging van financiering op volume naar meerwaarde bijvoorbeeld. Voor ons betekent waardegericht werken de afspraken voor onze verzekerden, die ook echt inhoudelijke waarde toevoegen. Méér dan het meten en verbeteren van zorguitkomsten. We analyseren de hele zorgketen om daarbinnen te zorgen voor een betere situatie voor patiënten.”

Ontschotten en innoveren
Op deze manier wil Menzis schotten doorbreken. Want patiënten bewegen vaak tussen schotten (wetgeving en zorginstanties), terwijl de samenhang van die schotten juist relevant is. Als zorgverzekeraar kunnen we samenwerking in de zorgketen realiseren, zoals bij Treant Zorggroep.

Ook bij de juiste zorg op de juiste plek komt ‘over je eigen schaduw heen stappen’ terug. Joris was lid van de taskforce achter dit concept: “Niet alleen je eigen stoep schoonvegen, maar de hele straat schoonhouden. Zorg organiseren rondom de patiënt, hierbij regionaal optrekken en durven loslaten als het bij een ander beter past.”

Daarbij was zorg op afstand een opkomende mogelijkheid. Met behulp van innovatie is het mogelijk om metingen van veel gezondheidsinformatie vanuit huis te doen. Gewoon met een tablet, zoals bij COPD in beeld. En ziekenhuiszorg kan ermee worden verplaatst naar thuis of de huisarts. Echografie bijvoorbeeld, of via applicaties als Prisma

Inkoop met leefkracht
Joris vervolgt: “In onze regio’s veranderen we de inkoop en werkwijze, zodat organisaties op hun beurt meer ruimte hebben om vanuit informatie en vertrouwen bij de patiënt aan te sluiten. Meerjarenafspraken met zorginstanties kenmerken zich door meer flexibiliteit en minder regeldruk.”

“We faciliteren ook initiatieven. Dit doen we samen; vanuit eigenaarschap en vernieuwing in de zorgpraktijk. En natuurlijk gaat Menzis verder dan het maken van afspraken over kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Wij versterken ook de leefkracht van ieder mens. Daarom heeft preventie ook een steeds belangrijkere rol in de afspraken die wij met de zorgketen maken.”

Organisatie aangepast
Het afgelopen jaar heeft Menzis gekeken naar een nieuwe inrichting van de eigen organisatie van zorg. Uitgangspunt was om samen met zorgaanbieders en gemeenten het zorglandschap in beweging te zetten. Door een aanpak vanuit de regio’s met regiobeelden en -visies (zie die in de Achterhoek en Twente), meerjarenafspraken, visie op preventie en op digitalisering en multidisciplinaire samenwerking in een ‘digiteam’.

“Intern wordt de organisatie een reflectie van regionale ontwikkelingen, waardoor we nog beter in staat zijn om daar resultaten te behalen. Aanbieders krijgen een helder aanspreekpunt en denken mee in de keten; zorgsoort- en zorgwet-overstijgend.”

Tijd voor toekomst
En er is nog meer in gang gezet: de waardegerichte zorginkooptrajecten bijvoorbeeld. De patiënt staat hierbij centraal en betrokken zorgorganisaties leren van elkaar. Op het gebied van heup, knie en staar zijn we al heel ver. Maar recent zijn we ook gestart met langere zorgtrajecten als hartzorg en borstkankerzorg. En laten we de GGZ niet vergeten. Ondanks de betrokkenheid van 12 partijen aan de start is dit 2 jaar geleden slecht gevallen in de media. Maar achter de schermen bleven de deelnemers erin geloven. Inmiddels doen 17 organisaties mee en delen zij interessante uitkomsten met elkaar.

Dit alles overwegend besefte Joris dat het tijd is om verder te gaan. “Ik heb hiermee bereikt wat ik wilde bereiken: verandering op gang brengen. Wat die nieuwe stap wordt? Daar denk ik nog even over na. Ik ga mijn zoektocht richten op een rol waarbij verandering realiseren opnieuw centraal staat.”

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.