'Als Ledenraadslid ben je een vertegenwoordiger namens alle verzekerden'

2 vrouwen op een bankje in het park

Esther Gerritsen komt uit Arnhem en is sinds 2020 lid van de Ledenraad van Menzis. “In deze rol ben je een van de vertegenwoordigers namens alle verzekerden. Dit betekent dat je - vanuit je eigen perspectief en met ervaringen en geluiden uit jouw omgeving - meedenkt over de missie, visie en het beleid van Menzis.”

30 maart 2021

“De onderwerpen waar je als lid invloed op uitoefent, zijn heel divers. Het gaat bijvoorbeeld om de interne organisatie van Menzis, zoals de vaststelling van de jaarrekening. Maar ook om de uitvoering van de belangrijkste taak van Menzis: de zorg toegankelijk houden. Zo adviseren we over het zorginkoopbeleid.”

Invloed van Ledenraad
Het werk voor de Ledenraad vindt Esther belangrijk: “Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met zorg. Het is een onderwerp dat ons bijna allemaal raakt. Om als lid van de Ledenraad invloed te kunnen uitoefenen op de wijze waarop zorg georganiseerd wordt, is belangrijk en vooral leuk. Als lid heb je op 2 manieren invloed. Ten eerste kun je vooraf proactief meedenken over de uitvoering van de kerntaak van Menzis: het bieden van toegankelijke zorg. Ten tweede ben je de stem en vertegenwoordiging van alle verzekerden. We koppelen het gekozen beleid en de gevolgen hiervan tot op individueel niveau terug aan Menzis. We houden dus in de gaten welke effecten het beleid heeft in de praktijk. Dat maakt het een heel bijzondere en eervolle taak.”

Uitdagingen in regio Midden
In de regio Midden is Esther bij een aantal specifieke onderwerpen betrokken. “In deze regio, waarin ik ook woon, wordt de komende jaren een sterkere vergrijzing en ontgroening verwacht dan gemiddeld. De vergrijzing in de regio gaat samen met een flinke groei van het aantal inwoners met een chronische ziekte, met name dementie. In combinatie met de afname van zorgverleners en mantelzorgers is dit een grote uitdaging in de regio. Samen met regionale zorgpartijen werkt Menzis dan ook aan het slimmer organiseren van de zorg: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment tegen de juiste prijs."

"Bijvoorbeeld door het opstellen van een speciaal regioplan. Hiervoor is input nodig van inwoners van de regio Midden, en als lid van de Ledenraad ga ik deelnemen aan de tijdelijke klankbordgroep om dit regioplan verder te kunnen uitwerken. Je denkt dan kritisch mee over onderwerpen die voor inwoners belangrijk zijn, zoals: positieve gezondheid, samenwerking in de regio en de inzet van het schaarse zorgpersoneel. Een mooi voorbeeld hoe je als Ledenraadslid ook in je eigen omgeving directe invloed kunt uitoefenen op belangrijke zorgthema's.”

Aanmelden voor ons klantpanel
Als Ledenraad vinden we uw mening belangrijk. We willen graag weten wat u vindt van onderwerpen in de zorg en hoe u beter geholpen kunt worden. U kunt meedenken in het klantpanel van Menzis. De onderzoeken zijn anoniem en u beslist per onderzoek of u mee wilt doen. Zonder enige verplichting en wanneer het u uitkomt.

Onze Ledenraad
Alle verzekerden bij Menzis zijn automatisch lid van de Coöperatie Menzis U.A., zoals Menzis officieel heet. Aan het hoofd daarvan staat de Ledenraad, het hoogste orgaan bij Menzis. De leden van de Ledenraad geven samen een stem aan álle leden. En deze stem wordt gehoord, want de Ledenraad heeft een belangrijke rol die de koers van Menzis mede bepaalt. De afgevaardigden waaruit de Ledenraad bestaat, worden gekozen door en uit alle verzekerden. Iedereen vanaf 18 jaar en verzekerd bij Menzis (of bij een van de andere merken van Menzis: Anderzorg en HEMA) kan zich aanmelden. Steeds voor een termijn van 4 jaar. De volgende verkiezingen vinden in 2023 plaats.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.