Zorg zorgverzekering

Nieuws

 • 18 juni 2024

  Ledenraad bezoekt Medisch Spectrum Twente

  De Ledenraad, Directieraad en Raad van Commissarissen waren vrijdag op bezoek bij het Medisch Spectrum Twente. Coöperatie Menzis is als grootste zorgverzekeraar in de regio sterk verbonden met Twente en het MST is een belangrijke samenwerkingspartner

  lees meer

 • 10 juni 2024

  Opening huisartsenspoedpraktijk voor inwoners Enschede zonder huisarts

  Regionale huisartsenorganisatie SHT-THOON opent vandaag met hulp en steun van alle huisartsen in Twente een nieuwe huisartsenpraktijk in Enschede voor mensen zonder huisarts. De praktijk heet “THOEN”. THOEN is er voor mensen die huisartsenspoedzorg nodig hebben maar geen eigen huisarts hebben. Spoedzorg is zorg die niet kan wachten tot morgen. De patiënten kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch terecht bij de praktijk die is gevestigd in de huisartsenpost in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST). Het telefoonnummer is: 053 – 430 8655.

  lees meer

 • 16 mei 2024

  Ruim 120 aanmeldingen voor het MenzisFonds

  Dit jaar hebben ruim 120 organisaties een aanvraag gedaan bij het MenzisFonds. In juni maakt Menzis bekend welke projecten een bijdrage krijgen toegekend.

  lees meer

 • 16 april 2024

  Faillissement Co-Med Tele-services BV

  Menzis heeft vandaag kennisgenomen van het faillissement van Co-Med Tele-services BV, onderdeel van Co-Med Holding.

  lees meer

 • 28 maart 2024

  Jaarrekening 2023: solide resultaten Menzis, uitdagingen in de zorg steeds groter

  Coöperatie Menzis publiceert de jaarrekening 2023. We kijken terug op een jaar waarin we met zorgaanbieders en het sociale domein nadere invulling hebben gegeven aan het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

  lees meer

 • 25 maart 2024

  Samenwerking in Groningen sluit ZBC's niet uit

  Op 1 december 2023 verscheen in Zorgvisie het artikel ‘Groningse ziekenhuiszorg experimenteert met samenwerking nieuwe stijl’. Het artikel doet verslag van een samenwerking in de regio Groningen tussen UMC Groningen, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en de zorgverzekeraars Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Zij zijn een samenwerking gestart op het gebied van beweegzorg, cardiologische zorg, rectumchirurgie en plastische chirurgie.

  lees meer

 • 18 maart 2024

  MenzisFonds op zoek naar maatschappelijke projecten voor meer leefkracht of betere zorg

  Ook dit jaar ondersteunt het MenzisFonds lokale projecten met een maatschappelijke insteek. Verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties die een idee hebben op het gebied van leefkracht, kunnen een beroep doen op het MenzisFonds.

  lees meer

 • 12 maart 2024

  Onderzoek NZa naar zorgplicht zorgverzekeraars

  De NZa heeft bij de grootste zorgverzekeraars in de vier regio’s met de langste wachtlijsten gekeken of zorgverzekeraars voldoende doen in het licht van hun zorgplicht. De conclusie van de NZa is dat de vier grote zorgverzekeraars de invulling van hun zorgplicht moeten verbeteren.

  lees meer

 • 8 maart 2024

  Bas van de Goor Foundation komt met nieuwe wandeluitdaging

  De Bas van de Goor Foundation, partner van Menzis, start met een nieuw, laagdrempelig wandelinitiatief: Mijn Wandeluitdaging. Een online programma om mensen met diabetes of een verhoogd risico daarop zelfstandig in beweging te brengen, om zo aan hun gezondheid te werken.

  lees meer

 • 6 maart 2024

  Kunstmatige alvleesklier sluit studie succesvol af

  Deze week publiceerde de The Lancet een veelbelovend artikel over de studie naar de werking van de Inreda AP kunstmatige alvleesklier, bedacht en ontwikkeld door Robin Koops van Inreda om de bloedglucosewaarde van patiënten met DM1 op het juiste niveau te houden.

  lees meer

 • 15 februari 2024

  Koen Jansen benoemd als directeur Zorg en Gezondheid bij Menzis

  Per 1 april start Koen Jansen als directeur Zorg en Gezondheid en lid van de Directieraad bij Coöperatie Menzis. In deze functie is Koen verantwoordelijk voor toegankelijke en betaalbare zorg voor onze ruim 1,8 miljoen verzekerden (Zvw) en alle inwoners van onze Zorgkantoorregio’s (Wlz).

  lees meer

 • 8 februari 2024

  Ruim 13 weken wachttijdwinst per klant door bemiddeling

  Wachten op zorg. Het komt steeds vaker voor. De zorgadviseur van Menzis helpt mensen met wachtlijstbemiddeling. In 2023 hebben we voor circa 6.000 klanten de wachttijd ingekort met gemiddeld 92 dagen. Dat is een wachttijdwinst van maar liefst meer dan 13 weken!

  lees meer

 • 29 december 2023

  Ambitie regioplan Rivierenland: van zorgvraag naar leefvraag

  Samen met tientallenzorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en burgerinitiatieven in Rivierenland is een plan voor de regio opgesteld. Dit regioplan richt zich op de samenhang tussen het sociale domein en de zorg voor de inwoners en het beschikbaar houden daarvan in de toekomst. Ook moet het de ‘samenredzaamheid’ in dorpen en wijken bevorderen.

  lees meer

 • 29 december 2023

  Samen gezond voor elkaar in Midden Gelderland

  Samen gezond voor elkaar. Dat is hét motto van het regioplan Centraal Gelderland dat onlangs is gepubliceerd. In het regioplan staat de gezamenlijke aanpak van zorg- en welzijnsorganisaties, een vertegenwoordiging van inwonersgroepen, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis.

  lees meer

 • 28 december 2023

  Regioplan voor een gezonder Groningen

  Bijna 40 organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, kennisinstellingen, gemeenten in de provincie Groningen en Coöperatie Menzis hebben gezamenlijk een plan gemaakt over de organisatie en samenwerking op het gebied van zorg en gezondheidsverbetering voor inwoners. Doel is om zorg, gezondheid, welzijn, sport en bewegen dichter bij elkaar te brengen, waarbij de gezondheid van alle Groningers centraal staat.

  lees meer

 • 27 december 2023

  Contract Nij Smellinghe en Menzis goede basis voor de uitdagingen in de zorg

  Nij Smellinghe en Menzis slaan de handen ineen om de gezondheidszorg in de regio te versterken. Het tweejarig zorgcontract geeft een goede basis om toekomstbehendig te zijn om zo de uitdagingen in de zorg aan te gaan. Deze samenwerking is van belang voor beide partijen en staat garant voor kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke medisch specialistische zorg voor de inwoners van Oost-Friesland, West-Groningen en Noordwest-Drenthe.

  lees meer

 • 18 december 2023

  Mensen worden zekerder en sterker door training valpreventie

  Jaarlijks vallen bijna 80.000 ouderen met ernstig letsel als gevolg. Vaak leidt dat tot ziekenhuisopnames, in veel gevallen gevolgd door revalidatie en thuiszorg. Vooral mensen van 65 jaar of ouder kunnen veel last ondervinden van een val. Daarom vindt Menzis het belangrijk om vallen zoveel mogelijk te voorkomen en de valrisico’s te verminderen.

  lees meer

 • 15 december 2023

  Regioplan voor gezonde Achterhoekers

  De zorg in de Achterhoek staat onder druk. Meer mensen hebben zorg nodig, bijvoorbeeld omdat we ouder worden. Tegelijkertijd zijn er niet genoeg mensen om al die zorg te bieden. Als we doorgaan op dezelfde voet, loopt de zorg vast. Door goed samen te werken, willen zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis de gezondheid van Achterhoekers stimuleren en de zorg slimmer organiseren.

  lees meer

 • 14 december 2023

  Samenwerking en saamhorigheid, zo verbeteren we de zorg in Twente

  Het regioplan Twente is gepubliceerd. In opdracht van de 14 Twentse gemeenten en Menzis hebben de samenwerkingsverbanden Twentse Koers en Twente Beter dit plan opgesteld. Maar liefst 300 partners, variërend van gemeenten en provincies tot ziekenhuizen en van welzijnsorganisaties tot woningcoöperaties, gaan samen aan de slag om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk blijft.

  lees meer

 • 13 december 2023

  Zwangere vrouwen hebben veel baat bij Centering Zwangerschap

  CenteringZwangerschap (ook wel: CenteringPregnancy) is een vorm van verloskundige zorg waarbij zwangere vrouwen een actieve rol spelen. In groepsbijeenkomsten spreken vrouwen, die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend, over zwangerschap, gezondheid, leefstijl, bevalling en babytijd. Dat heeft veel voordelen.

  lees meer

 • 13 december 2023

  Menzis en Wilhelmina Ziekenhuis Assen sluiten meerjarencontract

  Menzis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) hebben afgelopen vrijdag een meerjarencontract afgesloten. Daarmee is de zorg voor Menzis-verzekerden in de regio voor de komende twee jaar verzekerd. Deze overeenkomst biedt zekerheid voor patiënten die verzekerd zijn bij Menzis en garandeert vergoeding van ziekenhuiszorg in het WZA.

  lees meer

 • 7 december 2023

  Menzis en Ommelander Ziekenhuis bundelen krachten voor verzekerden in Noordoost Groningen

  Menzis en het Ommelander Ziekenhuis hebben een driejarige overeenkomst gesloten, gericht op het waarborgen van hoogwaardige zorg voor de inwoners van Noordoost-Groningen. Deze gezamenlijke inspanning onderstreept de gedeelde verantwoordelijkheid van beide partijen voor toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare zorg in de regio.

  lees meer

 • 5 december 2023

  Menzis kaartenactie in de regio: Ik stuur je leefkracht

  Niet voor iedereen zijn de donkere dagen voor kerst iets om naar uit te kijken. Daarom organiseert Menzis dit jaar een kaartenactie rondom de feestdagen: “Ik stuur je leefkracht”. Van 7 t/m 17 december is Menzis op verschillende dagen met een speciale stand aanwezig in Arnhem, Doetinchem, Enschede, Groningen en Wageningen. Iedereen die een ander een beetje meer leefkracht toewenst, wordt uitgenodigd om die ander een persoonlijk kaartje te sturen.

  lees meer

 • 4 december 2023

  Menzis verkoopt kantoorgebouw in Groningen aan BDD Real Estate

  Menzis heeft haar duurzame en markante kantoorgebouw aan het Winschoterdiep in Groningen verkocht aan BDD Real Estate. Menzis is en blijft verbonden met Groningen. Menzis blijft huurder in het pand na verkoop en huurt twee verdiepingen.

  lees meer

 • 4 december 2023

  Samenwerken voor gezonde en vitale inwoners Gelderse vallei

  Samenwerken aan zorg, gezondheid en preventie voor gezondere inwoners in de Gelderse Vallei. In het regioplan Vitale Gelderse Vallei hebben de zeven gemeenten, regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraar Menzis vastgelegd hoe ze dat de komende jaren samen gaan aanpakken. Het regioplan zet in op vijf regio-opgaven: kansrijk opgroeien, mentaal vitaal, vitaal oud worden, passende acute zorg en passende zorg en ondersteuning bij inwoners met meerdere problemen.

  lees meer

 • 30 november 2023

  Menzis en SGV helpen studenten bij hun fysieke en mentale gezondheid met een nieuwe zorgverzekering

  Vandaag sluit de Stichting Studenten Zorgverzekering ISO/LSVb een overeenkomst met zorgverzekeraar Menzis. De partijen gaan komende drie jaar aan de slag om het bestaande zorgcollectief Studenten Goed Verzekerd (SGV) te verbeteren met een geheel nieuw aanbod.

  lees meer

 • 21 november 2023

  Vertrek Esther Agterdenbos bij Coöperatie Menzis

  Esther Agterdenbos, directeur Zorg en Gezondheid van Coöperatie Menzis, heeft besloten Menzis te verlaten. Tot 1 maart 2024 zal Esther haar huidige functie ten volle blijven bekleden, zodat ze samen met haar collega’s onder andere de lopende zorgcontractering kan afwikkelen.

  lees meer

 • 14 november 2023

  Anderzorg, zorg wordt anders

  ‘Zorg wordt anders’ dat is de boodschap in de campagne van Anderzorg dit jaar. Bijvoorbeeld vanuit huis of digitaal. En daarvoor biedt Anderzorg haar klanten een zorgverzekering met extra diensten zoals App de Huisarts en Coach op zak.

  lees meer

 • 9 november 2023

  Verrassend lage stijging van de premie Menzis Basis 2024

  Coöperatie Menzis beperkt de verhoging van de maandpremie voor de Menzis Basis verzekering tot €5,50 per maand.  De maandpremie in 2024 van Menzis Basis bedraagt €146,75.

  lees meer

 • 17 oktober 2023

  Constructieve bijeenkomst over crisis GGZ-zorg in Groningen

  24 uur per dag, zeven dagen per week staat de GGZ-crisisdienst van Lentis in Groningen klaar voor mensen die acuut in psychische nood verkeren, bijvoorbeeld door een psychose of ernstige paniekaanval. Maar het nijpende tekort aan zorgprofessionals, zoals psychiaters, maakt het steeds moeilijker om de werkroosters rond te krijgen en deze zorg voor mensen in de regio te garanderen. Dit was dan ook het onderwerp van gesprek op donderdag 12 oktober met zo’n 50 GGZ-professionals in ons pand in Groningen.

  lees meer

 • 17 oktober 2023

  Nieuwe Ledenraad vanaf 1 januari 2024 een feit

  Ruim 500 leden van Coöperatie Menzis meldden zich dit voorjaar aan als kandidaat voor onze Ledenraad. “Een prachtig aantal”, aldus Ledenraadslid en tevens Kiescommissie-voorzitter Brenda Outshoorn. Na een zorgvuldige selectie is de nieuwe Ledenraad per 1 januari 2024 een feit.

  lees meer

 • 12 oktober 2023

  Half Uurtje Door Je Buurtje; wandelt u ook mee?

  Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. Op dit dag organiseert onze partner, de Bas van de Goor Foundation Buurtje in samenwerking met Menzis en Novo Nordisk, weer Half Uurtje Door Je Buurtje. Op deze dag vragen we samen aandacht voor het belang van bewegen voor mensen met en zonder diabetes. Wij roepen iedereen op om deze dag een wandeling te maken van ongeveer 30 minuten; een Half Uurtje Door Je Buurtje. Doet u ook mee?

  lees meer

 • 9 oktober 2023

  Coöperatie Menzis ondersteunt week van Zorg voor Energie

  Coöperatie Menzis is deze week deelnemer aan de campagneweek Zorg voor Energie. De week staat in het teken van het tegengaan van energieverspilling en het besparen van kosten. Om de week af te trappen, hijsen we vandaag de vlag.

  lees meer

 • 6 oktober 2023

  500 aanwezigen bij bijeenkomst regioplan Twente

  Vorige week woensdag 27 september vond de bijeenkomst voor het regioplan in Twente plaats. Ruim 500 enthousiaste aanwezigen gingen met elkaar aan de slag om de zorg en ondersteuning in Twente beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 29 september 2023

  Coöperatie Menzis stopt na 11 jaar met SamenGezond-app

  Coöperatie Menzis stopt per 1 januari 2024 met SamenGezond. Dat betekent dat het programma met de bijbehorende app vanaf volgend jaar niet langer onderdeel is van de dienstverlening van Menzis. Deelnemers van SamenGezond worden hier vandaag over geïnformeerd.

  lees meer

 • 25 september 2023

  Bij Menzis wappert deze week de SDG-vlag: wat doen wij aan duurzaamheid?

  Net als vorig jaar is op onze kantoren is deze week de Sustainable Development Goals (SDG) vlag te zien. Een goed moment om stil te staan bij de inzet van Coöperatie Menzis is op het gebied van duurzaamheid.

  lees meer

 • 19 september 2023

  Nationale Diabetes Challenge 2023 sluit feestelijk af met festival

  Zaterdag 16 september kwamen ruim 1500 mensen uit heel Nederland naar de Nationale Diabetes Challenge in Tilburg om de laatste kilometers samen te lopen van de NDC 2023. Al deze mensen zijn 20 weken geleden begonnen met wandelen en hebben dit langzaam opgebouwd onder begeleiding. Hiermee hebben ze de eerste stappen gezet om te werken aan hun gezondheid. In deze laatste week sloten zij, de challenge af met dit festival. Wandelgroepen uit heel Nederland; zoals uit Groningen, Enschede en Arnhem.

  lees meer

 • 24 juli 2023

  Regiobeeld Groningen: "Stilstaan bij de vraag waar inzet het meeste oplevert"

  De zorg staat onder druk. Er wordt meer en meer zorg gevraagd, terwijl er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven richting aan toekomstbestendige zorg en meer gezondheid voor iedereen. Een eerste stap is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio. Dit regiobeeld is opgesteld door Menzis als preferente zorgverzekeraar, gemeenten en GGD in afstemming met inwoners, zorgaanbieders, provincie en welzijn en bekrachtigd in het Gezondheids Overleg Groningen (GOG), het regionale netwerk van gezondheid en zorg met vertegenwoordiging van bovengenoemde partijen.

  lees meer

 • 20 juli 2023

  Meer tijd voor de patiënt: door anders te werken bij Huisartsenpraktijk Arts en Zorg Mariahoeve

  De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod van zorg. Huisartsen en zorgverleners ervaren een toenemende werkdruk en patiënten moeten soms langer wachten op zorg of kunnen moeilijker een nieuwe huisarts vinden. Ook bij Huisartsenpraktijk Mariahoeve in Den Haag merkten ze dat de werkdruk toenam. Daarom gooiden ze in de zomer van 2022 het roer om. Sindsdien neemt niet langer de doktersassistent de telefoon op, maar de huisarts of de verpleegkundig specialist. Nu, een jaar later, is het nog steeds een succes: patiënten zijn tevreden en de zorgverleners ervaren meer werkplezier.

  lees meer

 • 11 juli 2023

  Ledenraad op werkbezoek bij VWS en Tweede Kamer

  Een paar weken geleden was onze Ledenraad in (politiek) Den Haag. Ze brachten daar een middag door bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Tweede Kamer.

  lees meer

 • 7 juli 2023

  Regiobeeld Achterhoek: zorgvraag en -aanbod in 2040

  We staan de komende jaren voor een uitdaging. Door bijvoorbeeld vergrijzing vragen inwoners steeds meer zorg en ondersteuning. Daartegenover staat dat er steeds minder zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven de richting aan voor oplossingen en werken aan meer gezondheid en welzijn voor iedereen. Een eerste stap in deze akkoorden is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio. Onder regie van Coöperatie Menzis, gemeente Doetinchem en GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben de Achterhoekse gemeenten, (zorg)organisaties en andere betrokken partijen hiervoor het Regiobeeld opgesteld.

  lees meer

 • 7 juli 2023

  Regiobeeld Gelderse Vallei: zorgvraag en -aanbod in 2040 in beeld

  Er wordt meer en meer zorg en ondersteuning gevraagd terwijl er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven richting aan oplossingen en meer gezondheid en welzijn voor iedereen. Een eerste stap in deze akkoorden is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio. Samen met de gemeenten en GGD’en uit de Gelderse Vallei heeft Coöperatie Menzis daarvoor het regiobeeld voor de Gelderse Vallei opgesteld.

  lees meer

 • 30 juni 2023

  Regiobeeld: Zorgvraag en -aanbod in 2040 in kaart gebracht

  De zorg staat onder druk. Er wordt meer en meer zorg gevraagd, terwijl er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven richting aan toekomstbestendige zorg en meer gezondheid voor iedereen. Een eerste stap is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio.

  lees meer

 • 29 juni 2023

  60 projecten die leefkracht versterken ontvangen bijdrage MenzisFonds

  Van AED-cursussen voor minima tot gezonde voeding op scholen. Van kinderen die actief mee kunnen doen met het bloemencorso tot een nieuwe bus, zodat vrijwilligers mensen met een beperking naar activiteiten kunnen brengen. Van een rolstoelfiets tot gospelkoorworkshops om ouderen samen in beweging te brengen en te laten zingen. Van een scheurblok voor mensen met kanker tot het voorkomen van drugsgebruik onder studenten. Het is te veel om op te noemen.

  lees meer

 • 15 juni 2023

  Menzis en Huis voor de Sport Groningen bundelen krachten

  Gisteren hebben we onze samenwerking met Huis voor de Sport Groningen officieel bekrachtigd door het tekenen van een partnerschap met als doel: het stimuleren en versterken van de leefkracht van inwoners van de provincie Groningen door middel van bewegen.

  lees meer

 • 13 juni 2023

  Coöperatie Menzis publiceert Duurzaamheidsverslag

  Vandaag presenteert Coöperatie Menzis haar eerste Duurzaamheidsverslag. In dit verslag blikken we terug op onze inspanningen en resultaten over 2022. Zo communiceren we transparant over wat goed gaat en over wat beter kan en laten we zien waar we trots op zijn.

  lees meer

 • 9 juni 2023

  Reactie op Volkskrant-artikel over Co-Med

  Verschillende media berichten over de huisartsenzorg in de inmiddels gesloten huisartsenpraktijk van Co-Med in het Brabantse Reusel. Goede huisartsenzorg is cruciaal voor het welzijn en de gezondheid van patiënten en voor het goed functioneren van de gehele zorgketen in de regio. We zijn dan ook geschrokken van de berichtgeving over deze Co-Med praktijk in Reusel.

  lees meer

 • 4 mei 2023

  Coöperatie Menzis volgt het vuur van de Vrijheid

  Een team van 16 lopers, fietsers en begeleiders van Coöperatie Menzis neemt op donderdag 4 mei, rond middernacht, het bevrijdingsvuur in ontvangst op het 5 Mei Plein in Wageningen. In estafettevorm zetten de lopers vervolgens meteen koers naar Enschede.

  lees meer

 • 2 mei 2023

  Inschrijving voor de Menzis 4 Mijl van Groningen geopend

  Vandaag is om 12.00 uur de inschrijving voor de 36e editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen geopend bij het kantoor van Menzis. Het grootste loopfeest van Noord-Nederland vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2023. Voor het eerst in 36 jaar wordt er een nieuwe afstand toegevoegd aan het programma: de Mini 4 Mijl.

  lees meer

 • 31 maart 2023

  Cooperatie Menzis publiceert zorginkoopbeleid 2024

  Duurzaam toegankelijke én betaalbare zorg voor alle verzekerden. Dat is waar Coöperatie Menzis, samen met zorgaanbieders, elke dag aan werkt. Dat doen we onder andere via onze zorginkoop. Vandaag publiceren we het zorginkoopbeleid 2024.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.