Archief Mondzorg

(Wettelijke) wijzigingen 2016

Publicatiedatum 9 december 2015
Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierover medio december per e-mail over geïnformeerd. Hieronder vindt u belangrijke wijzigingen voor uw zorgsoort. Bekijk daarnaast ook de themapagina ‘veranderingen 2016’ voor meer informatie.

Via het Vecozo machtigingenportaal kunnen machtigingen digitaal worden aangevraagd en verwerkt. Circa 5% van het totaal aantal aanvragen wordt momenteel digitaal ingediend. Het gaat hier met name om prestatiecodes voor de niet zelfstandige Centra Bijzondere Tandheelkunde in een Ziekenhuis en fronttandvervanging 18- tot 22 jaar vanuit de aanvullende verzekering.

Digitale aanvragen hebben voor klanten veel voordelen. De snelheid van afhandeling is groter; zorgaanbieders ontvangen een dag na het indienen van een machtiging via Vecozo reactie. In 2016 gaat Menzis de digitale aanvragen met voorrang behandelen

Hoe kan ik een machtiging digitaal indienen via Vecozo?

Vraag uw certificaat aan via Vecozo. Meer informatie over de mogelijkheden van het portaal vindt u op de website van Vecozo.

Veelgestelde vragen
Menzis heeft met een aantal tandartsen contact gehad over het machtigingenportaal van Vecozo. In aanvulling hierop hebben we een aantal veel gestelde vragen opgesteld en beantwoord.

 1. Ik heb een certificaat voor het declareren en Controle Verzekeringsrecht wat heb ik nodig?
  Uw certificaat moet uitgebreid worden met de rol machtigingenportaal.
 2. Het aanvragen gaat sneller, maar om de prestaties op te zoeken in de aanvraag dat kost meer tijd.
  Er bestaat een instroomservice voor het machtigingenportaal. U kunt hiervoor contact opnemen met uw software leverancier.
 3. Welke behandelingen kunnen worden aangevraagd?
  Implantaten in de edentate bovenkaak, Implantaten in de edentate onderkaak, Implantaten in een dentate kaak, Fronttandvervanging Jeugd, Volledig kunstgebit, Klikgebit op implantaten, Bijzondere Orthodontische hulp schisis, Bijzondere Orthodontische hulp overig, Bijzondere tandheelkunde, Opvullen of repareren van bestaand klikgebit.
 4. Krijg ik de machtiging nog wel op papier toegestuurd?
  We sturen geen papieren machtiging meer naar de zorgverlener. U krijgt vanuit Vecozo een emailnotificatie als de status van aanvraag wijzigt. Het machtigingsnummer kunt u terugvinden in uw aanvraag in het machtigingenportaal.
 5. De patiënt moet altijd een handtekening op de aanvraag zetten. Hoe doe ik dit bij een digitale aanvraag?
  Een aantekening in het patiëntendossier dat er toestemming is gegeven voor de aanvraag is afdoende.

  Contact
  We streven ernaar om de dienstverlening voor klanten steeds verder te verbeteren. Sneller uitsluitsel over een machtigingsaanvraag kunnen geven hoort hier bij. We vertrouwen erop dat deze nieuwe werkwijze ook voor u voordelen heeft. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze Zorgadviseur Mondzorg op telefoonnummer 0317 49 20 52.

Evaluatie van het contracteringsproces 2015

Publicatiedatum 13 mei 2015
In december en januari heeft Menzis wederom een online onderzoek uitgevoerd onder zorgaanbieders die in 2014 digitaal een overeenkomst met Menzis zijn aangegaan voor het jaar 2015. Van de 13.945 verstuurde enquêtes hebben we 13 procent (1.785) ingevuld teruggekregen. Tegenover de 33 procent respons van vorig jaar een mager resultaat, maar we hebben van alle zorgsoorten genoeg reacties gekregen om ons proces aan te spiegelen.

 • Lees de resultaten

Inkoopbeleid 2016

Publicatiedatum 1 april 2015
Onlangs heeft minister Schippers het jaar 2015 en een deel van 2016 uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Hierin staat het verbeteren van de informatievoorziening aan patiënten/consumenten over kwaliteit en kosten van behandelingen centraal. Daarnaast willen mensen ook helderheid over de verschillende polissen en inzicht in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Die helderheid wil Menzis haar verzekerden graag bieden. Dat betekent dat we met u tijdig in contact willen treden over ons voorgenomen inkoopbeleid 2016. Daarom is besloten om de contouren van het inkoopbeleid 2016 al op 1 april 2015 te publiceren op onze website.

Voor mondzorg zal in 2016 het huidige beleid worden voortgezet. Wel wordt gekeken of we declaratieafspraken en moduleafspraken kunnen samenvoegen in één overeenkomst zodat er niet langer naast de modules apart een declaratieovereenkomst afgesloten moet worden. Omdat er geen beleidswijzigingen voor mondzorg gepland zijn is er geen apart inkoopdocument voor Mondzorg ontwikkeld. Vanzelfsprekend kunt u wel onze visie op de zorg voor 2016 nalezen in onderstaande download.

Rechtstreeks declareren

Wanneer u behandelingen, die voor vergoeding uit de aanvullende verzekering in aanmerking komen, rechtstreeks declareert bij Menzis dan zullen we alleen het verzekerde deel aan u uitbetalen. Voor veel behandelingen zal de vergoeding 80% zijn, de overgebleven kosten zullen worden afgewezen en dient u zelf bij uw patiënten te innen. Ook de bedragen boven de vastgestelde maximum vergoeding uit de polis zullen worden afgewezen. Doordat de zorgaanbieder vrij is om lagere tarieven te berekenen dan welke zijn opgenomen in de beschikking kunnen we aan een binnengekomen declaratie niet zien of het tarief gesplitst is in verzekerde vergoeding en eigen bijdrage of dat er om een andere reden een lager tarief berekend is.

Machtigingenportaal VECOZO

Mondzorgpraktijken kunnen vanaf heden machtigingen aanvragen voor een tandheelkundige behandeling via het Machtigingenportaal op de website van VECOZO. Dat werkt simpel, snel en efficiënt. Het aanvraagproces voor Mondzorg is in samenwerking met een aantal mondzorgspecialisten en Zorgverzekeraars Nederland gedigitaliseerd en deels geautomatiseerd. In het Machtigingenportaal wordt een beslisboom doorlopen die voor alle zorgverzekeraars uniform is. Het machtigingenbeleid blijft ongewijzigd.

Toegang tot het Machtigingenportaal

Om aan de slag te kunnen met het Machtigingenportaal moet de aanvrager een autorisatie voor de dienst op het persoonlijk certificaat te regelen. Daarna logt de aanvrager in op de website van VECOZO voor toegang tot het Machtigingenportaal.

Let op: met ingang van 1 januari 2015 worden alleen digitale aanvragen door Menzis verwerkt.

Elementnummer vermelden in declaraties

In de regeling mondzorg zijn zorgverleners binnen de mondzorg verplicht gesteld bij declaraties het elementnummer te vermelden. Zorgverzekeraars zijn gehouden aan het toetsen van binnenkomende declaraties op het voldoen aan wet- en regelgeving. Wanneer declaraties hieraan niet voldoen moeten deze worden afgewezen, dat geldt voor zowel digitale als papieren declaraties. Wilt u controleren of het elementnummer is ingevuld en tevens wordt meegezonden bij de declaraties? Mocht u hierbij problemen ondervinden neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.