Het coronavirus

De komst en verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor iedereen. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Op deze pagina staan veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en uw zorgverzekering.

Het is een bijzondere tijd, zeker in de zorg. Door corona stellen veel mensen hun bezoek aan de huisarts uit. Samen met de huisartsen doen wij de oproep: wacht niet als u zorg nodig heeft. Ga bij klachten altijd naar uw huisarts. Zorgverleners treffen allerlei maatregelen, zodat de kans dat u besmet raakt klein is.

Het coronavirus, zorg en uw vergoedingen

Zorg die niets te maken heeft met het coronavirus gaat zo goed mogelijk door. Dat lukt niet altijd. Moet u langer wachten op uw behandeling? Neem dan contact met ons op, mogelijk kunnen onze zorgadviseurs helpen.

 • Worden de kosten van een test voor het coronavirus vergoed?

  Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan zich sinds 1 juni 2020 laten testen bij de GGD. U betaalt voor deze test bij de GGD niets. Ook geen eigen risico. Kijk op www.coronatest.nl of bel met 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test in de buurt.

  Coronatest via de huisarts

  Gaat u naar de huisarts? Dan wordt de zorg vergoed vanuit de Basisverzekering. Voor een bezoek aan de huisarts betaalt u geen eigen risico. Ook wanneer de huisarts een coronatest bij u afneemt en laat analyseren door een erkend laboratorium, betaalt u niets voor de test. Ook geen eigen risico. Het laboratorium declareert de kosten zelf bij de GGD.

  Coronatest bij verblijf in het ziekenhuis of voorafgaand aan opname

  Verblijft u in het ziekenhuis of (GGZ-)instelling en moet u worden getest? Of moet u voorafgaand aan opname in het ziekenhuis worden getest? Dan vraagt het ziekenhuis of GGZ-instelling deze test aan. Dit wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. U betaalt voor deze zorg wel eigen risico. De coronatest in het ziekenhuis is hier onderdeel van.

  Zorgmedewerkers: coronatest in opdracht van mijn werkgever

  Wordt u getest op een coronabesmetting in opdracht van uw werkgever in de zorg? Dan vraagt de Arbo-arts of de GGD-arts de test aan. U betaalt voor deze test niets. Ook geen eigen risico. Dit geldt voor zowel medewerkers als ZZP’ers in de zorg.

  Preventieve coronatest voor vakantie zonder klachten

  Gaat u op vakantie naar het buitenland en moet u met een recente coronatest aantonen dat u geen corona heeft? En heeft u geen klachten? Dan vergoeden we dit niet. Preventieve coronatesten voor een vakantie of buitenlandse (zaken) reis worden niet vergoed. 

 • Worden de kosten van een behandeling bij coronabesmetting vergoed?

  Gaat u naar het ziekenhuis voor de behandeling van een coronabesmetting? Ook deze zorg wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Uw zorgverzekering dekt de kosten. U betaalt voor ziekenhuiszorg wel eigen risico. De test in het ziekenhuis is hier onderdeel van.

 • Hoe werkt de vergoeding van een vaccinatie in Nederland?

  Wordt een vaccinatie vergoed?

  De vaccinatie tegen het coronavirus is gratis. De overheid betaalt de kosten.

  Gaan de kosten van de vaccinatie ten koste van mijn eigen risico?

  Nee, de vaccinatie tegen het coronavirus is gratis. De overheid betaalt de kosten voor de vaccinatie tegen het coronavirus.

 • Is het verplicht om me te laten vaccineren. Zo nee, wat zijn de gevolgen als ik mij niet laat vaccineren?

  Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. U kiest zelf of u zich laat vaccineren tegen het coronavirus. De overheid geeft informatie over het coronavaccin en het vaccineren. En legt uit wat het betekent voor de samenleving als veel mensen zich wel of niet laten vaccineren. Als iedereen zich laat vaccineren, kan corona niet meer om zich heen grijpen. Een vaccinatie beschermt niet alleen uzelf. Maar ook uw familie, vrienden en de kwetsbare mensen om u heen.

  Uw keuze om wel of niet te vaccineren heeft geen gevolgen voor uw zorgverzekering of de vergoeding van behandelingen.

 • Worden mondkapjes vergoed?

  Nee, wij vergoeden geen mondkapjes. Deze kosten vallen niet onder de basisverzekering of aanvullende verzekering.

 • Wordt fysiotherapie voor corona-patiënten vergoed?

  De overheid heeft besloten om tijdelijk de herstelzorg aan ernstig zieke corona-patiënten ruimer te vergoeden vanuit de Basisverzekering. De verruimde vergoeding geldt voor zowel patiënten die op de IC hebben gelegen als patiënten die op verpleegafdelingen zijn behandeld of die thuis ernstig ziek zijn geweest. Deze regeling geldt van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2022 en geeft patiënten recht op de volgende zorg:

  • Maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie
  • Maximaal 10 uur ergotherapie
  • Maximaal 7 uur diëtetiek
  • onbeperkt aantal uren logopedie

  Voorwaarden:

  • Om voor deze zorg in aanmerking te komen is een verwijzing door een huisarts of medisch specialist vereist.
  • Voor herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 6 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
  • Ook is het meewerken aan een landelijk corona-onderzoek door zowel de zorgverlener als de patiënt vereist.
  • Voor deze zorg geldt wel het eigen risico.
  • De aanspraak geldt voor 6 maanden.
  • Een verlenging van deze periode met 6 maanden is mogelijk, wanneer een medisch specialist oordeelt dat dit noodzakelijk is. De patiënt heeft dan nogmaals recht op dezelfde hoeveelheid zorg. Tussen eind behandelperiode 1 en start behandelperiode 2 mag maximaal 4 maanden zitten.

  Tip: heeft u last van milde klachten na corona? Dan kunt u zelf aan de slag met oefeningen in de FysioZelfCheck app, als u bij ons aanvullend verzekerd bent. 

 • Ik heb dringend zorg nodig. Kan ik wel naar het ziekenhuis, de huisarts of huisartsenpost?

  Ja, voor dringende zorg kunt u terecht bij de huisarts, huisartsenpost of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Ziekenhuizen, huisartsen en huisartsenposten zorgen er met allerlei maatregelen voor dat de kans dat u besmet raakt met corona klein is. Bel altijd wel eerst even met de huisarts of de huisartsenpost als u vragen heeft of kijk voor de meest gestelde vragen over reguliere zorg tijdens de coronaperiode.

 • Mijn behandeling is door corona uitgesteld. Wat kan ik doen?

  Dat is heel vervelend. Onze zorgadviseur kan met u meedenken en kijken of u ergens anders eerder geholpen kunt worden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

   

 • Ik sta op een wachtlijst voor een behandeling die uitgesteld is vanwege het coronavirus. Krijg ik voorrang wanneer ik gevaccineerd ben?

  Nee, dat is niet waarschijnlijk. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw behandelaar. 

Het coronavirus, uw premies en declaraties

 • Ik kan geen of minder zorg krijgen door het coronavirus. Wordt mijn premie aangepast?

  Sommige zorgverleners stellen afspraken uit of kunnen niet of minder werken door de maatregelen. Ze behandelen alleen spoedgevallen of werken online. Daarom kan u minder snel of op een andere manier zorg krijgen. Dit is vervelend, zowel voor u als voor de behandelaar. Toch kunnen we uw premie niet aanpassen. Dat leggen we graag uit.

  In ons zorgstelsel zorgen we met elkaar, voor elkaar. Met uw premie draagt u bij aan de zorg voor anderen, en anderen aan de zorg voor u. Dat geldt ook voor de zorg voor mensen met het coronavirus: doordat iedereen in Nederland premie betaalt, kan onder andere de zorg voor coronapatiënten betaald worden.

  De premie die u nu betaalt, is ook bedoeld om andere zorg te betalen, zoals (spoed)zorg nu en in de toekomst. En om zorgverleners te ondersteunen die nu geen of minder zorg kunnen geven. Zo zorgen we ervoor dat zorgverleners niet failliet gaan en de zorg beschikbaar blijft als de maatregelen voorbij zijn.

  Daarom wordt uw premie niet aangepast. Ook niet als u nu tijdelijk geen zorg kan krijgen of geen zorg nodig heeft..

 • Moet ik nu langer wachten op de betaling van mijn declaratie?

  U kunt zelf gemakkelijk online declareren via de Menzis app op uw mobiele telefoon of via Mijn Menzis. Dit gaat het snelst. Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk vanuit huis. Hierdoor blijft post langer liggen. Als u uw declaratie per post indient, dan kan het zijn dat u langer moet wachten op de betaling van uw declaratie. Onze excuses hiervoor. We doen ons best om uw declaraties zo snel mogelijk te verwerken.

  Voor het inloggen in de app heeft u DigiD nodig 

  U heeft de DigiD app of DigiD met sms-controle nodig om de Menzis app te openen. Zo beschermen we uw gegevens nog beter. Gebruikt u de app of sms-code van DigiD nog niet? Vraag deze aan op de website van DigiD.

 • Ik ben bang dat ik (straks) mijn premie niet meer kan betalen, wat kan ik doen?

  Het zijn onzekere tijden. Lukt het u niet om uw zorgpremie, eigen risico of eigen bijdrage op tijd te betalen? We helpen u graag. U kunt bij ons zelf via Mijn Menzis een betalingsregeling aanvragen. Lees meer over de voorwaarden en informatie over de betalingsregeling.

 • Mijn tandarts brengt € 4,26 extra in rekening voor mijn bezoek, mag dat?

  Ja, aanbieders in de mondzorg, zoals mondhygiënisten, tandartsen en orthodontisten, kunnen tijdelijk (van 1 augustus tot 1 november) een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen. De declaraties kunnen vanaf medio augustus worden ingediend voor patiëntgerelateerde meerkosten in het kader van het coronavirus.

  Zo geven mondzorgaanbieders bijvoorbeeld meer uit aan persoonlijke beschermingsmaterialen (zoals mondkapjes) die zij na elke patiënt (of familie) moeten weggooien. Ook laten tandartsen soms spoelen met verdunde waterstofperoxide om verspreiding te voorkomen, en moeten ze bij sommige behandelingen uit voorzorg meer handelingen doen, waardoor ze meer tijd kwijt zijn per patiënt. 

  Als je tandarts dit in rekening brengt, vergoeden wij het vanuit de tandverzekering volgens het percentage van de polis (meestal 80%). Het telt ook mee in je maximumvergoeding per jaar. Zit je al boven de maximale vergoeding, dan moet je de extra kosten zelf betalen. 
  Voor kinderen tot 18 jaar valt de orthodontie niet in de basisverzekering, maar in de tandverzekering.

  Orthodontisten mogen dit bedrag ook in rekening brengen. Ook hiervoor geldt dat het meetelt in je maximumvergoeding per jaar. Zit je al boven de maximale vergoeding, dan moet je de extra kosten zelf betalen. Een bezoek aan de tandarts wordt voor kinderen tot 18 jaar wel vergoed vanuit de basisverzekering.

Het coronavirus als u in het buitenland bent

 • Ik ben in het buitenland en moet behandeld worden tegen het coronavirus. Ben ik daarvoor verzekerd?

  Bij een noodzakelijke medische behandeling in het buitenland biedt de zorgverzekering ook dekking. Goed om daarbij te weten: de Basisverzekering vergoedt maximaal de kosten die in Nederland gebruikelijk zijn. Als een behandeling in Nederland € 1500 kost, krijgt u voor een soortgelijke behandeling in het buitenland ook maximaal € 1500 vergoed. Met een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering kunt u soms aanvullende medische kosten verzekeren. We adviseren u hier goed naar te kijken voordat u op reis gaat. 
  De volgende kosten vallen niet onder de vergoeding van uw zorgverzekering. Hier kunt u meestal wel voor terecht bij uw reisverzekering. Het gaat om:

  • Extra verblijfkosten doordat u vanwege de coronamaatregelen in het land langer in uw vakantiehuis moet verblijven. 
  • De vervoerskosten voor repatriëring naar Nederland.
 • Worden de kosten voor een coronatest in het buitenland vergoed?

  Een preventieve coronatest wordt niet vergoed. De kosten voor een coronatest in het buitenland vanwege een operatie of medische behandeling worden vergoed. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden moet u mogelijk wel een eigen bijdrage betalen. 

 • Ik zit voor een langere tijd in het buitenland en kan hier een vaccinatie krijgen. Kan ik deze kosten declareren?

  Nee. De vaccinatie in het buitenland wordt niet door Menzis vergoed.

 • Krijg ik een vergoeding voor spoedeisende zorg bij een negatief reisadvies?

  Een negatief reisadvies heeft geen invloed op de vergoeding voor spoedeisende zorg in het buitenland.

 • Hoe kom ik aan een verzekeringsverklaring waarin staat dat ik verzekerd ben, ook voor een behandeling van het coronavirus?

  Sommige landen of reisorganisaties vragen om een verzekeringsverklaring in een vreemde taal. In deze verklaring moet onder andere staan dat u verzekerd bent voor de kosten van een behandeling voor het coronavirus.

  U kunt deze Engelstalige verklaring via Mijn Menzis/Mijn Anderzorg aanvragen.

  • Klik na het inloggen op ‘mijn zorgverzekering’.
  • Onder ‘zelf regelen’ staat dan de optie: verzekeringsdocument voor het buitenland aanvragen.
  • Nadat u de aanvraag heeft gedaan krijgt u per mail een bevestiging dat de verklaring in uw berichtenbox in Mijn Menzis/Mijn Anderzorg klaar staat.
  • U kunt de verklaring vervolgens downloaden en eventueel uitprinten.

  Op werkdagen staat binnen een paar uur na uw aanvraag uw verklaring klaar in de berichtenbox. Doet u de aanvraag in het weekend, dan staat uw verklaring de eerstvolgende werkdag klaar.

Actuele informatie

Voor actuele informatie en antwoorden op de meeste vragen over het coronavirus (COVID-19) kunt u het beste op de website van de Rijksoverheid en het RIVM  kijken. 

Zo helpen wij de zorg

Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. Menzis helpt de zorg onder andere met financiële ondersteuning. Zodat er straks, na de coronacrisis, ook goede en toegankelijke zorg is voor iedereen.

SamenGezond

SamenGezond biedt ook nu voor iedereen het steuntje in de rug. Met tips en adviezen om Nederland zo gezond mogelijk door deze lastige en stressvolle tijd heen te helpen.