Een buitenlandse rekening declareren

Heeft u een rekening van een buitenlandse zorgverlener en wilt u die declareren? Buitenlandse ziektekosten kunt u alleen terugvragen per post, met een declaratieformulier. Behandelingen in het buitenland kunnen we pas beoordelen als de behandeling is afgerond. Dit is inclusief alle controles.

Buitenlandse zorgkosten declareren

Het declareren van een rekening uit het buitenland gaat via post. Gebruik hiervoor het declaratieformulier ziektekosten buitenland (PDF).

Let op! Wij verwerken uw declaratie alleen als dit formulier volledig is ingevuld en de juiste documenten zijn bijgevoegd.

Wat moet ik allemaal opsturen?

 • Volledig ingevuld declaratieformulier ziektekosten buitenland (PDF).
 • Originele rekening(en).
 • Maak een kopie van de rekening(en) en het declaratieformulier voor uw eigen administratie.
 • Een verwijzing van de huisarts of specialist in Nederland (alleen in het geval van vooraf geplande zorg in het buitenland).
 • Bent u onder behandeling van een specialist geweest? Stuur dan ook de documenten van uw specialist mee waaruit blijkt welke behandeling of operatie heeft plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld: een behandel- of operatieverslag.
 • Declareert u rekeningen van meerdere mensen? Vul voor elk persoon een eigen declaratieformulier in.

We verwerken uw declaratie alleen als dit op de rekening staat:

 • Verzekerdennummer
 • Naam, adresgegevens en geboortedatum
 • Omschrijving en datum van de behandeling
 • Gegevens van uw zorgaanbieder

Stuur bovenstaande documenten op naar:
Menzis
t
.a.v. afdeling Verzekerdennota's Buitenland
Postbus 75000
7500 KC Enschede

U krijgt hiervan geen ontvangstbevestiging.

Mijn rekening is in een andere taal, moet ik deze laten vertalen?

 • Is uw rekening in het Nederlands of Engels, dan hoeft u niets te doen en kunt u deze opsturen.
 • Is uw rekening en/of een van de andere de documenten geschreven in een andere taal dan Nederlands of Engels? Dan kunnen we deze misschien niet beoordelen. Het kan zijn dat we u dan alsnog vragen om een vertaling van uw rekening en/of de documenten te sturen. Heeft u van ons dit verzoek ontvangen? Laat de documenten dan vertalen door een be√ędigde vertaler. De kosten van de vertaling betalen wij niet.