Verzekeringsvoorwaarden 2017

In de verzekeringsvoorwaarden van 2017 staat praktische informatie over uw zorgverzekering. In de voorwaarden staat onder meer voor welke zorg u verzekerd bent en hoe het zit met de vergoeding.

Collectief verzekerd

Bent u collectief verzekerd bij Menzis? Bijvoorbeeld via uw werkgever, een vereniging of PMA? Dan gelden de bovenstaande voorwaarden voor Menzis Basis, Basis Vrij of Basis Voordelig ook voor u. 

Alleen als u via uw werkgever Menzis Collectief Aanvullend heeft, heeft u andere verzekeringsvoorwaarden: 

Bent u collectief verzekerd bij Menzis én biedt uw werkgever de aanvullende verzekeringen Collectief Aanvullend en Collectief Tand aan? Download dan hieronder de verzekeringsvoorwaarden ‘Collectief Aanvullend en Collectief Tand’.

Via uw gemeente

Heeft u de collectieve verzekering GarantVerzorgd of AV Den Haag via uw gemeente? Dan gelden de volgende voorwaarden.