Verzekeringsvoorwaarden 2017

Man zit met een laptop in het park

In de verzekeringsvoorwaarden van 2017 staat praktische informatie over uw zorgverzekering. In de voorwaarden staat onder meer voor welke zorg u verzekerd bent en hoe het zit met de vergoeding.

Man zit met een laptop in het park

Collectief verzekerd

Bent u collectief verzekerd bij Menzis? Bijvoorbeeld via uw werkgever, een vereniging of PMA? Dan gelden de bovenstaande voorwaarden voor Menzis Basis, Basis Vrij of Basis Voordelig ook voor u. 

Alleen als u via uw werkgever Menzis Collectief Aanvullend heeft, heeft u andere verzekeringsvoorwaarden: 

  • Verzekeringsvoorwaarden FNV/Menzis
  • Verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis Voordelig FNV
  • Verzekeringsvoorwaarden Ahold Basis
  • Verzekeringsvoorwaarden Ahold Basis Vrij
  • Verzekeringsvoorwaarden Oud medewerkers spoorwegen

Bent u collectief verzekerd bij Menzis én biedt uw werkgever de aanvullende verzekeringen Collectief Aanvullend en Collectief Tand aan? Download dan hieronder de verzekeringsvoorwaarden ‘Collectief Aanvullend en Collectief Tand’.

  • Verzekeringsvoorwaarden Collectief Aanvullend en Collectief Tand

Via uw gemeente

Heeft u de collectieve verzekering GarantVerzorgd of AV Den Haag via uw gemeente? Dan gelden de volgende voorwaarden.